4 nejčastější use cases pro offloading dat s Adoki

S přechodem k data-driven aktivitám ve velkých společnostech často potřebujete jedna data na více místech, aby je mohlo využívat co nejvíce různých uživatelů a služeb. Například data o chování klientů na webu zajistit do datových platforem marketingu, salesu, risku a operations.


Adoki, vlastní nástroj společnosti Adastra, vám toto umožní automatizovaně, specializuje se na správu obousměrných datových přenosů mezi primárními aplikacemi, datovým skladem, big data platformou a cloudem.

Nejen, že se s jeho pomocí data správně a včas „přesypou“ tam, kde je potřebujete. Ale udrží spolu s daty synchronizovaná i metadata a schémata na zdroji i na cíli. Na obou stranách s nimi také budete pracovat podle jednotných pravidel governance.

1. Synchronizace dat – pro práci se shodnými daty

Hlavním posláním Adoki je synchronizovat data. Tzn. přenášet jedna data z konkrétního zdroje do několika dalších systémů. Adoki replikuje data automatizovaně a jím řízené přenosy fungují dlouhodobě stabilně.

Zajišťuje tedy, aby přenos dat probíhal konzistentně, i když se data či metadata na zdroji z různých důvodů mění, např. změní se formát souboru, typ komprimace nebo použitý oddělovač, do tabulky se přidá sloupeček, dojde k prohození sloupců, jejich přejmenování apod. 

Adoki změny datových struktur ve zdrojovém systému pozná a automaticky převezme novou podobu dat do dalších systémů a platforem

Adoki zajišťuje přenosy dle vašich potřeb:

 • neustále
 • několikrát za den
 • jednorázově, např. po skončení směny či pracovní doby
 • ve vybrané dny v týdnu nebo o víkendu
 • nebo ve specifických časových intervalech

Bez ohledu na to, zda vaše systémy běží on-premise, na cloudu nebo hybridně, si můžete všechny datové přenosy jednoduše nastavit, spravovat a řídit. Adoki má uživatelské rozhraní, v němž si vyberete nejvhodnější scénář, nastavíte mu parametry na míru a všechno ostatní už běží na pozadí.

Adoki lze automatizovat a integrovat do již existujících ETL pipelines přes jeho RESTové rozhraní. Tudíž všechny přenosy lze založit, vygenerovat a řídit automaticky.

S Adoki bude navíc místo týmu datových specialistů pracovat pár proškolených pracovníků, třeba i z byznysu. Takže ušetříte dvakrát – v oblasti HW i lidských zdrojů. A vaši datoví specialisté se budou moci věnovat komplikovaných datovým úlohám.

2. Anonymizace dat – pro naplnění požadavků GDPR

Chcete hodnotu dat o vašem byznysu vytěžit na maximum? Váháte kvůli GDPR? Už nemusíte. I vy můžete data pomocí Adoki jednoduše přenášet do různých analytických platforem, v rámci přenosu je anonymizovat a nacházet v nich dosud skryté souvislosti.

Umožněte svým Data Scientistům, aby využívali potenciál dat naplno a generovali příležitosti pro růst vašeho byznysu.

Adoki jim:

 • zabezpečí pravidelnou anonymizaci dat dle základních anonymizačních pravidel
 • přenese data z různých zdrojů do jednotného analytického prostředí
 • zaručí, že data budou mít pro analytické úlohy konzistentní
 • poskytne raw data, aby z nich analytici mohli odvozovat užitečné atributy a proměnné
 • zajistí, že data budou na zdroji a na cíli ve stejném datovém formátu a díky tomu budou jednotné i jejich datové popisy a slovník,
 • umožní přenést výstupy predikčních a deskriptivních úloh z anonymizovaného analytického prostředí zpět do primárního

3. Přechod do cloudu – pro flexibilní výkon, storage a náklady

Přecházíte postupně do cloudu a přechodně tak u vás vzniká hybridní prostředí? Potřebujete mít jistotu, že:

 • data z původních onprem systémů přenášíte správně a včas
 • přenášíte jen požadované inkrementální přírůstky dat
 • se data opravdu nahrají do všech dalších systémů, které s nimi dále pracují
 • data spolehlivě archivujete
 • přenosy probíhají s optimálním technickým nastavením cloudových služeb

S Adoki dokážete tisíce datových přenosů řídit a spravovat z jediného bodu a udržet náklady na replikace dat na minimu. Při přenosech do Cloudu Adoki umožňuje během dne flexibilně měnit objem a počet zdrojů, a to jak na straně on-premise systémů, tak i na straně Cloudu.

Pokud Cloud využíváte jako archiv, pak můžete s Adoki beze strachu smazat data z původních zdrojových on-premise systémů a uvolnit místo pro nové denní přírůstky dat.

4. Optimalizace zátěže IT systémů – pro rychlé a řádné replikace

Narážíte při plánovaných datových přenosech na limity používané IT infrastruktury nebo vašeho IT ekosystému? Patří mezi bolavá místa to, že:

 • bojujete s rostoucím počtem souběžných datových přenosů, které jsou sice nastaveny na stejný časový okamžik, ale není pro to žádný důvod?
 • replikace dat probíhají příliš dlouho nebo v nevhodný čas?
 • v podnikové infrastruktuře zápasíte s heterogenním prostředím a prioritizace jednotlivých technologií a tasků je velmi obtížná či nemožná, protože je každá řízená samostatně?

Adoki umí všechny tyto potíže vyřešit komplexně a nepřetížit při tom infrastrukturu. Umožní vám nadefinovat kapacity zdrojů a nastavit časové zámky. Umí obsloužit všechny systémy a optimalizovat jejich zátěž.

Využívá pro to detailní statistiky čerpání zdrojů, na jejichž základě detekuje slabá místa procesu synchronizace i selhání. Používáním Adoki data nejen přenesete, ale zároveň také optimalizujete pracovní vytížení a zátěž datových systémů.

Řešíte právě některý z výše popsaných problémů? Adoki by vám mohlo pomoci.