Dobrý data management a propast mezi IT a byznysem nejvíce pálí velké české firmy  

Za největší výzvu v příštích třech letech považují velké české společnosti dobrý data management a neschopnost využití dat ze strany byznysu. S tím souvisejí i aktuálně největší blockery v efektivním využití dat, za které považují rigidní nebo zastaralou Data Governance, nedostatečnou podporu či nepochopení potřeb IT ze strany managementu a byznysu a neochotu ke sdílení dat.


To vyplynulo z průzkumu, který uspořádala Adastra mezi datovými analytiky z velkých českých společností napříč odvětvími od bank, přes pojišťovny, energetiku, státní instituce až po automotive sektor. „Mezi největší výzvy, které firmy v souvislosti s prací s daty řeší, patří správa a integrace velkých objemů dat, datová kvalita a Data Governance. Jedná se o disciplíny, které vyžadují nejen pochopení a podporu ze strany IT, ale i managementu a byznysu. Je důležité, aby organizace měly strategii a plán pro řešení těchto výzev a dosažení efektivního data managementu,“ říká Michal Kratochvíl, ředitel divize banking ve společnosti Adastra.

„Správné využití dat poskytuje podporu pro lepší rozhodování, možnost personalizace služeb, efektivnější provoz a také inspiraci pro inovace,“ dodává.  Propast mezi IT a byznysem pálí řadu firem. V souvislosti s efektivním využitím dat si řada z nich stěžuje mj. na špatné sdílení dat v organizaci a obecně nízkou úroveň znalostí uživatelů a jejich schopností využít data.

„Vzhledem k tomu, že většina z oslovených společností pracuje s daty z více než stovky datových systémů, jsou funkční data management a spolehlivé přenosy dat naprostým základem,“ uvádí Dagmar Bínová, Big Data & Data Science Lead z Adastry, která poskytuje komplexní datové služby firmám z celého světa napříč celým byznys spektrem.

  • nadpoloviční většina (celkem 56 %) velkých společností pracuje s více než stovkou datových systémů
  • dalších 22 % oslovených firem využívá 50-100 datových platforem  
  • trápí je proto konsolidace datových platforem a často řeší redesign datové architektury
  • V souvislosti s daty si velké společnosti nejvíce stěžují na:
    • data management – konkrétně na nevyhovující Data Governance, kvalitu data, absenci vlastníků dat či kvalitní taxonomii dat
    • sdílení a demokratizaci dat  
  • 53 % firem zpracovává data na denní bázi, 71 % dokonce near real-time
  • v příštích 3 letech se velké české společnosti zaměří na moderní práci s daty – využití machine learningu a umělé inteligence v byznysu, real-time zpracování dat, self-service demokratizaci dat, virtualizaci dat apod.

 

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

Automatická kategorizace 98,5 % karetních bankovních transakcí

Banka s miliony klientů, kteří denně uskuteční několik milionů transakcí, potřebovala automaticky přiřadit každé bankovní transakci (karetní i nekaretní) unikátní kategorii. Proto jsme vyvinuli aplikaci,...

Číst více

Nárůst impresí u požadovaných cílových skupin: 10x větší cílové publikum

Zadavatelé on-line reklamy požadují přesné cílení svých kampaní a oslovení správných cílových skupin. Proto se provozovatelé online médií obrátili na Adastru, aby jim pomohla...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

3 rady úspěšných českých manažerů pro zavedení data governance

Prosadit data governance u managementu organizací a stakeholderů bývá pro CIO, CDO nebo data strategistu nadlidský úkol. Vlastní implementace a dlouhodobé dodržování nastavených procesů...

Číst více

Bez funkční data governance to nepůjde. Více než pětina velkých českých firem však neví, jak začít   

Až 72 % velkých českých firem v tuto chvíli prochází počátečními fázemi data governance. Zhruba pětina firem si uvědomuje její důležitost, ale neumí si...

Číst více

Vlastní infrastrukturu nebude mít firmám kdo udržovat, cestou je cloud

Vlastní on-premise infrastruktura se pomalu stává historií jako stará dobrá disketa. Jak zvládnout přechod do cloudu, vysvětluje David Kaláb z Adastry.

Číst více