Adastra - Forum, externí zóna

Adastra Group má nové kanceláře. Spolupráci napříč firmou usnadňuje vertikální náměstí

Potřeba sestěhovat všechny entity české Adastry na jedno místo a znásobit potenciál spolupráce různých a často proměnlivých týmů napříč celou firmou narýsovala základní prvek celého interiéru. Tím je externí zóna.


Externí zóna představuje prostor od kterého se vše odvíjí, kterým je vše propojené, a který je zároveň naplněný spektrem různých funkcí. Cílem bylo vytvořit “vertikální náměstí”, kde bude se bude moci projevovat energie a synergie komunity – prostor pro neformální schůzky, spontánní setkávání ale i celofiremní akce.

Externí zóna je křižovatkou propojující podlaží horizontálně, ale díky internímu schodišti, i vertikálně. Na externí zónu, stejně jako na náměstí, navazují různé prostory – kuchyňky, zasedací místnosti, hlavní vstup s recepcí, relax prostory, coworkové prostory, a venkovní terasy.

Středobodem komunitního života a zároveň celého interiéru, je velký otevřený prostor tzv. fórum. Tvoří jej rozšířené interní schodiště o sedací část, která společně s přilehlými ochozy pojme i celofiremní akci. V mezičase vybízí ke spontánním interakcím a nabízí neformální posezení v atraktivním prostoru.

Zbylé plochy zaujímá interní zóna, prostor pro individuální práci a interním jednání. Tvoří ji flexibilní openspace kanceláře se sdílenými stoly. Prostor je zde dělen pouze nábytkovými děliči, které jsou snadno přestavitelné a jsou hlavním nástrojem flexibility. Na openspace přímo navazují copy pointy, jako ostrůvky interakce, a dále přes prosklené příčky interní jednací místnosti, telefonní budky, manažerské kanceláře.

Vizuální identita zrcadlí firemní kulturu, kde pracují společné technologie a lidé. Vizuální identita interiéru byla navržena jako kontrast technického a lidského. Tvoří ji tak funkční/utilitární prvky – pozinkované vzduchotechnické jednotky, odhalené instalace, betonové stropy a stěny v kontrastu s vřelými prvky – dubová podlaha, textilní závešy, dřevovláknité obklady a mobiliář v různých barevných schématech. Identitu v detailu dotváří skrz celý interiér lepená grafika s technickým motivem.