Co je to observabilita? Nejen logy, metriky a transakce

S rostoucí složitostí a škálovatelností dynamických systémových architektur roste tlak na IT týmy, které musí sledovat a vhodně reagovat na změny a problémy v prostředí multicloudu. Oddělení IT provozu, DevOps i SRE – ti všichni potřebují v těchto složitých výpočetních prostředích observabilitu. Observabilita – co to je, proč je to důležitá a jak organizacím pomáhá?


Observabilita umožňuje v IT a cloud computingu měřit aktuální stav systému na základě dat jako jsou logy, metriky a transakce (traces).

Observabilita využívá telemetrii, kterou generují koncové body a služby v multi-cloudovém výpočetním prostředí. Hardware, software i cloudová infrastrukturní složka, každý kontejner, open source nástroj i mikroslužba generují záznamy o každé své aktivitě. Cílem observability je pochopit, co se ve všech těchto prostředích a mezi technologiemi děje, abyste mohli detekovat a řešit problémy, udržet vaše systémy efektivní a spolehlivé a vaše zákazníky spokojené.

Organizace obvykle implementují observabilitu pomocí OpenTelemetry.
Společnosti často využívají observability řešení, které jim pomáhá detekovat a analyzovat význam událostí pro jejich byznys, vývojové cykly softwaru, zabezpečení aplikací a zkušenosti koncových uživatelů.

Význam observability v posledních letech roste. Zvyšuje se totiž složitost cloud-native prostředí a potenciální příčiny selhání nebo anomálie je stále těžší a těžší lokalizovat. S tím, jak týmy začínají sbírat data pro observabilitu, uvědomují si její přínosy pro celkový byznys, nejen pro IT.

Protože cloudové služby spoléhají na distribuovanou a dynamickou architekturu, může také observabilita někdy odkazovat na konkrétní softwarové nástroje a postupy, které firmy používají k interpretaci dat o výkonnosti cloudu. I když někteří lidé mohou observabilitu považovat za módní slovo pro sofistikovaný monitoring výkonnosti aplikací (APM – application performance monitoring), existuje mezi observabilitou a monitoringem několik klíčových rozdílů.

Jaký je rozdíl mezi monitoringem a observabilitou?

Je observabilita jen jiný název pro monitoring? Stručně řečeno, ne. Ačkoli se observabilita a monitoring mohou vzájemně doplňovat, jedná se o odlišné koncepty.

Ve scénáři pro monitoring obvykle přednastavíte dashboardy a notifikace, které vás mají upozornit na výkonnostní problémy, které očekáváte v budoucnu. Tyto dashboardy vycházejí z předpokladu, že jste schopni předpovědět, jakým problémům čelíte, než nastanou.

Cloud-native prostředí nejsou pro tento typ monitoringu vhodná, protože jsou dynamická a složitá. Předem nevíte, jakým problémům můžete čelit.

Ve scénáři pro observabilitu můžete flexibilně zkoumat, co se děje, a rychle zjistit příčinu problémů, které jste nebyli schopni předvídat.

Logy, metriky a traces/transakce tvoří pilíře observability

Proč je observabilita důležitá?

V enterprise prostředí pomáhá observabilita IT týmům, jejichž členové zastupují různé IT disciplíny, chápat a odpovídat na konkrétní otázky týkající se toho, co se děje v silně distribuovaných systémech. Observabilita vám umožňuje pochopit, co je pomalé nebo nefunkční a co je třeba udělat pro zlepšení výkonu. Observability řešení upozorňuje týmy na problémy a umožňuje jim je preventivně řešit dříve, než ovlivní uživatele.

Protože jsou moderní cloudová prostředí dynamická a neustále se mění z hlediska škálování a složitosti, není většina problémů ani známá ani monitorovaná. Observabilita řeší problém „neznámých neznámých“, což IT týmům umožňuje nepřetržitě a automaticky rozumět novým typům problémů.

Observabilita je také klíčovou schopností umělé inteligence (AI) pro IT provoz (AIOps). Stále více organizací využívá architektury založené na cloudu a hledá způsoby, jak AIOps implementovat – využitím umělé inteligence jako způsobu automatizace více procesů během životního cyklu DevSecOps. Napojením AI na všechno – od sběru telemetrie po analýzu toho, co se děje v celém technologickém stacku – získá vaše organizace spolehlivé odpovědi nezbytné pro automatické monitorování aplikací, testování, nepřetržité dodávky, zabezpečení aplikací a reakci na incidenty.

Hodnota observability nekončí jen u IT. Jakmile začnete data z observability sbírat a analyzovat, získáte neocenitelný vhled do byznys dopadu vašich digitálních služeb. Tato viditelnost vám umožní optimalizovat konverze, ověřit, zda váš software splňuje byznysové cíle, měřit uživatelskou zkušenost se SLO a prioritizovat byznysová rozhodnutí.

Pokud observability řešení analyzuje data o uživatelské zkušenosti pomocí syntetického monitoringu i monitoringu reálných uživatelů, dokážete odhalit problémy dříve než vaši uživatelé a předem dosáhnout lepší uživatelské zkušenosti.

Výhody observability

Observabilita přináší IT týmům, organizacím i koncovým uživatelům celou řadu výhod. Usnadňuje např.:

 1. Monitorování výkonu aplikací: Plná observabilita umožňuje organizacím rychleji odhalit problémy s výkonem aplikací, včetně problémů, které vznikají v nativních cloudech a prostředích založených na mikroslužbách. Pokročilé observability řešení můžete také použít k automatizaci více procesů a zvýšíte tak efektivitu mezi týmy Ops a Apps.
 2. DevSecOps a SRE: Observabilita není jen výsledkem implementace pokročilých nástrojů. Je základní vlastností aplikace a její podpůrné infrastruktury. Architekti a vývojáři, kteří vytvářejí software, ho dnes již musí vyvíjet s integrovanou observabilitou. Poté mohou týmy DevSecOps a SRE využívat a interpretovat observability data a dodávat lepší, bezpečnější a odolnější aplikace.
 3. Monitorování infrastruktury, cloudu a Kubernetes: Týmy IT infrastruktury a operací (I&O) mohou využít rozšířený kontext, který observabilita nabízí. Mohou tak např. zlepšit provozuschopnost a výkon aplikací, zkrátit čas potřebný k identifikaci a odstranění problémů, detekovat problémy s latencí cloudu, optimalizovat využití cloudových zdrojů a zlepšit správu svých Kubernetes prostředí a moderních cloudových architektur.
 4. Uživatelská zkušenost: Dobrá uživatelská zkušenost může zlepšit pověst firmy a zvýšit příjmy. Tím, že odhalíte a vyřešíte problémy dříve, než si jich uživatel všimne, nebo proaktivně vylepšíte aplikaci, zvýšíte spokojenost a loajalitu zákazníků. Prostřednictvím reálného přehrávání můžete také optimalizovat uživatelskou zkušenost, čímž získáte přímou zkušenost koncového uživatele přesně tak, jak ji vidí. Všichni se pak mohou rychle shodnout na tom, co a kde zlepšit.
 5. Byznysová analytika: Organizace mohou díky observabilitě kombinovat obchodní kontext s analytikou aplikací a jejich výkonem. Porozumí tak skutečnému byznysovému dopadu, zlepší optimalizaci konverzí, zajistí, že nové verze softwaru splňují očekávané byznysové cíle, a potvrdí, že organizace dodržuje vnitřní i vnější SLA.

Týmy DevSecOps mohou využít observabilitu k získání dalších informací o aplikacích, které vyvíjejí, a automatizovat testování a procesy CI/CD, takže mohou rychleji a kvalitněji kódovat. Tato organizační zlepšení otevírají dveře k další inovaci a digitální transformaci. A co je důležitější, koncový uživatel nakonec profituje ve formě kvalitní uživatelské zkušenosti.

Jak observabilitu začlenit do vašeho IT ekosystému

Pokud jste o observabilitě četli, pravděpodobně víte, že třemi klíčovými pilíři jsou sběr a měření logů, metrik a distribuovaných traces (transakcí). A že syrová telemetrie z back-end aplikací sama o sobě neposkytuje úplný obraz o tom, jak se vaše systémy chovají.

Když zanedbáte pohled z front-endu, získáte zkreslený, neúplný obraz o tom, jak vaše aplikace a infrastruktura v reálném světě pro skutečné uživatele fungují. Abyste odstranili slepá místa, použijte tyto tři pilíře a doplňte data z telemetrie o data o zkušenostech uživatelů:

 1. Logy: Jsou strukturované nebo nestrukturované textové záznamy konkrétních událostí, které se vyskytly v určitém čase.
 2. Metriky: Jsou hodnoty představující počty nebo měřítka, která se v průběhu času často vypočítávají nebo agregují. Metriky mohou pocházet z různých zdrojů jako infrastruktura, hosting, služby, cloudové platformy a externí zdroje.
 3. Distribuovaný tracing: Zobrazuje aktivitu transakce nebo požadavku, když prochází aplikacemi, a ukazuje, jak jsou služby propojeny až do detailů na úrovni kódu.
 4. Uživatelská zkušenost: Tento přístup rozšiřuje tradiční telemetrii, přidává pohled uživatele z vnějšku na konkrétní digitální zážitek z aplikace, a to i v předprodukčních prostředích.

 

Proč tři pilíře observability nestačí

Je jasné, že sběr dat je pouze začátek. Jen přístup k odpovídajícím logům, metrikám a traces (transakcím) k získání skutečného vhledu do vašeho prostředí nestačí. Teprve když dokážete tato telemetrická data využít k dosažení konečných cílů jako jsou zlepšení zkušenosti koncových uživatelů a byznysových výsledků, můžete říci, že jste observability dosáhli.

Existují další observability prvky, které organizace mohou ke sledování svých prostředí využít. Otevřená řešení, jako je OpenTelemetry, poskytují de facto standard pro sběr telemetrických dat v cloudových prostředích. Tato open-source řešení zvyšují observabilitu pro cloud-native aplikace a usnadňují vývojářům a operačním týmům dosáhnout konzistentního porozumění zdraví aplikace v několika prostředích.

Organizace mohou také využívat real-user monitoring. Okamžitě tak znají uživatelskou zkušenost, protože sledují cestu jednoho požadavku a získají vhled do každé interakce, kterou na své cestě má s každou službou. Zkušenost monitorují pomocí syntetického monitoringu nebo dokonce samotnou nahrávkou skutečné relace. Telemetrii rozšiřují další možnosti jako přidání dat pro API, služby třetích stran, chyby vyskytující se v prohlížeči, demografické údaje uživatelů a výkon aplikace z uživatelské perspektivy. IT, DevSecOps a SRE týmy díky tomu vidí nejen kompletní (end-to-end) cestu požadavku, ale mají také okamžitý vhled do zdraví systému. Zhoršující se funkcionalitu mohou začít proaktivně řešit s dostatečným předstihem, než ovlivní výkon aplikace. Snadněji také mohou obnovovat výpadky a díky většímu detailu lépe porozumět uživatelské zkušenosti.

I když mají IT oddělení firem ty nejlepší záměry a strategii, často přeceňují schopnosti již tak přetížených týmů neustále sledovat, rozumět a jednat na základě ohromného množství dat a poznatků. Uvědomují si, že s observabilitou souvisí mnoho složitých výzev a úkolů. Ty z nich, které tyto výzvy překonají, zjistí, že to stojí za to.

Jaké výzvy jsou spojené s observabilitou?

Observabilita byla vždy výzvou. A složitost cloudu a rychlé tempo změn eskalovaly naléhavost a potřebu observability. Cloudová prostředí generují mnohem větší objemy telemetrických dat, zejména pokud jde o mikroslužby a kontejnerové aplikace. Vytvářejí také rozmanitější telemetrická data, než doposud. Navíc rychlost, s jakou všechna tato data přicházejí, komplikuje nejen sledování toku informací, ale i správnou interpretaci a včasné odstranění výkonového problému.
V oblasti observability organizace často čelí následujícím výzvám:

 • Datová sila: Větší počet agentů, rozdílné zdroje dat a izolované nástroje pro monitorování ztěžují pochopení vzájemných závislostí napříč aplikacemi, větším počtem cloudových prostředí a digitálními kanály jako web, mobil a IoT.
 • Objem, rychlost, rozmanitost a složitost: V neustále se měnících moderních cloudových prostředích jako jsou AWS, Azure a Google Cloud Platform (GCP) je téměř nemožné získat odpovědi z obrovského množství surových dat, která se sbírají z každé části celého systémů. To platí i pro Kubernetes a kontejnery, které lze zapnout a vypnout během několika sekund.
 • Manuální zásahy a konfigurace: Pokud musí pracovníci IT zasahovat manuálně a měnit kód pro každý nový typ komponenty nebo agenta, tráví většinu svého času nastavováním observability místo toho, aby inovovali na základě dat získaných z observability.
 • Nedostatek předprodukce: Vývojáři stále neví, jakým způsobem sledovat nebo porozumět tomu, jak skuteční uživatelé ovlivní aplikace a infrastrukturu – dokud nevloží kód do produkce. A to vše i přes zátěžové testování v předprodukci.
 • Ztráta času při řešení problémů: Aplikační, provozní, infrastrukturní, vývojové a digitální týmy řeší problémy s identifikací hlavní příčiny problémů. Hádáním, snahou pochopit telemetrii a hledáním odpovědí přitom plýtvají cenným časem.

Pak je tu problém mnoha nástrojů a dodavatelů. Jeden nástroj může organizaci poskytnout observabilitu v jedné konkrétní oblasti architektury aplikace, ale už nemusí poskytnout kompletní observabilitu napříč všemi aplikacemi a systémy, které mohou výkon aplikace ovlivnit.

Navíc ne všechny typy telemetrických dat jsou pro určení hlavní příčiny problému nebo pochopení jeho dopadu na uživatelský zážitek stejně užitečné. Týmy hledají odpovědi ve více řešeních nebo těžkopádně a bolestivě interpretují telemetrická data. Svou odbornost by ale mohly uplatnit v okamžitém řešení problému. S jedním zdrojem pravdy získají odpovědi a vyřeší problémy mnohem rychleji.

Význam jednoho zdroje pravdy

Aby organizace získaly komplexní observabilitu napříč celou svou aplikační infrastrukturou a přesně identifikovaly hlavní příčiny výkonových problémů, potřebují jediný zdroj pravdy. Když mají jednu platformu, která dokáže zvládnout složitost cloudu, zachytit všechna relevantní data a analyzovat je s pomocí AI, mohou IT týmy okamžitě identifikovat hlavní příčinu jakéhokoli problému, ať už je v samotné aplikaci nebo v podpůrné architektuře.

Jediný zdroj pravdy umožňuje týmům:

 • Přeměnit terabyty telemetrických dat na skutečné odpovědi, místo toho, aby si skládaly celkový obrázek z útržků dat z rozdílných zdrojů a pochopily, co se stalo.
 • Získat klíčové kontextové informace o vybraných oblastech infrastruktury, které by jinak neviděly.
 • Spolupracovat a urychlit proces řešení problémů a jednat rychleji, než s pomocí tradičních monitorovacích nástrojů.

Observabilita – akční a škálovatelný pomocník

Observabilita umožňuje týmům s omezenými zdroji jednat na základě velkého množství telemetrických dat sbíraných v reálném čase. Observabilita brání šíření problémů, které ovlivňují byznys, nebo se postará o to, aby k nim vůbec nedošlo.

Jak observabililtu využít?

 • Pochopte kontext a topologii: Umožní vám pracovat tak, abyste porozuměli vztahům mezi všemi závislostmi v dynamických multi-cloudových prostředích s miliardami propojených komponent. Bohatá kontextová metadata vytvářejí topologické mapy v reálném čase, pochopíte příčinné závislosti jak vertikálně v celém stacku, tak horizontálně napříč službami, procesy a hostiteli.
 • Automatizujte: Automatizovaná detekce, integrace a základní napojení každé komponenty systému v real-time umožňuje IT týmům přejít od ruční konfigurace k inovativním projektům. Prioritizujte to, co má význam. Observabilita je „stále aktivní“ a škálovatelná, takže limitované týmy mohou s méně udělat více.
 • Vybudujte skutečné AIOps: Komplexní analýza chyb využívající prvky umělé inteligence spolu s vizualizací na úrovni kódu umí automaticky identifikovat hlavní příčinu anomálií. Eliminují přitom časově náročné lidské pokusy a omyly, odhady nebo korelace. Kauzální AI může navíc automaticky detekovat jakékoli neobvyklé změny a objevit „neznámé neznámé“, kterým nikdo nerozumí a nesleduje je. Tyto akční poznatky přinášejí rychlejší a přesnější odpovědi, které týmy DevOps a SRE potřebují.
 • Podporujte otevřený ekosystém: Obohaťte observabilitu o externí zdroje dat, jako je OpenTelemetry, otevřený projekt, na kterém se podílí Dynatrace, Google nebo Microsoft. OpenTelemetry rozšiřuje sběr a příjem telemetrických dat na platformy, které poskytují topologické mapování, automatizovanou detekci a napojení komponent.

Přístup založený na umělé inteligenci je pro observabilitu skutečně klíčový a řeší výzvy spojené s komplexností cloudu. S observabilitou můžete snadno a čím dál rychleji interpretovat obrovské toky telemetrických dat z mnoha zdrojů. S jediným zdrojem pravdy rychle a přesně určíte příčiny problémů ještě před tím, než dojde k narušení výkonu aplikace. A když už došlo k výpadku nebo selhání, zkrátíte čas na jeho obnovení.

Pokročilá observabilita také zlepšuje dostupnost aplikací prostřednictvím distribuovaného end-to-end tracingu v serverless platformách, Kubernetes prostředí, mikroslužbách i v open-source řešeních. Znají-li IT týmy celou cestu uživatelského požadavku, od začátku do konce, mohou proaktivně identifikovat problémy s výkonností aplikací a opravdu poznat uživatelskou zkušenost. A mohou proto rychle jednat při incidentech, i když svou aplikační infrastrukturu kvůli budoucímu růstu škálují.

Do cloudu jedině s observabilitou

Nepromarněte měsíce nebo roky tím, že budete vytvářet vlastní nástroje nebo testovat nástroje od více dodavatelů, které vám umožní vyřešit pouze jeden kousek skládačky. Sáhněte po řešení, které zavede observabilitu na všechny vaše systémy a aplikace, hned vám poskytne odpovědi a co nejrychleji přinese technickou i byznysovou přidanou hodnotu.

S pokročilou observability platformou Dynatrace získáte všechny tyto možnosti na jednom místě. Zvládněte moderní komplexnost cloudu a rychlejší digitální transformaci. Dnes je víc než kdy jindy nezbytné, aby observabilita byla součástí každého přechodu do cloudu.

Naše případové studie

monitoring zásilek

Continental Barum: Optimalizace vnitroskladové přepravy snížila přepravní náklady

Continental Barum chtěl minimalizovat vnitroskladovou přepravu všech dílů určených k...

Číst více

KBC: Snížení falešně pozitivních případů o 60 %

Pátá největší pojišťovna v České republice chtěla zvýšit efektivitu odhalování...

Číst více