Budoucnost datových skladů? Data warehouse as a service

Chcete se konečně naplno začít věnovat datové analytice? Zbavte se starostí s vlastním datovým skladem nebo datovou platformou a přesuňte je na bedra poskytovatele. Řešením je Data Warehouse as a Service (DWaaS).


Data Warehouse as a Service představuje moderní model pro outsourcing provozu a vývoje datového skladu. Ten je na základě této služby zajišťovaný po stránce hardwaru, softwaru a někdy i organizačně jejím poskytovatelem. Nejedná se tedy fakticky o klasického dodavatele datových skladů. Uživatel, tedy zákazník, poskytuje data, pracuje s výstupy a platí pravidelný poplatek za tuto službu. Konečně se může přestat trápit s vlastním in-house datovým skladem.

Právě tak můžeme optimisticky popsat tuto jednoznačně progresivní službu. V užším pojetí se jedná o datovou platformu pro analytické účely provozovanou dodavatelem. V širším slova smyslu jde o kombinaci datové a integrační platformy, a to včetně příslušných provozních a vývojových služeb zajišťovaných dodavatelem nebo skupinou dodavatelů.

Datové sklady jsou konzervativní

Pár let nazpět bychom si Data Warehouse as Service zřejmě nedokázali ani představit.  Řešení datových skladů byla totiž z řady dobrých důvodů charakterizována konzervativními a místy až rigidními přístupy. Také dnes můžeme stále konstatovat, že se existující řešení datových skladů do značné míry řídí řadou pověr a mýtů kolem své realizace.

Tyto přístupy měly kdysi své pragmatické základy postavené na základě těžce vydobytých zkušenostech se zpracováním velkých datových objemů. Doba se ale změnila, v současnosti nalezneme jiná řešení datových skladů, nová a lepší. I přesto se nicméně stále musíme vypořádávat s velkými datovými objemy a souvisejícími komplexními datovými integracemi bez ohledu na použitou technologii.

Tradiční sklad nahradí cloud

Technologický pokrok umožňuje vhodněji řešit staré problémy. Zákazníci požadují kvalitnější a rychlejší a občas dokonce i levnější datové sklady. Zvyšující se vyspělost cloudových řešení typu PaaS (Platform as a Service) a SaaS (Software as Service) může však jejich přání vyslyšet. Umožňuje vznik moderních datových skladů postavených na principu služby stojící funkčně na jejich pomezí. Navíc může přinést i nový rozměr v podobě Managed Services, kdy poskytovatel zajišťuje nejen provoz, ale také se stará o vlastní vývoj.

DWaaS lze chápat ve dvou režimech:

  • první režim: sklad jako technická platforma s provozem zajišťovaným poskytovatelem a vývojem stále v rukách zákazníka;
  • druhý řežim: zmíněný Managed Services, kdy provoz i vývoj řeší poskytovatel dle jasně stanovených pravidel definovaných na smluvním základě ve prospěch zákazníka.

Pro lepší porozumění různých modelů DWaaS je nutné si uvědomit, že Cloud už dávno není jen soustavou služeb dostupný výhradně prostřednictvím veřejného Internetu. Inovace a technologie umožňují realizace dodávek nejen pomocí čistého veřejného Cloudu ale i pomocí on-premise řešení, která mohou mít stejný cenový model jako Cloud varianta.

Zároveň lze využít hybridní kombinace obou variant, která umožňují nalézt skutečně zajímavá funkční a nákladová optima. Možná nejzajímavější hybridní variantou je nasazení produkční databáze v datovém centru zákazníka na hardwaru poskytovatele, přičemž neprodukční databáze a Disaster Recovery prostředí včetně záloh jsou nasazené do Cloudu.

Zákazník si polepší

V dnešní době je možné téměř ve všech případech najít nějaké vhodné řešení DWaaS, které bude brát na zřetel požadavky na dostupnost, datovou kapacitu, zabezpečení i výpočetní výkon. Navíc díky expertíze poskytovatele bude mít řešení DWaaS pro zákazníka skutečnou přidanou hodnotu a kvalitu. Investice do řešení DWH bude díky tomu chráněna a nedojde k morálnímu ani věcnému zastarávání řešení, jenž je typické pro pozdější části životního cyklu klasického datového skladu.

Dokonce ani velikost poskytovatele už dávno není překážkou. DWaaS poskytovatel totiž snadno může použít služby jiných poskytovatelů, kteří třeba sami ani DWaaS nemají, ale mají potřebné dílčí služby, které jsou nutné pro výstavbu těchto komplexních služeb.

Přehled výhod a nevýhod DWaaS

Výhody DWaaS převažují nad nevýhodami. Alespoň tak to dokládá tabulka. Migrace do režimu DWaaS je obvykle snadná, neboť lze tuto fázi vyřešit ve spolupráci s poskytovatelem. Ten totiž migraci neprovádí poprvé, a tak má s datovými migracemi bohaté zkušenosti. Klíčová v tomto případě kvalita zvoleného poskytovatele a další kvalitativní parametry. Cena by rozhodně neměla být jediné a hlavní výběrové kritérium.

Cena DWaaS

Cenové modely mohou být velmi různorodé. Lze je přizpůsobit možnostem a preferencím zákazníka. Ať už hovoříme o podobě výkonových plateb, které jsou vázány na jednu nebo více metrik (tou základní bývá datový objem) až po fixní platby včetně různých kombinací. Ty umožňují snadné a transparentní finanční plánování a následné úspory.

Díky elasticitě a využití zkušeností dodavatele lze na DWaaS skutečně výrazně ušetřit a navíc odstranit původní neefektivní in-house řešení datového skladu, které mohlo i zbytečně odvádět pozornost zákazníka od jeho skutečného businessu.

Slibná budoucnost DWaaS na trhu

Vzhledem k narůstající potřebě kvalitní a spolehlivé datové analytiky a zároveň nedostatku odborníků na data a datové sklady na trhu, představuje DWaaS způsob, jak tento nesoulad vyřešit. DWaaS proto čeká skvělá budoucnost a můžeme očekávat, že se s touto službou budeme setkávat stále častěji. Obecně se nemusíme v úvahách o DWaaS omezovat pouze na klasický relační datový sklad, můžeme uvažovat i o outsourcingu celé analytické platformy.

Data Warehouse as a Service je možné doporučit také pro řešení typu logický datový sklad, rozšířený datový sklad obohacený o nerelační části nebo nerelační datový sklad založený na Big Data technologiích. Jediným reálným problémem bude najít toho správného DWaaS poskytovatele.