3 rady úspěšných českých manažerů pro zavedení data governance

Prosadit data governance u managementu organizací a stakeholderů bývá pro CIO, CDO nebo data strategistu nadlidský úkol. Vlastní implementace a dlouhodobé dodržování nastavených procesů jsou na tom velmi podobně. Proč, když různé průzkumy ukazují, že 10-30 % příjmů organizace se vynakládá na řešení problémů s kvalitou dat?


10-30 %

Příjmů organizace je vynaloženo na řešení problémů s kvalitou dat

35 %

C-level manažerů má vysokou úroveň důvěry ve využití dat a analytiky ve své organizaci.

34 %

C-level manažerů tvrdí, že data jsou spravována stejnými standardy jako ostatní aktiva

Problém mají všichni, ale kdo ho řeší?

To, že se „čísla“, ať už obchodní, finanční, marketingová apod., ve společnostech často rozcházejí, není neobvyklé. A časté pak jsou i otázky typu: Můžeš to nějak upravit a narovnat? Za jak dlouho? Odpovědi typu: „Bude to za měsíc či dva.“ kolegy z byznysu nepotěší.

Jak dosáhnout jediné verze pravdy a zavést program data governance ve všech jeho aspektech a vlivech napříč celou organizací? Začněte s tím, že budete vědět, ve které z pěti fází se data governance ve vaší společnosti nachází.

Nerozeznaná potřeba

Ze strany klienta není potřeba koncepčně implementovat data governance

Většina procesů se řeší podle zvyklostí

Neexistuje data office

Nejsou stanovené procesy

Neexistují DG platformy

Rozeznaná potřeba

Uznává se, že je potřeba řešit DG – obvykle přichází
z nějaké části společnosti (shora/zdola)

Klient přitom neví, jak s tím naložit a kde začít

Neexistuje data office

Nejsou stanovené procesy

Neexistují DG platformy

Probíhá návrh

Celá společnost se rozhodla investovat do koncepčního řešení data governance

DG framework se připravuje

Vzniká data office

Definují se některé procesy

Vybírají se DG platformy

Probíhá implementace

Designová/koncepční část je dokončena a klient implementuje data governance

Výchozím bodem je obvykle MVP nebo POC

Vzniká data office

Procesy se implementují

Využívají se DG platformy

Celofiremní implementace

Implementace MVP byla úspěšně dokončena a data governance se dál zavádí do společnosti

Fungující data office

Procesy se implementují

Využívají se tech platformy

Jak je na tom český business s data governance?

Data vycházejí z průzkumu z října 2023. Probíhal mezi velkými českými společnostmi, jejichž zástupci se účastnili workshopu pořádaného Adastrou na téma data governance. Je tedy zřejmé, že pro ně téma data governance (DG) není úplně nová disciplína.

 • Pětina organizací si uvědomuje, že DG potřebují, ale neví, jak na ni
 • Téměř 40 % společnostípracuje na návrhu konceptu DG
 • A 30 % firem už pokročilo a DG v organizaci aktuálně implementuje

Když chcete prosadit data governance u managementu, nesmíte přijít s data governance, ta nikdy neprojde. Musíte najít způsoby, jak ji vysvětlit. U nás pomáhají dvě věci: silná regulace, která v našem oboru existuje, a silné use-casy, blízké managementu, na kterých začnete data governance stavět.

Martin Novák, Data Director v Allwynu, mezinárodní společnosti pro loterijní a sázkové hry

1. Vsaďte na progresivní manažery – vědí, že jim DG usnadní život

Jednou z nich je Alena Rozsypalová, členka představenstva a CFO ve společnosti E.ON. Do E-ONu nastoupila v době energetické krize, následovala válka na Ukrajině, a tak jako nováček ve firmě rovnou hledala alternativní řešení. A rychle. Pokaždé data pro rozhodnutí nějak získala, ale občas to bylo, jak sama říká, „na krev“.

„Základem digitalizace a automatizace finančních i dalších procesů organizace jsou data. Pro včasná rozhodnutí se potřebuji na data spolehnout a neřešit, zda jsou správná nebo zda je mám někomu vracet,“ říká Alena Rozsypalová.

Společně s Davidem Ježem, Chief Data Officerem v E.ONu, začali s assessmentem datového skladu, který společnost používá. A objevili spoustu oblastí pro zlepšení, což nakonec vedlo až k rozhodnutí vybudovat nový, moderní datový sklad a s ním také nastavit a dodržovat principy data governance.

„U nás jde o hezké propojení byznysu, konkrétně oddělení financí s IT. Máme vedení, které naše snahy v managementu podporuje,“ říká David Jež. K situaci ve společnosti jedním dechem dodává: „Pro zavedení data governance jsou potřeba 3 prerekvizity:

 1. Podpora od managementu:
  finance (v našem případě Alena) je náš stakeholder – bez podpory byznysu by se DG dělat nedala.
 2. Adaptace firemní kultury na změny:
  vše je potřeba ve firmě vysvětlovat a neustále edukovat – proč to děláme a co bude na konci.
 3. Správně nastavená očekávání:
  hlavně se vyhnout přehnaným očekáváním. Napřed udělat základ a pak teprve přijít s atraktivními pojmy jako strojové učení (machine learning – ML) a umělá inteligence (AI)“

Podobná je situace i v GasNetu.

„Máme naimplementovaný datový sklad, teď se věnujeme pravidlům pro práci s daty a rolování do celé společnosti“ uvedla Eva Netušilová, Senior Manager a Strategic Asset Management ve společnosti GasNet. „Nechci, aby mí kolegové trávily hodiny a hodiny získáváním a čištěním dat, potřebujeme jejich přidanou hodnotu v podobě interpretace již zjištěných informací. Potřebujeme rychle analyzovat velké objemy dat,“ dodává.

Zjistili jsme, že kolegové tráví 40-50 % času, který by mohli věnovat samotné analýze a její interpretaci získáváním a čištěním dat. Běžně se stávalo, že data z jednoho systému nešlo spárovat s jiným systémem. Nebo na stejný dotaz dostali od dvou lidí dvě různé odpovědi.

Eva Netušilová, Senior Manager, Strategic Asset Management, GasNet

Management společnosti si díky této situaci uvědomil, že dosavadní řešení datového skladu nemělo jeho podporu a že je třeba tento přístup změnit. Začnou proto budovat nový datový sklad a rovnou nastavovat i data governance tak, aby si ji za svou vzala celá společnost. „Víme, že když uděláme řešení jen pro jedno oddělení, nebude to do budoucna fungovat,“ konstatuje Eva Netušilová.

 

2. Využijte data governance frameworky a nástroje

Postupů, frameworků či nástrojů, jak k data governance přistoupit a v organizaci ji implementovat je celá řada. Nejznámější nezávislé mezinárodní organizace jsou DAMA International a EDMCounsil. V čem se jejich přístupy liší a v čem shodují?

DAMA FRAMEWORK (DMBOK)

 • Rámec vyvinutý Mezinárodní asociací pro správu dat (DAMA)
 • Zaměřuje se na koncepty a postupy správy dat
 • Strukturován do 11 oblastí, jako je správa dat, datová architektura, správa metadat, správa referenčních a hlavních dat, zabezpečení dat, kvalita dat, datové modelování a další důležité základní prvky, které musí datové programy obsahovat
 • Poskytuje ucelený přehled osvědčených postupů a standardů správy dat pro plánování, implementaci a správu datových aktiv

DCAM

 • Rámec vyvinutý Enterprise Data Management Councilem
 • Zaměřuje se na schopnosti a vyspělost funkce správy dat v organizaci.
 • Skládá se z 8 složek, 38 schopností a 136 dílčích schopností. Základní složky se dále dělí na tři úrovně: základní, prováděcí a kolaborativní
 • Používá se hlavně pro hodnocení vyspělosti správy dat v organizaci a pro identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.

Pokud začnete s data governanace, budete hledat a vybírat takový postup, který je z hlediska vašich IT ekosystému a procesů vhodnější. Nebo si ho necháte doporučit od někoho, kdo má v této oblasti bohaté nebo aspoň nějaké zkušenosti.

Pak se začnete zabývat samotnými data governance nástroji, kterých je celá řada a jsou z dílen předních technologických lídrů jako Ataccama, Colibra, Alteryx, SAS, Talend apod.

V České republice jsou poměrně populární produkty společnosti Ataccama, které se už několik let velmi úspěšně umisťují v magických kvadrantech společnosti Gartner v oblastech data governanace, master data managementu a datové kvality. Samozřejmostí je vysoký stupeň automatizace např. v datové kvalitě, číselnících, definici zlatého záznamu. Ataccama má české kořeny, hlavní sídlo v Praze a pro řadu firem a organizací je příjemné, že podpora, spolupráce, jednání probíhají v naší mateřštině a bez prodlev způsobených časovými pásmy a posuny.

3. Změňte firemní kulturu

Když máte hotovo a nástroje data governance jsou nasazeny, stačí už jen data governance dodržovat. I to je náročný úkol, který se dotýká mnoha lidí z mnoha oddělení, jde napříč celou organizací. Jedná se o změny nejen technologické a procesní/provozní, ale i kulturní. Hlavní roli tu hrají lidé, kteří s nimi mají být v souladu. Změna firemní kultury nepřijde sama od sebe, bez vysvětlování se neobejde a nebude hotová za měsíc. Asi vás nepřekvapí, že čím dříve na ní začnete pracovat, tím lépe. Jak k ní kde přistupují?

Miroslav Umlauf, Data Strategist, který má bohaté zkušenosti s implementací a rozvojem data governance řešení v technologickém gigantu Avast, uvádí k jejímu zavedení zásadní věc: „Když se cokoli, i data governance, řeší odděleně – my jako technologie a oni jako byznys – nefunguje to. Je potřeba aby byznys i technologie pracovaly společně. Víc a víc času proto trávím s lidmi z byznysu a spojuji oddělení. Buduju si a pracuji se sítí lidí, kteří chtějí a dokáží něco změnit, nehledě na jejich zařazení v organizační struktuře firmy.“

Velmi podobně to vidí i David Jež, pro kterého je efektivní práce s kolegy z různých oddělení a jejich ochota spolupracovat s IT klíčem k úspěchu. „Setkávám se s několika typy lidí: Jednu skupinu tvoří ti, kteří jsou se změnami OK a chtějí spolupracovat. Druhá skupina potřebuje edukaci, důkladné vysvětlování, o co vlastně jde, co jim data governance přinese. Ocení, když přijdeme s malým řešení specifickým pro jejich tým a oni si sami vyzkouší, v čem je přínos data governance. Tady fungují quick-winy. A pak je tu pořád část lidí, která má ze změny strach a blokuje ji.“

Data governance přináší jedinou verzi pravdy

O péči o data se mluví už desetiletí. „Správa dat tu byla vždy, jen měla jinou podobu než dnešní data governance,“ dodává Martin Novák, Data Director v Allwynu, mezinárodní společnosti zaměřené na loterijní a sázkové hry. Pokud nebudou organizace s daty nakládat obezřetně jako s dalším ze svých aktiv, utopí se v přemíře nekvalitních zastaralých dat, v datové bažině, chaosu.

Data governance redukuje míru nejistoty – víte, kam máte sáhnout a co data znamenají,“ uzavírá Miroslav Umlauf.

Když data governance nejsou jen prázdná slova, může organizacím zásadně pomoci v nalezení správné jediné verze pravdy.

Naše případové studie

Zákaznická zkušenost s aplikacemi se v DPD zvýšila o 22 %

DPD, evropská jednička v doručování balíků, si vybrala observability platformu Dynatrace,...

Číst více