Proměna dat v informace je jedním z hesel Digitální továrny 2.0 na MSV 2019

Veletržní příloha Hospodářských novin z 9. října 2019 popisuje jedno z hlavních témat letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019 - Digitální továrnu 2.0. Její součástí je tzv. Digitální stezka, která představuje způsob, jakým digitální továrna mění průběh výroby v průmyslových podnicích. Oblast logistiky pokryla Adastra a Hospodářské noviny o ní píší:


Například přes logistiku může návštěvník zavítat k firmě Adastra, která zažívá na MSV premiéru. Ta zde představuje tři scénáře v logistice. Jeden z nich je identifikace zařízení. „Máme vysokozdvižný vozík a palety. Operátor vozíku občas neví, jakou paletu má nabrat, a splete se a zboží doveze jinam. Právě díky identifikaci tomu lze zamezit.

Dalším ze scénářů je rozpoznání obrazů. Máme kameru, která monitoruje prostor, ve kterém se mohou stát různé incidenty. Systém tak rozpozná od sebe lidi, kužely, ještěrky a podobně. Když se tak v dané zóně například objeví zaměstnanec, hned se mu pošle vzkaz o tom, že má tuto zónu opustit,“ popsala hodně využívaný securitní scénář Business Development Manager Adéla Mikschiková. Společnost je v prostoru výroby nebo skladu schopna monitorovat aktuální polohu různých zařízení. Ať už se jedná o zboží, nebo třeba právě o vysokozdvižné vozíky. „Dokážeme tak na dvacet centimetrů identifikovat, v jakém prostoru se nachází. Na základě toho pak můžeme optimalizovat trasy. …Díky tomuto scénáři se dá také snáze monitorovat, jaká zařízení jsou využita a která ne.

Přečtěte si celý článek