ODS dostane klíčová data ze systému ihned

Firmy se snaží neustále zlepšovat své operativní procesy. Často se ale stává, že na důležité podklady v systému čekají pracovníci déle, než je únosné. Operational Data Store (ODS) je pro ně řešením, které ulehčuje jejich systémové operativě. Jaké jsou jeho konkrétní přínosy a výsledky?


Právě tomuto tématu se věnovalo první letošní setkání znalostní a komunikační platformy pro profesionály – Adastra DW klubu, které se konalo v příjemných prostorách pražského hotelu Grandior.

Publikum bylo tentokrát ryze odborné a zájem byl skutečně velký. Akce se zúčastnilo přes 50 účastníků z řad odborníků na Data Warehousing. Na programu byly totiž dvě případové studie od společností Česká spořitelna a Mountfield a v návazném Technologickém okénku bylo diskutováno téma Vizualizace datových toků v DWH (Data Warehousing).

Tuto problematiku představil Martin Masařík ze společnosti SQLdep, jejíž řešení dokáže zmapovat datové toky v datových skladech vyvíjených řady let za pouhých deset minut. A jak rychlé jsou operativní procesy a datové toky v konkrétních společnostech?

Klienti i pracovníci těží z rychlosti systémů

Bankovnictví a retail mají možná odlišná zaměření, avšak potřeba činit promptní rozhodnutí na základě rychle dostupných informací je spojuje. Česká spořitelna zareagovala na tuto potřebu projektem Jednotný Pracovní Prostor (JPP), jehož cílem je sjednotit zobrazovaná data v CRM.

„Cílem projektu bylo vytvořit v CRM jednotný pohled na aktuální pozici klienta, který se aktualizuje v reálném čase. Tedy jeho produktů, žádostí a aktuálních atributů k nim pro rychlou orientaci při komunikaci s klientem,“ uvádí Jan Karban, Solution Architect z Adastry, která řešení ODS v České spořitelně implementovala.

V současné době je díky tomuto řešení aktualizace dat v ODS do 10–15 vteřin, tedy takřka reálný čas (real time). Další možnosti uplatnění real time dat v organizaci jsou potom široké. Například „banální“ operace editace klientských údajů přímo klienty v internetovém bankovnictví. Technologie je také použitelná pro dodávku dat pro real time reporting. 

„V budoucnu plánujeme také využití pro oblast vymáhání, detekce událostí a risku,“ dodává Tomáš Lízner, který v České spořitelně vede IT tým spravující právě real time ODS, a zároveň doplňuje, že už nyní mají klienti díky ODS snadnější práci s produkty například díky mobilním aplikacím jako je Můj stav, Friends24 nebo Melinda.

Online prodej se může dále rozvíjet díky systémové integraci

Ještě donedávna byl internetový prodej v řadě firemních strategií vnímán spíše jako doplněk ke kamenným prodejnám. Impulsem pro Mountfield tuto situaci změnit se však stal vlastní rostoucí podíl internetového prodeje. Ten si vyžádal značné posílení jak po byznys stránce, tak i technologicky a vznikla potřeba propojit online obchod s dalšími systémy ve firmě.  Současně bylo nutné mnoho složitých procesů automatizovat.

Jak popsal Zdeněk Kříž z Adastry, který na projektu implementace ODS s Mountfieldem spolupracuje, řešení aktuálně nemusí všechny operativní procesy zpracovávat v reálném čase (real time), jako bylo diskutováno v předchozím případě. Jedním z důvodů pro vytvoření ODS je totiž omezení zátěže primárních systémů a sledování změn v datech v reálném čase představuje nezanedbatelnou  režii.

Data se tedy zpracovávají v několika frekvencích. Např. změny stavu objednávek a související notifikace, které se předávají do CRM, mají akceptovatelné zpoždění zhruba 30 – 60 sekund, zatímco například přehled faktur nebo servisních zakázek, který se zobrazuje na internetových stránkách, může mít prodlevu až 30 minut. Aby se minimalizovaly negativní dopady na uživatele primárních systémů, nejsou (v nižší frekvenci) data načítána pomocí SQL dotazů.

Na úrovni diskového pole se vytváření snapshoty celých disků, ty se připojí k serveru ODS a tam pokračuje další zpracování. Vytvořená integrační platforma ODS tak ve výsledku poskytuje snadnější integraci nových systémů, ale pomáhá také zpřehlednit datové toky nebo odstíní technologické změny v jednotlivých systémech.

A jaká je budoucnost? „Máme spoustu dat o zákaznících, která plánujeme využít a jednou z věcí, které jsou právě před námi, je tzv. event driven marketing. V naší pozici by to například znamenalo, že v případě, že si u nás zákazník postaví bazén, my mu s určitou prodlevou dokážeme nabídnout nějakou další službu, například údržbu bazénové vody a další produkty,“uzavírá Marek Pasečný, IT Director společnosti Mountfield.

Diskutovaná řešení představená během setkání jen dokládají potřebu stále rychlejší reakce na různé okolnosti a zároveň nutnost pro následná rozhodnutí efektivně pracovat s vhodnými dostupnými daty. Uvidíme, co dalšího budoucnost a technologické možnosti nabídnou, už se ale těšíme na nové případy v rámci dalšího setkání Adastra DW klubu.


Další setkání Adastra DW klubu nás čeká 31. května a tentokrát se budeme věnovat velmi aktuálnímu tématu Data Lake a s ním celé řadě spjatých otázek: Dokáže Data Lake nahradit da tový sklad? Je Data Lake pouze další marketingové téma technolo gických dodavatelů nebo zcela reálný koncept pro  in formation mana gement? Na co lze Data Lake využít a na co už se nehodí? Těšíme se na zajímavé případy z praxe i podnětnou diskuzi!