Aktuální trendy v oblasti APM (monitoringu výkonu aplikací)

Co získáte, když spojíte aplikační monitoring s umělou inteligencí? Dynatrace. S ním okamžitě najdete výpadky a softwarové chyby, miliony dat vyhodnotíte během sekund, a to automaticky. Bez nutnosti kódování.


Před pár lety byla většina aplikačních úloh primárně monolitická a nasazená on-premise. Zajistit aplikační monitoring shromážděním vybraných metrik a zápisů do logů bylo docela snadné. Jejich rozsah byl zvládnutelný a veškerá infrastruktura patřila dané firmě či organizaci. Většina aplikací byla na sobě navzájem více či méně nezávislá a jejich jediným společným prvkem mohlo být úložiště dat.

Tento typ aplikační (a organizační) nezávislosti umožňoval IT týmům zvolit si pro aplikační monitoring libovolná řešení. Jednotné, souhrnné řešení, které by zastřešilo celou firmu či organizaci, tehdy představovalo jen minimální výhodu.

Dnes se ale aplikační prostředí vyvíjí zcela opačně. Aplikační/IT týmy vytvářejí služby, které využívají i jiné týmy v organizaci. Mnoho úloh se z datového centra přesunulo do cloudu, v němž využívají různé cloudové služby.

Navíc se exponenciálně zvýšil samotný počet klíčových aplikací. Vyvstal tak nový požadavek – kompletně (end-to-end) monitorovat výkon přes hranice aplikací. A to až do komponent, které firma či organizace nevlastní (např. cloudové služby a aplikace/služby třetích stran).

Observabilita = nový trend v prostředí multi-cloudu

Observabilita (z anglického observability) je nový standard v oblasti aplikačního monitoringu pro nativní cloudové architektury. Staví na obrovském množství shromážděných telemetrických dat jako jsou metriky, logy, události. Včetně distribuovaných transakčních záznamů, které měří stav nebo chcete-li „zdraví“ výkonu aplikace a její chování.

Sběr dat ale není to nejpodstatnější. Klíčové je jejich následné zpracování pomocí umělé inteligence a zaměření se na významné odchylky od běžného provozu. Algoritmy tak umožňují rychle zjistit příčinu incidentu. Co daný aplikační incident způsobuje, a jaké konkrétní chování nebo události k němu vedou.

To pomáhá vývojářům pochopit nejen, co je v systému špatně – co je pomalé nebo poškozené. Ale také proč došlo k problému, kde vznikl a jaký měl dopad.

Benefity nového standardu

S observabilitou získají IT oddělení, vývojáři a týmy DevOps nejen přehled o aplikacích, ale i další informace týkající se infrastruktury, platforem a zákaznické zkušenosti. S tímto standardem mohou:

  • najít výpadky, softwarové chyby, neoprávněnou aktivitu a zhoršení úrovně poskytovaných služeb
  • informovat o „zdraví aplikace“ tedy o stavu systému měřením výkonu a zdrojů
  • pochopit, jak se mohou vzájemně ovlivňovat sousední nebo závislé služby
  • najít zcela nové neznámé stavy/incidenty, které se v minulosti nikdy nevyskytly
  • identifikovat dlouhodobé trendy pro plánování kapacit vzhledem k byznys cílům a KPI

Mezi klíčové schopnosti řešení APM, které nových možností observability využívají, patří:

  1. Jádro poháněné umělou inteligencí – automaticky, během několika sekund vyhodnocuje miliony až miliardy datových bodů. S jeho pomocí se IT týmy vyrovnají např. se situací, kdy najednou dostanou stovky či tisíce alertů o možných incidentech. Bez umělé inteligence je téměř nemožné, aby samy týmy určily, které z alertů jsou relevantní, na kterých nejvíce záleží.

  1. Automatizovaný proces – bez nutnosti ruční konfigurace nebo kódování sleduje v reálném čase všechny komponenty v prostředí shora dolů, včetně vzájemných vztahů a závislostí. S tradičními monitorovacími nástroji se metriky, protokoly, trasování a údaje o uživatelské zkušenosti ukládaly do datových sil bez kontextu, který by je propojil a dal jim smysl. Automatizované, inteligentní řešení APM podporující observabilitu identifikuje dopad na uživatele v době incidentu, takže se vývojáři mohou zaměřit na nejpalčivější problémy a rychle je opravit.

  1. Distribuované trasování napříč open-source a nativními cloudovými architekturami – komplexně analyzuje transakce s cílem eliminovat mezery, slepá místa a nekompletní záznamy o průchodu transakcí.

Předcházejte problémům s výkonem aplikací – automatizovaně, real-time, pomocí AI

IT týmy provozující multicloudové ekosystémy potřebují nepřetržitě, automatizovaně a pomocí umělé inteligence sledovat celý proces a jeho jednotlivé kroky a komponenty. Jedině tak mohou najít, opravit a předejít výkonnostním problémům aplikací v reálném čase.

Platforma Dynatrace a její AI modul Davis® automatizují analýzu příčin a objevují nové neznámé i v nejsložitějších cloudových architekturách. Patří tak mezi špičku v oblasti APM, což dokládá fakt, že Gartner po desáté za sebou označil Dynatrace ze lídra v oblasti APM a že Dynatrace získal 5 ze 6 nejvyšších skóre ve zprávě Gartneru „Critical Capabilities for Application Performance Monitoring (APM) report“.