I v obchodě či obchodním centru lze využít internet věcí

Manažeři prodejen či obchodních sítí hledají nové možnosti a postupy, jak efektivněji řídit prodejní síť, jak objektivně srovnat jednotlivé prodejny v síti a vyhodnotit fungování jednotlivých obchodů. A právě v tom mohou pomoci nejmodernější technologie včetně „šlágru“ poslední doby – internetu věcí (Internet of Things, IoT).


New Generation Store využívá nejnovější technologie

S reálným konceptem „chytrého retailu“, který využívá technologie internetu věcí, přišla na český trh společnost Adastra. Představuje senzorická řešení a moderní technologie zakomponované do ukázkového „obchodu nové generace“, který si mohou návštěvníci projít a vyzkoušet. Na závěr si pak mohou prohlédnout data, která se průběžně sbírají ze všech senzorů. Zajímá vás, jaké scénáře na prodejně fungují a jak by mohly pomoci právě vám? Přiblíží je následující řádky, které přináší „reportáž“ z prodejny nové generace od Adastry. 

Queue management

Před vchodem do prodejny snímá zákazníky čidlo, které sleduje počet lidí před prodejnou – tzv. queue management (velikost fronty). Pokud se zde najednou sejde větší počet lidí, vedení prodejny o tom okamžitě ví a může např. otevřít další pokladny a zvýšit počet prodavačů na prodejně.

People counting

Zájem o prodejnu měří čidlo pro tzv. people counting, které počítá, kolik lidí na prodejnu přišlo a kolik z ní odešlo. Kromě toho zaznamenává i informace o pohybu zákazníků po prodejně. Vedení prodejny má přesné informace o tom, kolik zákazníků je právě na prodejně a jaká je průměrná délka jejich návštěvy.

Interaktivní displeje

Dalším senzorem je kamera, která snímá zákazníky přicházející na prodejnu a je propojená s interaktivním displejem. Kamera umí rozpoznat obličeje vstupujících zákazníků a odhadnout jejich pohlaví, věk a náladu. Tyto údaje se promítají na interaktivní displej, u mužů modře, u žen červeně. Na jejich základě je zařadí do nadefi novaných kategorií zákazníků (mladík/slečna 0–30 let, mladý muž/mladá žena 30–40 let, muž/žena středního věku 40–50 let, starší muž / žena více než 50 let) a interaktivní displej je osloví nabídkou relevantní pro danou kategorii zákazníka.

Ženě nabídne notebook se Swarovski elements, mladíkům tablet s vynikající grafi kou určený pro hraní her, slečnu upozorní na růžový chytrý telefon a staršího muže na byznys notebook s vysokým výkonem a elegantní designem. Současně je k promovanému produktu nasměruje.

Retail Hub

Uvnitř prodejny se nacházejí pultíky s vystaveným zbožím, tzv. Retail Hubs, které se skládají z inteligentního stojánku, na němž je produkt umístěn, kamery a interaktivního displeje. Kamera a displej fungují propojeně. Jakmile se zákazník zastaví u pultíku a kamera ho zaznamená, začne se na displeji promítat video o vystavovaném zboží. Pokud zákazník sejme ze stojánku vystavovaný produkt, také se spustí video o produktu.

Když zákazník drží produkt v ruce delší dobu, přijde prodavači/obsluze prodejny do mobilní aplikace automatické upozornění o tom, že někdo má o některý produkt zájem a kde přesně se tento produkt nachází. Pro prodavače je to výzva, aby se zákazníkovi začal věnovat. Mobilní aplikace mu navíc zobrazí i předpřipravený komunikační scénář s pokyny, co má zákazníkovi říkat. A spokojený zákazník už nebude muset marně shánět prodavače s potřebnými informacemi.

Senzory z retail hubu poskytují informace o zájmu o jednotlivé produkty, které se dále vyhodnocují a vedení prodejny je může sledovat a monitorovat jejich vývoj pomocí interaktivních dashboardů. Ví, zda mají o produkt zájem spíše muži nebo ženy, umí odhadnout jejich věk a emoce, ví, kolik lidí si v daný čas produkt prohlíží a jak dlouho, zda ho zákazník jen zvedl a položil, nebo zda ho skutečně testoval a zkoušel použít.


 

Digital Assistant BOT

Kiosek Digital Assistant BOT vyřeší se zákazníkem stížnost, reklamaci nebo dotaz. Svůj požadavek zadá do příslušné aplikace, která s ním vede „inteligentní“ komunikaci a dokáže mu poradit i s výběrem zboží.

Interaktivní dashboardy

V zadní části prodejny je manažerské zázemí či „velín“. Jsou zde obrazovky určené manažerům a personálu obchodu nové generace. Data ze všech senzorů a  kamer se ukládají do centrální analytické platformy, která zajišťuje jejich zpracování, uložení a  analýzu. Kromě dat ze senzorů jsou k dispozici i data z provozních systémů (např. informace o prodejích či běžících kampaních). Díky tomu má vedoucí prodejny k dispozici přehledné interaktivní dashboardy, které poskytují užitečné informace pro různé účely a role ve fi rmě.

Díky průběžnému vyhodnocování informací o provozu prodejní sítě získá management prodejny i celé prodejní sítě užitečné informace z konkrétní prodejny. Snadno tedy může analyzovat dění na prodejnách či v celé síti nebo porovnávat jednotlivé prodejny, zejména z pohledu efektivity prodeje či plnění klíčových ukazatelů.

Nejvíce žádanými dashboardy jsou ty, které umožňují:

  • Sledování konverzních poměrů. Návštěvník prodejny/zájemce o produkt/zákazník, který provedl nákup. Management může porovnávat jednotlivé prodejny a sledovat, které jsou více efektivní (kolik procent návštěvníků prodejny či zájemců o produkt opravdu nakoupilo, což svědčí o kvalitě a šikovnosti personálu).
     
  • Sledování efektivity kampaní. Pomocí použitých senzorických řešení lze sledovat běžící kampaně a jejich vliv na návštěvnost prodejen, zájem o produkty a samotné prodeje. Lze hledat odpovědi na otázky: „Proč se zájem o vystavené produkty liší v jednotlivých městech/prodej nách?“ nebo „Proč je vliv kampaní různý v jednotlivých regionech?“
     
  • Informace o návštěvnosti prodejny, vytíženosti daných zón či zájmu o zboží v jednotlivých dnech a hodinách umožňující plánovat optimální počet personálu či zásobování prodejny a jednotlivých regálů zbožím.

Pojďte začít s digitalizací

Líbí se vám nastíněné scénáře a už se těšíte, až budete moci využít výhod plynoucích z nasazení uvedených řešení? Internet věcí umožní manažerům přijít s novými službami a poskytnout zákazníkům efektivnější způsob obsluhy a nakupování.