Adastra - Forum, externí zóna

IT a technologii odsouváme do pozadí. Upřednostňujeme diskusi o příběhu

Adastra je od jara roku 2016 VIP členem České asociace pro finanční řízení (CAFIN) a pravidelně se účastní jejich akcí – Controllingové fórum a IT pro FINANCE. Organizace požádala Michala Rozehnala, CEO společnosti Reporting.cz, která je zároveň technologickým partnerem Adastry, o krátký rozhovor ke zhodnocení konference IT pro FINANCE 2016.


Splnila konference vaše očekávání?

Na konferenci IT pro FINANCE jsme se po loňské premiéře těšili a opět splnila naše očekávání. Letos jsme se prezentovali jako technologický partner pod hlavičkou společnosti Adastra, předního dodavatele datových skladů, která Reporting.cz druhým rokem s úspěchem nasazuje při realizacích u svých zákazníků.

IT pro FINANCE je pro nás pochopitelně v první řadě příležitostí k setkání se stávajícími i potenciálními zákazníky. Podle zájmu a reakcí účastníků v hlavním sále, na workshopech i podle koncentrace zájemců na stáncích se snažíme vyhodnotit, kam se jejich zájem ubírá.

Vzhledem k tomu, že zastupuji firmu s vlastním vývojovým centrem a technologií, konference nám přináší jedinečnou šanci k porovnání se s konkurenčními přístupy a ve světě rozšířenými technologiemi a potvrzení nebo úpravě priorit vlastního rozvoje.

Protože se ve světě IT a financí pohybuji již více než 20 let, v neposlední řadě je pro mě příležitostí k setkání s přáteli z oboru. Je zajímavé sledovat, jak se s ubíhajícím časem přeskupují sem a tam ze škatulek konkurent, partner a spolupracovník.

Podařilo se vám navázat nějaké kontakty pro váš další byznys?

Ano, na konferenci nás oslovili jak zástupci firem, se kterými jsme dosud neměli příležitost se setkat, tak naši klienti, kteří zvažují rozšíření spolupráce do dalších oblastí.

Které téma představené ostatními partnery vás zaujalo nejvíce? Proč právě tohle téma?

Nejvíce mě zaujala závěrečná panelová diskuse, jíž jsem se stal nečekaně účastníkem. Bylo zajímavé sledovat rozdílné reakce a úhly pohledů na spolupráci světů IT a financí z pohledu psychologa a šéfa mezinárodního korporátu.

Napadá vás už v tuto chvíli téma, se kterým byste vystoupili na dalším ročníku?

I pro příští setkání se budeme snažit přesvědčit k účasti některého z našich spokojených zákazníků. Právě spokojenost, praktické každodenní využití a tlak na rozvoj a rozšiřování do dalších oblastí jsou pro nás největší motivací a zásadním měřítkem úspěchu. Co se týče konkrétního tématu, určitě to bude zase vyváženost obsahu a intuitivní vizualizace.

Zleva Michal Rozehnal, CEO Reporting.cz, a David Samek, konzultant společnosti Adastra

Přišli si účastníci pohovořit k vašemu stánku o vámi představeném tématu?

Ano, u našeho stánku se dokonce v jednu chvíli vytvořila „fronta na maso“. Vzhledem k tomu, že se zabýváme poskytováním reportingu formou SaaS, jsme situaci zvládli a nemuseli vyvěšovat ceduli „vyprodáno“. 

S jakými otázkami se na vás účastníci obraceli?

Většinou se zajímali o náš netradiční přístup, kdy IT a technologii odsouváme do pozadí a upřednostňujeme diskusi o příběhu, tzn. motivaci reporting nad konkrétním tématem vybudovat. Také je zajímalo, jak si dokážeme poradit s přípravou dat a konfigurací uploaderů, zajišťujících sběr dat z nejrůznějších systémů a databází kdekoliv po světě. Nejen samotné účastníky, ale i partnery konference zajímalo, jak je možné, že prakticky všichni naši zákazníci, včetně těch největších, „přešli do cloudu“.

Jaké problémy řeší účastníci konference ve svých firmách?

Sami jsme si je rozdělili na ty, kteří hledají, a ty, kteří si během setkání potvrzují dříve zvolenou cestu. Stále existují firmy, kde silné IT nepochopitelně válcuje business, místo toho, aby táhlo za jeden provaz. S několika účastníky jsme vedli rozhovor na téma datové kvality primárních zdrojů.  

Jak hodnotí účast na konferenci váš klient?

Pan Stalmach, CFO společnosti LBM, byl na konference IT pro FINANCE letos poprvé. Jeho účast a prezentace byla pochopitelně podmíněna úspěšně realizovaným projektem. Společné vystoupení bylo pro nás všechny třešničkou na dortu a odměnou za úsilí, které jsme společně vyvinuli. Vzhledem ke svému pracovnímu vytížení pan Stalmach ocenil i místo konání konference, LBM totiž sídlí jen několik minut chůze od Olympiku.

Byly pro něj přípravy na konferenci náročné?

Konkrétní osnovu prezentace jsme si odsouhlasili během dobrého oběda asi týden před konferencí. Požádal jsem pana Stalmacha o stručné zhodnocení obsluhy reportovacího cyklu před a po zavedení našeho reportingu a spolupráce ve fázi analýzy a implementace. Odhaduji, že přípravě prezentace nevěnoval víc než hodinu.