Observability platforma vs. observability nástroje

Složité informační systémy selhávají neočekávanými způsoby. Proto IT týmy potřebují jak observability nástroje, tak observability platformu. Abychom pochopili rozdíl mezi nástroji a platformou, začněme definicí observability.


Co je to observabilita?

Observabilita poskytuje vývojářům a operátorům systému aktuální povědomí o současném stavu vysoce distribuovaného systému na základě generovaných dat. S observabilitou mohou týmy pochopit, která část systému má špatný výkon a jak problém opravit.

Observabilita se skládá ze tří klíčových pilířů:

  • Metriky měří kritické hodnoty systému, jako je využití CPU nebo průměrná doba zápisu do trvalého úložiště.
  • Logy jsou soubory, které zaznamenávají události v systému, např. start podprocesu nebo zachycení chyby.
  • Stopy/traces poskytují výkonnostní data o úkolech prováděných voláním řady služeb. Jsou zvláště důležité v distribuovaných systémech, jako jsou architektury mikroslužeb.

Každý z těchto tří pilířů je užitečný samostatně, ale integrace všech tří v kontextu poskytuje komplexnější pohled na stav systému. Tato real-time viditelnost vytváří tzv. situational awareness a otevírá dveře pro různé IT use-casy od DevSecOps po správu digitálního zážitku.

Týmy získávají observabilitu z telemetrických dat odesílaných koncovými body z prostředí pomocí nástrojů.

Observability platforma vs observability nástroje: V čem je rozdíl?

Observability nástroje, jako jsou sledování metrik, prohlížeče logů a aplikace pro trasování, mají relativně malý rozsah. Týmy je mohou používat nezávisle na získání vhledu do jednotlivých komponent větších systémů. Bohužel často nespolupracují navzájem a nenabízejí jednotný zdroj pravdy. To znamená, že týmy, které se na tyto nástroje spoléhají a měly by spolupracovat, musí činit rozhodnutí s neúplnými daty. S omezenou „viditelností“ zcela nechápou, jak tato rozhodnutí ovlivňují jiné softwarové komponenty a naopak.

Na druhou stranu, přístup založený na platformě představuje efektivnější možnost pro pochopení observability jako celku.

Jedna platforma pro observabilitu, která integruje všechny tři schopnosti – monitorování, logování a sledování/tracing – může pokrýt celý rozsah softwarového prostředí organizace a poskytnout komplexní pohled na stav služeb. Jakmile týmy centralizují svá telemetrická data, observability platforma může poskytnout analýzu, která obohacuje hodnotu dat.

Například týmy mohou využívat centralizovaná observability data ke zlepšení doby reakce na incidenty, zvýšení automatizace a informovanosti o kritických byznys rozhodnutích. Observability platforma, která rovněž integruje data o uživatelské zkušenosti a obchodní kontext, poskytuje týmům skutečnou výhodu v reálném čase, pomáhá jim reagovat rychleji a vykonávat více úkolů.

Observability platformy se stávají nezbytnými, protože složitost cloudových architektur roste. V důsledku toho mohou týmy získat plnou viditelnost ve svých aplikacích a multi-cloudové infrastruktuře. To týmům pomáhá snadno řešit problémy, jakmile nastanou, nebo dokonce ještě předtím, než nastanou.

Jaký je případ pro integrovanou platformu observability?

Aplikace se staly komplexnějšími, nástroje observability se přizpůsobily potřebám vývojářů a DevOps týmů. Například v roce 2005 představila společnost Dynatrace nástroj pro distribuované trasování, který umožňoval vývojářům implementovat lokální trasování a ladění. To bylo dostatečné pro monolitické aplikace, které byly v té době běžné. Avšak do roku 2015 bylo běžnější rozdělit monolitické aplikace na distribuované systémy. Klíčovým faktorem za touto změnou v architektuře byla potřeba rychlejšího vydání kvalitnějšího softwaru.

Přechod k multicloudovým mikroslužbám zavedl nezamýšlenou, ale nevyhnutelnou komplikaci: operační složitost. Dnes čelí vývojáři výzvě pochopit, co se děje v systému složeném ze stovek nebo tisíců vzájemně závislých služeb. Nástroje pro observability, které poskytují lokální sledování a ladění, již pro operační ani vývojové týmy nejsou dostačující.

OpenTelemetry a moderní nástroje observability Sběr dat z nástrojů observability je důležitou součástí toho, co platforma observability dělá. OpenTelemetry poskytuje standard pro přidávání viditelných nástrojů do cloud-native aplikací.

Operační týmy potřebují široký pohled na celý systém a současně detailní pohled na jednotlivé služby. Tato viditelnost zajišťuje, že systémy fungují podle očekávání a pomáhá týmům porozumět podmínkám, které způsobují selhání systému. Například pokud se průměrná doba odezvy služby zvyšuje, operační tým potřebuje rozumět příčině. Mohlo by to být způsobeno náhlým nárůstem zátěže služby, což prodlužuje dobu odezvy systému.

Přidání více výpočetních zdrojů do clusteru aplikace by mohlo problém vyřešit, ale náhlé špičky v zátěži jsou pouze jednou z možných příčin. Databáze by mohla začít provádět proces správy úložiště, který spotřebovává zdroje databázového serveru. V tomto případě by nejlepší možností bylo zastavit proces a spustit jej, když je zátěž systému nízká. Klíčem je vědět, co je hlavní příčinou problému s výkonem. A právě zde se přístup založený na observability platformě stává skutečnou výhodou.

Observability platformy poskytují root-cause analýzy

Operační týmy potřebují široký pohled na celý systém a současně detailní pohled na jednotlivé služby. Tak ví, že systémy fungují podle očekávání a pomáhají týmům porozumět podmínkám, které způsobují selhání systému. Například pokud se průměrná doba odezvy služby zvyšuje, operační tým potřebuje rozumět příčině. Mohlo by to být způsobeno náhlým nárůstem zátěže služby, což prodlužuje dobu odezvy systému.

Přidání více výpočetních zdrojů do clusteru aplikace by mohlo problém vyřešit, ale náhlé špičky v zátěži jsou pouze jednou z možných příčin. Databáze by mohla začít provádět proces správy úložiště, který spotřebovává zdroje databázového serveru. V tomto případě by nejlepší možností bylo zastavit proces a spustit jej, když je zátěž systému nízká. Klíčem je vědět, co je kořenovou příčinou problému s výkonem. A právě zde se přístup založený na observability platformě stává skutečnou výhodou.

Nástroje pro observability poskytují kontext

Přechod na multi-cloud dále zvýšil komplexnost, což opět vede k observability platformě, která může poskytnout vhled do provozních detailů distribuovaných systémů.

Mikroskopický pohled na systémy je zvláště cenný i pro vývojáře. Debugging, tj. nalezení a odstranění provozních incidentů, může vyžadovat přístup k detailním informacím o tom, jak operace funguje a jak může způsobovat problémy pro následující službu.

Například operace může selhat v 2 % případů, kdy je provedena. Vývojáři potřebují vědět, co odlišuje tato 2 % případů od 98 %, které uspěly. Mohou to být rozdíly ve vstupech, například chybně formátované vstupy od jiné služby. Mohlo by to být také chyba v logické cestě ve službě.

OpenTelemetry a moderní nástroje pro observability

Sběr dat z observability nástrojů je důležitou součástí toho, co dělá observability platforma. S rozšířením DevOps a mikroslužeb může být obrovské množství možných datových formátů noční můrou, hlavně pro vývojáře a SRE, kteří se jen snaží pochopit zdraví aplikace.

Open-source observability framework, OpenTelemetry, poskytuje standard pro přidání dalších instrumentů do cloud-native aplikací. OpenTelemetry poskytuje standardizovaný způsob generování, sběru a exportu telemetrických dat, aby analytici mohli rozumět výkonnosti a chování software.

Díky sjednoceným formátům sběru dat, knihovnám a nástrojům zjednodušuje OpenTelemetry výměnu a integraci dat. Toto zjednodušení usnadňuje týmům sběr telemetrických dat, ale k jejich pochopení potřebují moderní observability platformu, která data uloží a pomůže generovat smysluplné výstupy z informací.

Moderní observability platforma musí být také škálovatelná pro sběr, analýzu a ukládání rostoucího objemu metrik, logů a dat o trasování. Musí poskytovat nástroje pro analýzu a umělou inteligenci k procházení dat s cílem identifikovat a integrovat to nejdůležitější. Tento přístup pomáhá vývojářským a provozním týmům rozumět a jednat na základě stavu složitého systému.

Nástroje pro observability a platforma pro observability: lepší společně

Pro observabilitu, která s cloud-native technologiemi roste, potřebují organizace observability platformu řízenou AI, jako je Dynatrace. Naše technologie distribuovaného trasování poháněná PurePath 4 automaticky zachycuje a analyzuje transakce na každé úrovni aplikačního prostředí. Bez změny kódu rozšiřuje Dynatrace distribuované trasování a analýzu na úrovni kódu na data OpenTelemetry, službu mesh a všechna data z vašich serverless výpočetních služeb.

Zachycení každého procesu od začátku do konce a automatické poskytování vhledů umožňuje plně integrovanou spolupráci napříč vývojovými, provozními a aplikačními týmy bez sil. Trasování PurePath od začátku do konce kontrastuje s nástroji, které vyžadují manuální úpravy a odborné znalosti k porozumění výkonnostním problémům.

Pro vývojové, provozní, bezpečnostní a SRE týmy stejně tak Dynatrace přináší automatizaci a odpovědi, nikoli jen surová data na palubních deskách. Chcete-li dosáhnout lepších obchodních výsledků s automatickou a inteligentní analýzou, integrujte nástroje pro observability s platformou pro observability.

Naše případové studie

monitoring zásilek

Continental Barum: Optimalizace vnitroskladové přepravy snížila přepravní náklady

Continental Barum chtěl minimalizovat vnitroskladovou přepravu všech dílů určených k...

Číst více

KBC: Snížení falešně pozitivních případů o 60 %

Pátá největší pojišťovna v České republice chtěla zvýšit efektivitu odhalování...

Číst více