Lukáš Jac (ŠKODA AUTO): I řadoví zaměstnanci ve výrobě vidí real-time reporty o tom, jak se plní KPI’s.

Vizualizace dat v Power BI slouží všem zaměstnancům od nejvyššího managementu až po pracovníky na linkách, s reporty pak pracují manažeři. „Ukazatele stavu výroby se na tabulích zobrazují přímo u výrobních linek. V meetingových a shopfloorových místnostech jsou k vidění navíc reporty s dalšími důležitými KPI ukazateli,“ říká v Adastra podcastu Lukáš Jac, datový analytik z oddělení výroby komponentů v automobilce ŠKODA AUTO.


  • K čemu slouží vizualizace dat při výrobě komponentů?
  • Jak se liší práce na reportech v Excelu od Power BI?
  • Proč je pro výsledný report zásadní správně definovat zadání?
  • Jaké benefity přináší úzká spolupráce lidí z výrobní firmy s externími IT konzultanty?

Poslechněte si podcast

Přečtěte si podcast jako rozhovor

Ivana Karhanová: Od grafů v Excelu po vizualizaci dat v Power BI, od ruční kontroly vzorců v buňkách ke kvalitě dat na datové platformě. To je cesta, kterou urazil ve ŠKODA AUTO Lukáš Jac, datový analytik z oddělení výroby komponentů. Dobrý den, vítejte ve studiu.

Lukáš Jac: Dobrý den.

Ivana Karhanová: Když si představíme výrobu aut, kde všude se tam uplatňuje vizualizace dat?

Lukáš Jac: Vizualizace? No, můžete ji najít prostě všude, od samotné výroby vozů, od oddělení, která se starají o data. Ta vizualizace je všude.

Ivana Karhanová: A co vizualizujete?

Lukáš Jac: Když se budeme bavit o komponentech, tak tam jsou většinou výrobní ukazatele, výrobní KPI. Nejdůležitější je ukazovat stav výroby, personálu, a zda se plní nejdůležitější ukazatele pro chod toho podniku nebo té firmy z hlediska komponentů.

Ivana Karhanová: Kdo všechno pak s těmi reporty vlastně pracuje?

Lukáš Jac: V rámci ŠKODA AUTO víceméně všichni od nejvyššího managementu až po řídící pracovníky na linkách, mistry.

Ivana Karhanová: Mají přístup k těmto datům nebo k finálnímu výsledku, k tomu, jak se plní KPI, i řadoví zaměstnanci ve výrobě?

Lukáš Jac: Ano, samozřejmě. Tato data se vizualizují na vizuálních tabulích, které najdete na linkách.

Ivana Karhanová: Takže mám si to představit tak, že jsem ve ŠKODA AUTO ve výrobě, něco montuji a zároveň nad sebou vidím, jak ta výroba probíhá v real time?

Lukáš Jac: Ano. Kromě tabulí, kde se zobrazují ukazatele výroby nebo stavu výroby, tak v meetingových nebo shopfloorových místnostech můžete ještě vidět naše reporty, nebo reporty, které zobrazují KPI ukazatele ohledně stavu výroby, personálu a další důležité KPI, jak už jsem říkal.

Ivana Karhanová: Vy jste původním vzděláním konstruktér převodovek. Jak jste se od převodovek dostal k vizualizaci dat?

Lukáš Jac: Dá se říct, že náhodou. Začalo to zadáním od vedoucího, kdy jsme prostě dostali úkol připravit nějaký ukazatel stavu výroby – jak jsem říkal, že je můžete vidět ve výrobě. Jeden z úkolů byl připravit krátký přehled nebo vizuál, kde můžete vidět jednotlivé ukazatele. Tím to začalo.

Ivana Karhanová: A jeho zadání znělo jak? Měl jste to připravit v čemkoliv, nebo v Excelu, nebo jak znělo úplně původní zadání vašeho vedoucího?

Lukáš Jac: To zadání bylo: Lukáši, potřebujeme připravit nějaký excelový přehled, kde bude vidět stav výroby, jednotlivé ukazatele. A ideálně, aby to bylo v Excelu, aby to bylo jednoduše zpracovatelné nebo obsluhovatelné.

Ivana Karhanová: A proč jste to neudělal v tom Excelu?

Lukáš Jac: To byla trošku náhoda, protože pár dní nazpátek se mi na ploše v počítači objevila žlutá ikonka Power BI. A mně to nějak nedalo a prostě jsem na to kliknul, a tím toto začalo.

Ivana Karhanová: A když jen tak čistě náhodou na ploše otevřete Power BI, jak jste věděl, co v něm máte dělat?

Lukáš Jac: Právě, že nevěděl. Prostě jsem si to otevřel a přišlo mi to zajímavé. Tak jsem otevřel internetový prohlížeč a začal jsem si trošku zjišťovat informace o Power BI.

Pak ke mně začaly chodit informace v rámci ŠKODA AUTO, protože Power BI se začalo hodně rozšiřovat a mně to prostě nedalo a navrhl jsem svému vedoucímu, že to zkusíme vyrobit v Power BI místo v Excelu.

Ivana Karhanová: Co na to váš vedoucí?

Lukáš Jac: Ten to podpořil. Právě to na tom bylo super, že můj vedoucí tyto věci hodně podporoval. Pro mě to bylo něco nového, inovativního. Proč Excel, když můžeme zkusit něco nového? Tak jsme zkusili Power BI a ono se to v rámci komponentů ujalo, a teď to máme všude.

Ivana Karhanová: Vy jste mi říkal, že jste první report v Power BI udělal podle návodu na YouTube.

Lukáš Jac: Ano, bylo to podle tutoriálů. To bylo to zadání, které jsem dostal. Jak jsem otevřel Power BI, tak jsem si nejprve začal prostě kreslit na papír představu, co by to mělo obsahovat.

A pak jsem si otevřel na jedné obrazovce tutoriály na YouTube a postupoval jsem podle toho metodou pokus/omyl a něco z toho vypadlo.

Ivana Karhanová: Jak dlouho jste si vystačil s YouTube jako zdrojem návodů, jak pracovat s Power BI? Protože o Power BI se říká, že je „simple but not easy“.

Lukáš Jac: Možná půl roku, a do toho přišla covidová doba. Dělali jsme z domova, tak jsem po večerech prostě procházel tutoriály na internetu a postupoval jsem metodou pokus–omyl. Pak přišel zvrat a dostal jsem možnost spolupracovat s Karolem Mlynárčikem.

Ivana Karhanová: Karol Mlynárčik je z Adastry.

Lukáš Jac: Ano. Od kolegů z Adastry jsem dostal možnost nebo návrh, že můžu využít této služby a pomoc Karola Mlynárčika jako konzultanta. Prostě potom se můj pohled na celé Power BI úplně změnil.

Jak jste říkala, ono je to snadné, když člověk dělá něco jednoduchého, třeba jako na jednom nebo dvou listech v Excelu. Ale když pak máte dělat něco komplikovanějšího, začít využívat data, tak už to Power BI není úplně jednoduché a tutoriály na to moc nestačí.

Ivana Karhanová: Váš pohled na data se potom, co jste se víc a víc začal zaobírat Power BI, trochu změnil.

Lukáš Jac: No, dá se říct, že úplně.

Ivana Karhanová: V čem konkrétně?

Lukáš Jac: Já jsem strojní inženýr, pracoval jsem s převodovkami. O IT jsem neměl vůbec žádné povědomí, bylo to pro mě něco nového. A jak jsem začal dělat Power BI, tak jsem si říkal: Trošku začínám být ajťák. No, a jak jsem začal spolupracovat s Karolem, tak jsem zjistil, že ajťák nejsem.

Úplně se mi změnil pohled na data. Karol mi prostě otevřel nové možnosti, pohled na data, jejich přípravu, správnost dat, strukturu dat, jak je využít a jak s nimi do budoucna pracovat. Můj pohled se změnil spoluprací v průběhu více než dvou a půl let, a hlavně Karolovými dovednostmi a schopnostmi.

Ivana Karhanová: Takže už spolu řešíte, jak jsou ta data na vstupu kvalitní, jak tam kdo co zadává, klasické ajťácké problémy?

Lukáš Jac: Teď už je to většinou o správné přípravě dat a datového modelu. Když dostaneme nějaký úkol, tak prvotně neřešíme Power BI, ale data, a až nakonec Power BI, tedy to pěkné, co vidí uživatel.

Ivana Karhanová: A jaké další reporty jste potom začal tvořit?

Lukáš Jac: Já jsem začal takový jeden projekt dCockpit, který se původně jmenoval Combibloc. Pak se to nějak změnilo, rozšířilo na ten dCockpit.

Na začátku jsem byl sám a teprve postupně jsem začal spolupracovat s dalšími kolegy i z dalších oddělení v rámci ŠKODA AUTO, a pak samozřejmě i s Karolem, konzultantem z vaší společnosti, a ten projekt se začal rozšiřovat tak, že teď se využívá na denní bázi v rámci komponentů.

A co se týká počtu reportů, tak je jich už bezmála čtyřicet, které jsou spojené v dCockpitu.

Ivana Karhanová: Pojďme ještě tento dCockpit trošku popsat, když jste o něm začal mluvit, ať posluchači tuší, co to je. Je to nějaká sada reportů?

Lukáš Jac: Jak jste se na začátku ptala, kde všude můžeme vidět ve ŠKODA AUTO reporty, tak v rámci komponentů je to dCockpit, který je obsáhlý a obsahuje množství reportů, na kterých můžete hlavně vidět důležité výrobní ukazatele, jako je počet vyrobených dílů, stav personálu, nemocnost, efektivita linky – prostě důležité ukazatele.

Jak jsem říkal, že ty reporty se využívají od nejvyššího managementu až po mistry nebo pracovníky na lince, tak i dCockpit nebo ty reporty se liší ukazateli. Na nejvyšší úrovni jsou nějaké relevantní nebo důležité ukazatele, a když pak jdeme na nižší a nižší hierarchii, tak se jednotlivé ukazatele rozšiřují o další důležité informace, které jsou důležité pro lidi na lince.

Dejme tomu, že když chcete vidět, v jakém stavu se ta linka nachází, jestli vyrábí nebo nevyrábí, nebo má poruchy, tak se ty reporty nebo dCockpit rozšiřují o tyto další ukazatele.

Ivana Karhanová: Než jste začal používat Power BI, tak jste tyhle reporty přepravovali jak?

Lukáš Jac: Prvotně to bylo většinou v Excelu, potom v Accessu, ale primárně to byl Excel.

Ivana Karhanová: A teď, když to děláte v Power BI, máte pocit, že s tím ti lidé pracují víc, když je to v uživatelsky a vizuálně přívětivější podobě než v Excelu?

Lukáš Jac: Určitě ano. Když jsem dostal první úkol v rámci vizualizace nebo jak jsem začal s těmi daty pracovat, tak bylo z reportů vidět, se ranní porady na linkách zefektivnily, protože tam prostě byly zobrazené nejdůležitější ukazatele a na první dobrou člověk viděl, že to zelené je dobré a u červeného je něco špatně.

Ivana Karhanová: Na Power BI jste začal spolupracovat s Karolem Mlynárčikem. K čemu potřebujete vlastně externího konzultanta?

Lukáš Jac: To je dobrá otázka. Nejprve, když jsme řešili ty problémy nebo když jsme začali rozšiřovat reporty, a jak jsem začal spolupracovat s dalšími kolegy v rámci ŠKODA AUTO, tak reporty, které jsme měli vytvořené, se začaly nabalovat.  Každý chtěl přidat nějaký Excel, nějaký ukazatel a tak dál a pak už funkčnost toho reportu nebyla správná.

A tím, jak tam přišel Karol, tak tam přidal pohled ajťáka. On prostě ukázal, jak se na to správně podívat, jak prostě směřovat vývoj té práce.

Ivana Karhanová: Takže vy jste tam za tu byznysovou část a Karol je tam za ryze IT expertízu a dohromady jste schopni to propojit?

Lukáš Jac: Přesně tak. Na začátku to bylo hlavně tak, že já jsem znal byznys a Karol IT stránku, což mně osobně strašně pomohlo, protože jsme měli možnost spolupracovat na denní bázi. Prostě když něco řešíme, tak to řešíme společně, není to o tom, že se zadá úkol a Karol ho nějakým způsobem vyřeší.

Já mám podporu od svých vedoucích, takže se můžu na většině věcí podílet, mám na ně vyhrazený čas. Takže my s Karolem momentálně spolupracujeme na zadaném úkolu osm hodin v kuse.

Na začátku Karol hlavně řešil IT, ale teď už je to skoro o tom, že jenom radí, jak se dívat na ta data.

Ivana Karhanová: To znamená, že vás učí, jak to dělat správně?

Lukáš Jac: Přesně tak. Snad nebude vadit, když použiju Karolova slova, která mi takhle pěkně řekl.

Člověk se konzultanta nebo na možnost spolupráce může dívat dvěma pohledy. První je ten, že když jdete do obchodu a chcete si koupit rybu, tak ten prodavač vám tu rybu prodá. Ale máte i druhou možnost, že přijdete do obchodu nebo rybářem s tím, že chcete tu rybu a ten rybář vám řekne: OK, já vás to naučím a tu rybu si chyťte sám. A to dělám já – prostě se snažím naučit, co mi Karol ukáže.

Takže teď už to není o tom, aby Karol dělal IT věci, ale primárně to dělám já a on figuruje a působí jako konzultant a dohlíží na to, aby to bylo správně.

Ivana Karhanová: A kde vidíte další potenciál vizualizace dat ve ŠKODA AUTO?

Lukáš Jac: Na komponentech, kde pracuji, je Power BI hodně rozšířené a můžete ho využít všude co se týká výroby, možná i co se týká účtárny a dalších oddělení vývoje.

Power BI je víceméně univerzální nástroj pro to, abyste si vizualizovali to, co chcete – vaše relevantní data nebo to, co chcete ukazovat a prezentovat.

Ivana Karhanová: A aby se taková práce s daty vůbec mohla rozběhnout tak, jak to funguje vám ve ŠKODA AUTO, co je podle vás potřeba splnit za podmínky – ať už na straně vaší nebo na straně právě toho konzultanta?

Lukáš Jac: Nejdůležitější je správně si definovat zadání, prostě to, co chceme a jaký z toho má být benefit. A pak prostě už začít řešit to zadání.

Ivana Karhanová: A to zadání u vás bylo opravdu jenom potřeba zobrazit KPI z výroby?

Lukáš Jac: Na začátku to tak bylo. Prvotní zadání znělo: Lukáši, potřebujeme zobrazit nějaké ukazatele. Nebylo ale jasně definované jako nějaký předpis, že takhle to má vypadat.

Navíc se to zadání stále rozšiřovalo, vždycky tam něco přibylo a tím pádem se datový model v Power BI začal zvětšovat, takže náš report pak prostě nebyl úplně správný. Proto je vždycky důležité mít jasně definované zadání.

Ivana Karhanová: Vy jste také zmínil, že je potřeba mít dobrého šéfa a podporu vedení.

Lukáš Jac: Ano. Naši vedoucí jsou prodigitální a tyto věci hodně podporují, takže máme velkou podporu a volné ruce, protože nám důvěřují.

Ivana Karhanová: A když jste se od konstrukce převodovek už posunul v podstatě na pozici datového analytika, kde se ideálně vidíte dál?

Lukáš Jac: To je dobrá otázka. Nevím. V poslední době jsem o tom začal přemýšlet, zda se vydám směrem strojního inženýra, nebo IT. 

Asi se vydám směrem IT a budu pokračovat v tom, co momentálně dělám a budu se snažit zdokonalit a snad se jednou dostanu minimálně na úroveň Karola, protože ten je, co se týká IT, můj vzor. Je to skvělý člověk, skvělý konzultant, a jeho dovednosti a schopnosti jsou pro mě prostě fascinující.

Ivana Karhanová: Říká Lukáš Jac, datový analytik z oddělení výroby komponentů ve ŠKODA AUTO. Díky, že jste přišel do studia. Povídat si o Power BI a někdy na slyšenou.

Lukáš Jac: Děkuji za pozvání. Pěkný den.