Vodafone: migrace provizního reportingu do nového Enterprise Data Warehousu

změnových požadavků

měsíců

Konzultanti Adastry migrovali 30 detailních výkonnostních reportů pro výpočet provizí ze starého datového skladu (Oracle) na nový Enterprise Data Warehouse (Teradata) bez jakéhokoli přerušení chodu byznysu ve Vodafonu.

Provedli jsme úplnou re-implementaci řešení od byznysové a technické analýzy, přes specifikace a akceptaci definic požadovaných datamartů až po implementaci a testování finálních výstupů. Abychom dosáhli 100% shody nového řešení s předchozím, museli jsme Vodafonu garantovat zajištění vysoké datové kvality.

Jaký problém jsme řešili

Vodafone Czech Republic, a.s., jeden z nejvýznamnějších mobilních operátorů na českém trhu, migroval všechen svůj reporting na nový datový sklad – Enteprise Data Warehouse (EDW) – postavený na technologii Teradata. V rámci tohoto komplexního projektu, který zahrnoval definici a nastavení nových procesů, nových datových toků a zavedení nové technologie, jsme se podíleli zejména na migracích výkonnostních reportů pro výpočet provizí. Přitom jsme spolupracovali s hlavními proudy při vývoji nového EDW, abychom dosáhli požadované struktury a kvality výstupů. Zabývali jsme se všemi požadavky, které vedly k dosažení nejvyšší datové kvality v tomto kritickém výstupu reportingu. Pro každý report jsme provedli mnoho testovacích kol (byznys uživatelé měli vysokou míru očekávání na přesnost a úplnost).

Jaké řešení jsme zvolili

Během prvních tří měsíců jsme se zaměřovali na funkční analýzu stávajících výkonnostních reportů, které byly zahrnuty do rozsahu migrace. Následně jsme představili několik datamartů týkajících se provizí, což vedlo ke snížení složitosti vývoje výkonnostních reportů. Vytvořili jsme obecnou definici tzv. hodnoty tarifního zákazníka (subscriber value) založenou na počtu opakovaných měsíčních poplatků v tarifních službách. Změnu hodnoty tarifního

zákazníka přijal Vodafone jako obecné měřítko výkonnosti všech obchodních kanálů zaměřujících se na rezidenční zákazníky. Podíleli jsme se také na zavádění pravidel reportování při prodloužení smluv u rezidenčních i firemních zákazníků.

V implementační fázi jsme dodali sadu na míru připravených tabulek a procedur v EDW postaveném na technologii Teradata. Kladli jsme přitom důraz na snadné řízení provizních pravidel odpovědnými analytiky MI (Management Information) a na spolehlivost a efektivitu při zpracování, ukládání a exportování dat reportovacími nástroji. Představili jsme efektivní vývojový proces založený na zkušebním prostředí typu sandbox, který umožňoval rychlou redefinici a testování nových provizních pravidel.

V testovací fázi projektu jsme každý z dodaných reportů detailně testovali oproti původnímu řešení ve starém datovém skladu. Reporty jsme porovnávali až na úroveň detailů individuálních obchodních transakcí. Projekt jsme uzavřeli úspěšnou akceptací řešení, které jsme následně předali internímu oddělení Vodafonu pro další vývoj a správu.

Jak projekt dopadl

Byli jsme u jednoho z prvních velkých projektů realizovaných v nově implementovaném datovém skladu (EDW) společnosti Vodafone. Veškerý dosavadní reporting společnosti Vodafone nyní bezproblémově běží na novém EDW. Pro Vodafone jsme vytvořili obecnou definici tzv. hodnoty tarifního zákazníka. Změnu hodnoty tarifního zákazníka přijal Vodafone jako obecné měřítko výkonnosti všech obchodních kanálů zaměřujících se na rezidenční zákazníky. Nadefinovali jsme framework a architekturu pro výpočet provizí s cílem udržet přehled o provizních pravidlech a vypočtených datech. Projekt typu waterfall jsme díky vysoké míře byznysových změn, které kontinuálně vstupovaly do projektu, změnili na semi-agilní.

Inspirujte se na našem blogu

Když firmy převedou data o udržitelnosti do digitálu, ušetří peníze i emise, říká Radim Petratur, ESG leader z Adastry

ESG reporting by neměl být jen jednorázová nutnost, data mohou společnosti posunout vpřed. Třeba i díky zapojení umělé inteligence.

Číst více

V O2 zkrátili přípravu kampaní na desetinu

Jednotný lead management od Adastry pomohl ušetřit čas na přípravu prodejních kampaní.

Číst více

Jen s daty víte, že v cirkularitě jdete správným směrem 

Adastra je ambasadorem Českého cirkulárního hotspotu - platformy, jejímž posláním je sdílení cirkulárního know-how. V rozhovoru s Ivanou Karhanovou, marketingovou ředitelkou Adastry, se dozvíte,...

Číst více