Jakub Augustín: Koncept connected cars pomůže řidičům i pojišťovnám

S příchodem evropské směrnice o přísnější ochraně osobních dat (GDPR) není prakticky možné řešit žádný projekt v oblasti telekomunikací bez toho, že by zároveň byla řešena jeho bezpečnost. V rozhovoru pro Digibiz to tvrdí Jakub Augustín, Big Data Competency Leader.


Co se pod názvem vaší pozice Big Data Competency Leader vlastně skrývá, čím se zabýváte?

Mou doménou jsou hlavně Big Data, tam je vždy na konci konkrétní zákazník. Proto všechny údaje, které zpracováváme a předáváme zpět telekomunikačnímu operátorovi, aby s nimi obchodoval, musí být upraveny tak, aby ani jeho pracovníci nebyli schopni je přiřadit ke konkrétní osobě.

A co se tedy z těch dat dá například zjistit či vysledovat?

Z „maskovaných“ dat lze například vyčíst, kde se klient pohyboval, s kým a jak dlouho komunikoval, stejně jako další aktivity, třeba zda jde o muže, ženu, dítě… Nedozvíte se už ale, o koho konkrétně jde. Tím však bezpečnostní opatření nekončí. Vyskytují se například malé lokality, kde je klientů málo. Takže by šlo nepřímo zjistit, o koho jde, a to například z faktu, že pravidelně dochází na nějaké místo, kde pracuje. Podobné eventuality řešíme tak, že tzv. identifikátor zákazníka v čase neustále měníme. A jsou i další stupně ochrany….

Nakolik je složité vyrovnat se s požadavky GDPR na ochranu osobních údajů v oblasti telekomunikací? Zejména pokud chcete data zákazníků v nějaké formě použít pro komerční účely…

JA: Dodržovat GDPR je jednoduché, necháte-li „vytěžená“ data ležet ladem a rezignujete na jejich využití. Zmíněná směrnice EU na ochranu osobních dat je založena na účelovosti a informovaném souhlasu. To znamená, že získáváte souhlas zákazníka se zpracováním jeho údajů za jasně dohodnutým účelem. Například u sběru informací kvůli fakturaci je to jednoduché, protože vše vyplývá z podstaty věci i z platných zákonů. Ale kdybyste chtěli monitorovat pohyb zákazníka, jak dlouho telefonuje, kam volá a podobně, a chtěli mu pak podle toho nabídnout perfektní balíček služeb na míru, tak narazíte. Bez jeho svolení jde totiž o protizákonnou činnost. Ale jen velmi malý vzorek populace je schopen či ochoten vám takové povolení v souladu s GDPR udělit, takže se to v podstatě v souladu se zákonem měnit nedá.

Jak ovlivňují požadavky na ochranu osobních údajů způsob jejich zpracování?

Zcela zásadně. Data klientů nelze předávat třetím stranám. Jsme však schopni změřit, v jakém prostoru se pohybuje určitý počet mužů a žen, kam chodí, o co mají zájem, o jaké jde věkové kategorie… Můžeme vytvářet velmi cenné informace, použitelné pro statistiku nebo marketing, aniž by bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů každého jednotlivce. Poskytujeme i produkt, který je na anonymizovaných datech založen.

Kteří klienti službu nejčastěji vyhledávají?

Velkou skupinou jsou menší podnikatelé. Když někdo chce například otevřít kadeřnictví, hledá vhodné místo pro provozovnu a má na výběr dvě tři lokality ve městě, tak mu určitě velmi pomůže, když bude vědět, ve které z nich se vyskytuje nejvíce potenciálních zákazníků.

Dalším příkladem může být banka, u které žádáte o půjčku. Jste-li nový klient a nemají o vás informace, potřebují nějakou pomůcku. Například se podívat, jakou máte platební morálku u mobilního operátora. Takovou prověrku však nelze dělat bez klientova souhlasu, takže si ho banka vyžádá.

Velmi zajímavá a perspektivní je oblast automotive – tzv. connected cars. Jde o hudbu velmi blízké budoucnosti. Zkoušejí se ve více zemích světa, i zde v Čechách se s tím začíná. Specifickým prvkem je pohyb automobilu. Takže vzniká otázka sítě a přípojných bodů, na které se lze za jízdy připojovat. Tím se dostáváme k použití cloudů, ve kterých se data ukládají, protože se jedná zatím asi o jediné řešení, které problematiku connected cars řeší uspokojivě. Již mnoho zemí světa cloudová řešení legitimizovalo, přestože stále vyvstávají otázky o jeho bezpečnosti. V západních zemích jsou cloudy velmi rozšířené, zatímco u nás se zatím v korporátní sféře příliš nepoužívají. Nicméně i to je dle mého názoru hudba blízké budoucnosti, protože právě koncepty typu connected cars si větší používání cloudu vynutí.

V čem je koncept connected cars přínosný?

Řidiči například může auto za jízdy doporučovat, kde v okolí se nachází čerpací stanice s nejlevnějším palivem. Je velkým finančním přínosem pro pojišťovny. Má-li pojišťovna údaje o vašem způsobu jízdy, dopravních problémech, provozu automobilu a podobně, je schopna statisticky velmi přesně vypočítat vaši rizikovost jako řidiče. A podle toho vám pak stanovit výši pojistného. S takovou službou musí klient vyslovit souhlas. Ale to je již věc obchodního modelu té které pojišťovací instituce, jaké bonusy za slušné chování na silnici klientovi poskytne. Podobný pojišťovací produkt již v České republice existuje, byť v jednodušší formě.