ADOKI: shodná data na více systémech – automaticky, v jakémkoli objemu, rychle a bezpečně

S nástupem digitálních procesů narůstá význam dat, jejich úložišť a dalšího zpracování či analyzování. IT ekosystémy společností jsou stále složitější, roste množství dat, které společnosti sbírají a analyzují. Zvyšuje se počet systémů, kam se data ukládají, i počet způsobů, jak a kde se s daty pracuje. To vše ústí v rostoucí počet datových přenosů, které se v IT infrastruktuře společností odehrávají.


Adoki vyřeší problémy s datovými přenosy

V Adastře se datům věnujeme už více než 20 let. U zákazníků se tak často setkáváme se situacemi, kdy jednorázově i opakovaně potřebují:

 • přenášet data z původního on-premise prostředí (systému nebo aplikace) 
  • na cloud 
  • do nového prostředí vybudovaného také on-premise
  • nebo do hybridních datových platforem 
 • přenášet data do testovacího prostředí
 • archivovat historická data na jiné datové platformě, než kde se pořizují
 • archivovat historická data v mnohem delší / úplné historii
 • anonymizovat data pro analytické úlohy (např. bez zákaznické identifikace)
 • optimalizovat a časovat jednotlivé datové přenosy s cílem minimalizovat zátěž na IT infrastrukturu organizace

S těmito i dalšími úlohami pomůže Adoki, replikační nástroj společnosti Adastra vyvinutý na open-source technologiích. Adoki:

 • z jediného místa řídí přenosy dat z a na jakoukoli datovou platformu
 • umožňuje generovat a škálovat datové přenosy
 • nelimituje počet ani velikost přenášených tabulek
 • pracuje se všemi obvyklými datovými formáty
 • zajišťuje konzistentní datová schémata
 • umí anonymizovat data
 • optimalizuje datové přenosy s cílem minimalizovat zatížení platforem
 • poskytuje statistiky o stavu a výsledku přenosu

Případová studie: Ve velké české bance Adoki denně přenáší více než 5 000 tabulek

Jedna z nejvýznamnějších bank v České republice potřebuje automaticky přesouvat obrovské množství dat mezi datovým skladem a platformou pro Big Data. Využívá na to replikační nástroj Adoki, který z jediného místa řídí a spravuje všechny datové přenosy mezi mnoha platformami, včetně primárních aplikací a dalších databází (Teradata, Oracle, PostgreSQL, SQL Server).

Adoki zajišťuje konzistenci složitých datových struktur a šetří čas, úsilí a zdroje ve společnosti, která potřebuje data na více místech v různých datových platformách. Přenosy dat se automaticky synchronizují, rozvrhují a monitorují.

Banka s Adoki získala jistotu, že datové přenosy probíhají bez selhání a jsou včas dokončeny.

Rychlé a nenáročné nasazení

Implementace Adoki nevyžaduje žádné další investice do hardwaru (při existenci platformy pro Big Data) a je hotová během 4 týdnů. Díky intuitivnímu grafickému uživatelskému rozhraní s ním může pracovat datový specialista i proškolený byznys uživatel bezprostředně po nasazení do IT ekosystému organizace.