Logistika i výroba slyší na lokalizaci, tracking a navigaci pomocí IoT

Ve čtvrtek 21. února 2019 jsme ve spolupráci se společností ALEF NULA uspořádali půldenní workshop Inovujte s IoT: lokalizace, tracking, navigace, který se zaměřil na reálné příklady využití technologií Internetu věcí zejména v oblastech výroby a logistiky.


Zájem o tato témata předčil naše očekávání. V konferenčních prostorách společnosti Microsoft jsme přivítali necelou stovku účastníků – odborníků z logistiky a manufaktury. Potěšila nás také velká účast zástupců z oblasti retailu.

V průběhu programu jsme představili možnosti zapojení videoanalytiky do sledování pohybu osob i předmětů a jejich využití například v rámci rozsáhlých výrobních areálů, logistických center, ale i letištních hal, nákupních center či sportovních areálů. Diskutovali jsme zároveň efektivitu a použitelnost různých technologií pro indoor tracking (např. BLE, WiFi, UWB, RFID) i outdoor tracking (např. GNSS, Lora nebo Sigfox).Účastníky zaujala také ukázka detekce neobvyklého chování a jeho využití v prevenci bezpečnostních ri­zik.

V průběhu programu jsme představili možnosti zapojení videoanalytiky do sledování pohybu osob i předmětů a jejich využití například v rámci rozsáhlých výrobních areálů, logistických center, ale i letištních hal, nákupních center či sportovních areálů. Diskutovali jsme zároveň efektivitu a použitelnost různých technologií pro indoor tracking (např. BLE, WiFi, UWB, RFID) i outdoor tracking (např. GNSS, Lora nebo Sigfox).Účastníky zaujala také ukázka detekce neobvyklého chování a jeho využití v prevenci bezpečnostních ri­zik.