Audit datového skladu v jedné z top 10 ruských bank

návrh řešení + formulace roadmapy

trval audit datového skladu

Jedné z největších ruských bank, která se zařadila mezi deset nejspolehlivějších bank v Ruské federaci (podle Forbes 2015), dodala Adastra kompletní audit datového skladu (DWH).

Auditovali jsme všechny aspekty DWH od business oblastí přes architekturu a procesy až po infrastrukturní a technologické otázky.

Výsledky projektu, které jsme prezentovali vedení banky, jsou zdrojem pro strategické plánování v oblasti DWH/BI. Důležitou součástí dodávky Adastry byly i strategie pro oblast data governance.

Jaký problém jsme řešili

Dlouhodobě provozované datové sklady fungující v dynamickém prostředí se časem mohou stát rigidními a přestat dostatečně rychle plnit požadavky business uživatelů. Důvodem mohou být změny ve vedení organizace, sloučení s jiným subjektem, změny tržního prostředí a mnohé další.

Organizace také časem ztrácí přehled o svých datech. Často totiž není jasně stanoveno vlastnictví dat. Není jasné, jaká je kvalita uložených dat a jak ji vylepšit. Nebo není jasné ani to, jaká data jsou vůbec pro uživatele k dispozici, případně kde jsou dostupná.

V podobné situaci byla i velká ruská banka, a proto se rozhodla provést nezávislý audit datového skladu a data governance.

„Neuspokojuje váš DWH požadavky business uživatelů? Pak nastal čas pro audit datového skladu!“

Jaké řešení jsme zvolili

V bance jsme provedli komplexní audit datového skladu, jeho obsahu, architektury a využívání a navrhli způsob řešení identifikovaných nedostatků. Pro všechny auditované oblasti jsme provedli odborné zhodnocení vyspělosti řešení zákazníka pro danou oblast, porovnání s ideálním stavem a také se stavem běžným na trhu. U každé oblasti jsme identifikovali problémy stávajícího řešení a cesty, jak je eliminovat. Audit probíhal v následujících hlavních směrech:

Business potřeby

Pokrytí business potřeb datovým skladem, jeho schopnost poskytovat data v požadované struktuře, správnost a využitelnost poskytovaných dat, vnímaná kvalita a spolehlivost poskytovaných služeb.

Architektura

Vhodnost architektonického řešení DWH, jeho vnitřních struktur a datových toků, adaptability na měnící se požadavky, flexibility datového modelu a výkonnostní optimalizace.

Data governance

Existence a efektivita procesů definice dat, jejich business významu a pravidel, datového slovníku, existence rolí a zodpovědností za data a jejich kvalitu, porozumění datům a jejich jednotná interpretace.

Infrastruktura

Využitá hardwarová a síťová infrastruktura, způsob integrace s okolními systémy, identifikace „úzkých hrdel“ a návrh optimalizace využití infrastruktury.

Datová kvalita

Celková úroveň kvality zpracovávaných a poskytovaných dat, způsobu jejích sledování, měření a procesu oprav identifikovaných chyb a vyhodnocování tohoto procesu.

Jak projekt dopadl

Projekt auditu datového skladu přinesl již během několika týdnů identifikaci hlavních nedostatků a problémů stávajícího stavu. V následující, již podstatně delší fázi, jsme se zaměřili na potvrzení a rozpracování těchto zjištění a na návrh budoucího rozvoje a odstranění těchto nedostatků. Celý projekt trval zhruba pět měsíců.

V rámci projektu jsme zmapovali procesy a navrhli jejich novou strukturu na úrovni odpovědnosti jednotlivých aktérů, definovali roli tzv. BICC (Business Intelligence Competency Centra) a procesů datové governance. Dodali jsme také podrobnou architekturu nového řešení včetně technické infrastruktury, která směřovala zejména k odstranění problému s duplicitním zpracováváním některých dat, existencí několika „verzí pravdy“ a nekonzistentních dat v jednotlivých částech datového skladu. Vytvořili jsme i návrh rozšíření business oblastí i IT systémů pokrytých datovým skladem i poskytovaných reportů a výstupů.

Pro všechny oblasti návrhů jsme popsali hlavní nedostatky stávajícího stavu, rizika a omezení z něj plynoucí, navrhovaný cílový stav eliminující tyto nedostatky a zejména návrh postupné realizace kroků směřujících k cílovému stavu zohledňující všechny technologické, finanční a businessové priority a omezení. Tento plán byl bankou přijat a začal se postupně realizovat.

Kdo se na projektu podílel

Michal Kratochvíl
Ředitel divize Banking

Inspirujte se na našem blogu

Dobrý data management a propast mezi IT a byznysem nejvíce pálí velké české firmy  

Za největší výzvu v příštích třech letech považují velké české společnosti dobrý data management a neschopnost využití dat ze strany byznysu. S tím souvisejí...

Číst více

Jakub Wagner (Skip Pay): Největším zádrhelem e-shopů je UX. Ani já jako ajťák občas nevím, na co kliknout 

Buy now, pay later. Na tomto principu funguje i fintech start-up Skip Pay, který patří pod křídla ČSOB a specializuje se na odložené platby....

Číst více

František Jungr (Visa): Chystáme se na rozšíření služby Click to Pay. Přepisování čísla karty při platbě na internetu je dlouhodobě neudržitelné

„XP platby, zejména přes Apple Pay a Google Pay, budou stále dostupnější u víc obchodníků. Zároveň se budou objevovat alternativní možnosti placení, některé spojené...

Číst více