Adastra se jako nový člen představila na společném setkání členů Českého cirkulárního hotspotu

Panelová diskuse se zahraničními hosty, představení nových členů a workshopy byly hlavní náplní setkání členů Českého cirkulárního hotspotu, na němž byla Adastra spolu se společnostmi Nestlé, Koma-Modular a dalšími přivítána mezi nováčky. Akce proběhla poslední říjnový den v nově otevřeném Cirkulárním hubu v pražském Kampusu Hybernská.


„V rámci diskusního panelu jsme se zapojili do diskuse o dekarbonizaci plastů a představili jsme trackování chytrých palet pomocí naší IoT platformy,“ uvedla ředitelka marketingu Adastry Ivana Karhanová.

Cirkulární ekonomika se v poslední době rychle vyvíjí. „Hledáme rovnováhu mezi životním prostředím a ekonomickou prosperitou,“ shrnul na úvod toto téma výkonný a finanční ředitel Institutu cirkulární ekonomiky Pavel Zedníček, který setkání moderoval.

Přítomen byl také zakladatel a ředitel nizozemského hotspotu Freek van Eijk, podle něhož by cirkulární ekonomika měla začínat už ve firmách při nakládání s odpady.

Velký potenciál vidí v cirkulární ekonomice také Sabine Oberhuber, zakladatelka platformy Turntoo, která se zabývá zejména udržitelností budov. Podle jejích slov bude nezbytná změna stávajícího business i service modelu, stylu práce, přístupu k zákazníkům, legislativy.

Zkušenosti s recyklací plastů představil Harmen Otten, projektový manažer firmy Van Werven, který zároveň zdůraznil, že využívat odpad se musí ekonomicky vyplatit, k čemuž je potřebná změna legislativy, úprava daní a další kroky.

Výzkumník v organizaci Nibio Erik Larnøy uvedl, že se zvyšuje spotřeba dřeva jako stavebního materiálu, což je příležitost pro cirkulární transformaci stavebnictví. A ta se neobejde bez digitalizace.

K příjemné atmosféře setkání přispělo i občerstvení, které se stylově podávalo na „cirkulárním“ nádobí: