Bez funkční data governance to nepůjde. Více než pětina velkých českých firem však neví, jak začít   

Až 72 % velkých českých firem v tuto chvíli prochází počátečními fázemi data governance. Zhruba pětina firem si uvědomuje její důležitost, ale neumí si s ní zatím poradit. Jen 6 % firem v tomto směru nepodniká žádné kroky. Vyplynulo to z průzkumu, který Adastra uspořádala mezi top managery a C-level managementem z velkých českých firem napříč celým byznys spektrem.


Téměř tři čtvrtiny velkých českých organizací (72 %) aktuálně prochází počátečními fázemi data governance. Buď jsou ve stadiu přípravy konceptu (36 %) nebo už data governance implementují (36 %). Celá pětina firem ví, že ji potřebuje, ale neumí si s ní zatím poradit (21 %). Celkem 6 % firem data governance nepotřebuje a neřeší.

 • 36 % firem designuje koncept data governance
 • 36 % firem ji implementuje
 • 21 % firem ji potřebuje, ale neví jak na ni
 • 6 % firem data governance nepotřebuje a neřeší ji

„Je dobře, že množství firem, které data governance neřeší, se významně snižuje. I tak jsem si vcelku jistý, že se nejedná o společnosti, které by ji reálně nepotřebovaly. Ze zkušenosti vím, že jde spíše o ty, které zatím nedospěly do vědomého stavu, že bez efektivní a řízené práce s daty to nepůjde,” říká David Kaláb, Vise President of Data Management, Adastra CZ.

Největší blokátory data governance

Nedostatek financí, lidí a kapacit i jejich nepochopení ze strany top managementu

Mezi hlavní výzvy, které firmy v souvislosti s data governance řeší, patří omezené rozpočty, nedostatek lidských zdrojů a kapacity. To uvedlo 34 % dotazovaných firem. Dalších 30 % upozorňuje na nedostatečné zapojení stakeholderů a top managementu. Společnosti trápí také problémy s datovou kvalitou a neochota sdílet data s dalšími odděleními či útvary. Obě tyto překážky shodně uvádí 16 % společností.

 • 34 % firem si stěžuje na omezené zdroje a rozpočet
 • 30 % na nedostatečný zájem ze strany stakeholderů a top managementu
 • 16 % firem upozorňuje na problémy s kvalitou dat
 • 16 % firem čelí problémům se sdílením dat v izolovaných datových silech

Vázne komunikace i prokazatelnost benefitů data governance

Jak je z výzkumu patrné, řada firem upozorňuje na obtížnou komunikaci se stakeholdery a top managementem. Celkem 59 % firem se věnuje jejich edukaci v oblasti data governance, ale chybí jim zkušenosti a know-how jak:

 • jednoduše a srozumitelně vysvětlit, co je data governance (25 %)
 • najít a vysvětlit konkrétní příklady, kde pomohla (19 %)
 • stanovit reálnou ROI a další benefity pro organizaci (9 %)

Pouhá necelá pětina organizací (19 %) demonstruje přínosy data governance pomocí success stories. Návratnost investic do data governance dokáže vypočítat a prokázat jen 9 % velkých firem. Téměř polovina organizací (41 %) se evangelizaci a edukaci top managementu v oblasti data governance vůbec nevěnuje.

„Pozitivně vnímám fakt, že firmy v datech vidí hodnotu, o kterou je potřeba se starat. Chápou, že kvalitní data governance jim pomůže být v silně konkurenčním prostředí úspěšnější,“ dodává David Kaláb.

Zjistěte, co přimnělo E.ON, Gasnet a Allwyn začít řešit data governance (záznam workshopu)

Naši zákazníci se s vámi podělí o zkušenosti, i o slepé uličky, do kterých by už podruhé nevstoupili.

 

Po workshopu lépe pochopíte:

 • Co musíte udělat pro to, abyste ve firmě dokázali úspěšně spustit projekt data governance.
 • Jak pracovat s osvědčenými frameworky a na co si dát pozor.
 • Jak uplatňovat přístup 4P – People, Platform, Policies, Processes. Jen ovládnutím všech těchto 4 dimenzí docílíte hladkého přijetí data governance napříč celou firmou.
 • Proč se Gasnet, Allwyn, E.ON a další rozhodli pro zavedení data governance a jaké výhody jim to nyní přináší.
ZHLÉDNĚTE ZÁZNAM DATA GOVERNANCE WORKSHOPU