Aby vaše aplikace správně „šlapaly“ aneb 5 výzev multi-cloudových prostředí pro aplikační monitoring

Digitální transformace se stále zrychluje. Dnes, víc než kdy dříve, žijeme online – pracujeme,nakupujeme, učíme se, bavíme se, spolupracujeme. A to nejen kvůli všemožným opatřením spojeným s epidemiologickou situací. Na dostupnost aplikací pro interní i externí uživatele a rychlé odstranění případných incidentů a nefunkčností kladou soukromé společnosti i organizace státní správy enormní důraz.


Mnoho firem a organizací dnes opouští svět on-premise (datových center) a přesouvá své systémy do cloudu, často do dynamického multicloudového prostředí. Zajistit bezproblémový provoz IT systémů v hybridním či multicloudovém prostředí je výzvou pro nejedno IT oddělení.

Rozsah, složitost a rychlost změn je v cloudovém světě exponenciálně větší než v tradičním, on-premise světě. 

Nejnovější průzkum společnosti Dynatrace (2020 Global CIO Report: Observability, automation, and AI are essential to digital business success) přináší pět největších výzev, kterým společnosti ve svých moderních multi-cloudových prostředích čelí.  

1. IT a digitální týmy jsou pod větším tlakem než kdykoli předtím

Chtějí-li si zachovat produktivitu, plnit požadavky zákazníků a držet krok s konkurencí, musí rychleji inovovat, efektivněji spolupracovat a poskytovat větší přínos pro byznys – to vše se stejným nebo menším počtem zdrojů.

89 %

ředitelů IT oddělení říká, že se digitální transformace ve společnostech, v nichž pracují, za posledních 12 měsíců zrychlila

58 %

také uvádí, že u nich bude digitální transformace dále zrychlovat

2. S migrací do cloudu se zvyšuje složitost a komplexita správy IT

Složitost správy cloudových/hybridních ekosystémů se dramaticky zvyšuje s tím, jak se rozšiřují a stávají se dynamičtějšími. To dále zvyšuje tlak na dnes již vytížené cloudové a IT operační týmy.

86 %

organizací používá nativní cloudové technologie a platformy, jako jsou Kubernetes, mikroslužby a kontejnery

3. Tradiční nástroje a manuální přístupy už nestačí

Kontejnery a mikroslužby startují a odcházejí během několika sekund, IT týmy čelí objemu, rychlosti a rozmanitosti dat z metrik, logů a tracingu, které už lidskými schopnostmi a manuálními procesy nejde zvládnout.

11 %

navzdory všem řešením pro aplikační monitoring mají IT týmy plný přehled pouze nad 11 % všech aplikací

10

je průměrný počet řešení aplikačního monitoringu, která organizace používají

4. Je nutné radikálně změnit přístup

Statistické odhady nestačí, IT týmy potřebují přesné odpovědi s podrobným popisem aktuálního stavu jejich multicloudových prostředí. Na ruční konfiguraci není čas – aplikace, mikroslužby a kontejnery musí systém průběžně a automaticky objevovat a začít monitorovat. Mapy entit a prahové hodnoty je třeba automatizovaně a kontinuálně aktualizovat.

72 %

ředitelů IT říká, že nemohou pokračova ve spojování monitorovacích nástrojů; potřebují jednotnou platformu, která pokrývá všechny možnosti použití a nabízí konzistentní zdroj pravdy

5. Observabilita (observability), automatizace a AI jsou klíčem

Aby organizace pochopily, co se děje v jejich dynamických hybridních multicloudových prostředích, potřebují distribuované trasování a možnosti mapování topologie v reálném čase. Potřebují podrobnosti na úrovni kódu a vztahy mezi entitami, stejně jako údaje o uživatelské zkušenosti a chování, a to vše v jednotném kontextu.

Monitoring (observability) s nepřetržitou automatizací a umělou inteligencí už není jen něco, co je hezké mít. Je to nutnost.

93 %

CIOs si myslí, že umělá inteligence bude rozhodující pro schopnost IT zvládat rostoucí pracovní zátěž

19 %

opakovatelných  provozních procesů pro správu a monitorování digitálních zkušeností probíhá automatizovaně

Pokud před podobnými výzvami stojíte i vy a hledáte platformu či nástroj, jak se k nim postavit, kontaktujte nás. Jako Dynatrace Master Partner vám také rádi poskytneme celý průzkum společnosti Dynatrace. 

Globální průzkum společnosti Dynatrace oslovil na 700 ředitelů IT působících ve velkých organizacích s více než 1 000 zaměstnanců. Zahrnoval 200 respondentů z USA, 100 z Velké Británie, Francie a Německa a 50 z Austrálie, Singapuru, Brazílie a Mexika.