Dobrý data management a propast mezi IT a byznysem nejvíce pálí velké české firmy  

Za největší výzvu v příštích třech letech považují velké české společnosti dobrý data management a neschopnost využití dat ze strany byznysu. S tím souvisejí i aktuálně největší blockery v efektivním využití dat, za které považují rigidní nebo zastaralou Data Governance, nedostatečnou podporu či nepochopení potřeb IT ze strany managementu a byznysu a neochotu ke sdílení dat.


To vyplynulo z průzkumu, který uspořádala Adastra mezi datovými analytiky z velkých českých společností napříč odvětvími od bank, přes pojišťovny, energetiku, státní instituce až po automotive sektor. „Mezi největší výzvy, které firmy v souvislosti s prací s daty řeší, patří správa a integrace velkých objemů dat, datová kvalita a Data Governance. Jedná se o disciplíny, které vyžadují nejen pochopení a podporu ze strany IT, ale i managementu a byznysu. Je důležité, aby organizace měly strategii a plán pro řešení těchto výzev a dosažení efektivního data managementu,“ říká Michal Kratochvíl, ředitel divize banking ve společnosti Adastra.

„Správné využití dat poskytuje podporu pro lepší rozhodování, možnost personalizace služeb, efektivnější provoz a také inspiraci pro inovace,“ dodává.  Propast mezi IT a byznysem pálí řadu firem. V souvislosti s efektivním využitím dat si řada z nich stěžuje mj. na špatné sdílení dat v organizaci a obecně nízkou úroveň znalostí uživatelů a jejich schopností využít data.

„Vzhledem k tomu, že většina z oslovených společností pracuje s daty z více než stovky datových systémů, jsou funkční data management a spolehlivé přenosy dat naprostým základem,“ uvádí Dagmar Bínová, Big Data & Data Science Lead z Adastry, která poskytuje komplexní datové služby firmám z celého světa napříč celým byznys spektrem.

  • nadpoloviční většina (celkem 56 %) velkých společností pracuje s více než stovkou datových systémů
  • dalších 22 % oslovených firem využívá 50-100 datových platforem  
  • trápí je proto konsolidace datových platforem a často řeší redesign datové architektury
  • V souvislosti s daty si velké společnosti nejvíce stěžují na:
    • data management – konkrétně na nevyhovující Data Governance, kvalitu data, absenci vlastníků dat či kvalitní taxonomii dat
    • sdílení a demokratizaci dat  
  • 53 % firem zpracovává data na denní bázi, 71 % dokonce near real-time
  • v příštích 3 letech se velké české společnosti zaměří na moderní práci s daty – využití machine learningu a umělé inteligence v byznysu, real-time zpracování dat, self-service demokratizaci dat, virtualizaci dat apod.

 

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

ŠKODA AUTO: datové přenosy na analytické platformě komplexně řídí a monitoruje nástroj Adoki od Adastry

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala v letech 2018-19 on-premise Datovou analytickou platformu (DAP) pro vizualizaci dat a realizaci sofistikovaných úloh pokročilé analytiky a umělé inteligence,...

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

Automatická kategorizace 98,5 % karetních bankovních transakcí

Banka s miliony klientů, kteří denně uskuteční několik milionů transakcí, potřebovala automaticky přiřadit každé bankovní transakci (karetní i nekaretní) unikátní kategorii. Proto jsme vyvinuli aplikaci,...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Top 8 trendů v data managementu pro rok 2023 a do budoucna

Digitální prostředí se vyvíjí nebývalým tempem a s ním přichází i nové výzvy a příležitosti pro IT odborníky, vedoucí datových oddělení a finanční ředitele....

Číst více

Dobrý data management a propast mezi IT a byznysem nejvíce pálí velké české firmy  

Za největší výzvu v příštích třech letech považují velké české společnosti dobrý data management a neschopnost využití dat ze strany byznysu. S tím souvisejí...

Číst více