Adastra v roli systémového integrátora při budování Registru osob

spolupráce a koordinace aktivit 4 zadavatelů (MV, ČSÚ, ČÚZK a ÚOOÚ) a 6 dodavatelů jednotlivých registrů

pouze jednou oznámí podnikatel nebo právnická osoba referenční údaje nebo jejich změnu na úřadě

O tom, že proces elektronizace ve státní správě stále úspěšně pokračuje, není třeba diskutovat. Pryč jsou časy, kdy úředníci zakládali složky o občanech, firmách a společnostech či autech do kartoték.

Pryč je doba, kdy jste kvůli jedné změně museli osobně navštívit několik úřadů. Díky základním registrům i moderním komunikačním prostředkům, které státní úředníci používají, se výrazně zjednodušila, zpříjemnila i zefektivnila interakce mezi úřady a občany.

Mnoho z vás se přesvědčilo, že propojení základních registrů už začalo doopravdy fungovat. A přispěla k tomu i Adastra, která se podílela na vzniku Registru osob.

Nová infrastruktura informačního systému pro Registr osob

Registr osob (ROS) je jedním ze čtyř základních registrů v rámci soustavy Základních registrů České republiky. Spravuje ho Český statistický úřad. Registr osob slouží k evidenci Právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících Fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizací s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu.

Cílem projektu bylo vybudovat celou infrastrukturu nově vznikajícího informačního systému, naplnit systém relevantními daty, verifikovat data, spustit pilotní provoz a následně nasadit ROS do ostrého provozu. Součástí dodávky byl i Integrovaný agendový informační systém ROS (IAIS-ROS) – centrální webové řešení provozované v gesci ČSÚ, které poskytuje editorům ROS nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat vlastní informační systém. Nedílnou součástí projektu bylo nastavení procesů uživatelské podpory, správy systému a aktualizace dat.

Adastra jako systémový integrátor při budování nového Registru osob

Projekt ROS patří mezi nejkomplexnější projekty, které se na českém trhu realizovaly. O jeho velikosti svědčí:

  • doba trvání – vlastní projekt probíhal v letech 2010 – 2012, v současnosti ČSÚ využívá našich služeb při jeho správě, zajišťování provozní podpory a dalším rozvoji.
  • počet uživatelů – s údaji z ROS pracuje na 7000 uživatelů (využívá se v 35 agendách, které zpracovává asi 6 300 orgánů veřejné moci).

To, že systémovým integrátorem takto rozsáhlého projektu byla zvolena Adastra, podtrhuje důvěryhodnost Adastry na českém trhu.

50+

zdrojových systémů poskytovalo data pro primární naplnění registru osob. Na jejich čistění Adastra nasadila řešení Ataccama Data Quality Center.

3 mil.

registr osob eviduje více než 3 miliony podnikajících subjektů v České republice

27 mil.

dotazů do ROS se uskutečnilo od jeho uvedení do provozu tj. od 1. 7. 2012

Nový Registr osob = zvýšení efektivity a kvality výkonu státní správy díky dostupnosti aktuálních a validních dat

Projekt ROS jsme pro ČŠÚ úspěšně dokončili a pokračujeme v něm až do současnosti, když zajišťujeme správu a rozvoj tohoto informačního systému. Ostrý provoz Základních registrů byl spuštěn 1. července 2012. Adastra spolu s dalšími dodavateli získala za Systém Základních registrů veřejné správy ocenění od České asociace manažerů informačních technologií (CACIO) „IT projekt roku 2012“.

Hlavní přínos projektu spočíval ve zvýšené efektivitě a kvalitě výkonu státní správy odvozené od dostupnosti aktuálních a validních referenčních údajů.

Velkým nepřímým přínosem bylo ulehčení styku s veřejnou správou pro občany, firmy i další subjekty (nemusí opakovaně dokládat referenční údaje). Při realizaci projektu kladli zadavatelé i dodavatelé velký důraz na vysokou dostupnost, důsledné sledování kvality a bezpečnosti realizovaných služeb včetně řešení všech aspektů ochrany osobních údajů.

Kdo se na projektu podílel

David Kaláb
Ředitel divize Government, Utility & Insurance

Inspirujte se na našem blogu

Tržby skupiny Adastra poprvé překročily hranici 5 miliard Kč 

Tržby skupiny Adastra dosáhly v roce 2022 výše 5,6 miliard Kč. Poprvé v historii firmy tak překonaly pětimiliardovou hranici, což představuje meziroční růst o 29 %....

Číst více

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Top 8 trendů v data managementu pro rok 2023 a do budoucna

Digitální prostředí se vyvíjí nebývalým tempem a s ním přichází i nové výzvy a příležitosti pro IT odborníky, vedoucí datových oddělení a finanční ředitele....

Číst více