Adastra pomáhá zachraňovat českou pivní kulturu. Na projektu Plzeňského Prazdroje „Chytrej výčep“ měří a analyzuje data.

Plzeňský Prazdroj spouští projekt „Chytrej výčep“, jehož cílem je snížit náklady na energie v hospodách. Jak už vyplývá z názvu projektu, neobejde se bez chytrých řešení. Právě proto největší pivovar v České republice přizval ke spolupráci Adastru, která bude zajišťovat veškeré softwarové práce a analýzu dat.


Konkrétně bude mít Adastra na starost datovou analýzu informací, které poskytnou měřicí zařízení. V každé ze 45 „experimentálních“ hospod bude použita téměř třicítka senzorů. Měřit se budou různé veličiny, od teploty piva, průtoku vody až po spotřebu elektřiny.

Experti Adastry by měli vytvořit i digitální dvojče výčepu, na němž se bude simulovat provoz a hledat správná řešení. Datové analýzy budou probíhat v cloudu na platformě Microsoft Azure.

Chytrá tankovna vybavená měřicími senzory, zdroj: Plzeňský Prazdroj

„Vytvořili jsme jednoduché grafické rozhraní umožňující sledovat průběhy měřených veličin. Data sbíráme na jednom místě v cloudu Azure od Microsoftu a strukturujeme je tak, abychom je v průběhu projektu mohli detailně analyzovat. Cílem je pochopit nejen jaká je celková vodní nebo energetická stopa čepovaného piva, ale i která část výčepu má na její výši největší vliv. Naši datoví analytici tak pomohou identifikovat přesně ty oblasti, na něž bude třeba se v rámci vývoje nového výčepu zaměřit,“ popisuje Zdeněk Mistr, managing consultant Adastry.

Ředitelka marketingu Adastry Ivana Karhanová prezentuje na tiskové konferenci Plzeňského Prazdroje. Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Cílem Plzeňského Prazdroje je podle slov jeho obchodního ředitele Tomáše Mráze zachovat typickou českou pivní kulturu a pomoci hospodským nejen přežít současné těžké období, ale dát jim nástroj, který jim pomůže dlouhodobě snížit náklady.

„Měřením získáme důležitá data a na jejich základě pak budeme schopni spolu s partnery inovovat výčepní technologii, kterou poté poskytneme hospodám,“ říká Tomáš Mráz.

Měření v rámci projektu „Chytrej výčep“ potrvá 12 měsíců a výsledky budou dostupné v průběhu příštího roku.