Čistá data pomáhají v Kooperativě s odhalováním fraudů

Čistá, konsolidovaná a unifikovaná zákaznická data v Kooperativě. To je výsledek spolupráce mezi Adastrou, Deloitte a přední českou pojišťovnou.

Kooperativa, která se konsolidaci zákaznických dat, jejich dohledávání ve firemních systémech a průběžnému mazání věnuje už pět let, přitom technologicky spoléhá na řešení Ataccama.

Nárůst počtu zákazníků a pojistných smluv = potřeba čistých konsolidovaných dat pro bezpečnostní odbor

Kooperativa je univerzální pojišťovna, která na českém trhu nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. V roce 2005 se stala její součástí také Česká podnikatelská pojišťovna. Kooperativa patří do skupiny Vienna Insurance Group (VIG), předního specialisty na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě, kterou tvoří kolem 50 společností ve 25 zemích.

S rostoucím počtem zákazníků a pojistných smluv pojišťovny a s tím souvisejícími datovými objemy si jednotlivé útvary Kooperativy začaly stále více uvědomovat potřebu „čistých dat“. Deficit konsolidovaných a unifikovaných dat nejvíce pociťoval Bezpečnostní odbor pojišťovny, který vypsal výběrové řízení a následně se stal byznys vlastníkem pilotního projektu řešení datové kvality. 

V průběhu výběrového řízení se díky analýze společnosti Deloitte a vstupům ze strany Adastry ukázalo, že se nejedná pouze o datovou kvalitu, ale o komplexní projekt v oblasti Master Data Managementu. Zástupci Kooperativy se proto rozhodli pro realizaci projektu masteringu dat.

„Po implementaci technologického řešení Ataccama MDC do procesu zpracování dat pro analytické účely se nám velmi výrazně snížil počet false positive nálezů podezřelého jednání. Analytický tým se díky tomu může mnohem podrobněji zabývat podezřelými události. Úspěšnost při dokazování podvodného jednání se zvýšila.“
Vojtěch Stavný, Vedoucí bezpečnostního odboru, Kooperativa

Řešení Ataccama umožňuje v Kooperativě jednodušší a systematičtější mastering dat

Společnosti Adastra a Deloitte nejprve v rámci projektu nadefinovaly a zavedly jednotné pojmy jako čištění dat, unifikace, mastering, referenční data či Master/zlatý záznam. Následně Adastra nad daty vystavěla pravidla pro mastering a čištění postavená na sofistikované logice.

Projekt unifikuje pět entit (osoba, adresa, vozidlo, bankovní účet, telefonní číslo), data čerpá z interních systémů pojišťovny i externích databází používaných v pojišťovnictví pro obohacování dat.

Na základě znalostí IT architektury a systémů Kooperativy navrhla Adastra pro mastering dat české technologické řešení Ataccama MDC, které Kooperativa začala používat. Ve volbě nástroje hráli v Kooperativě roli dva významné aspekty:

  • výhodný systém licencování 
  • dostupnost lokální podpory (komunikace v češtině a vzdálenost sídla) 

Jako první využíval unifikovaná data Bezpečnostní odbor pojišťovny Kooperativa. Data vstupují do systému fraud management, který identifikuje nestandardní, pro pojišťovnu rizikové jednání, které může být potenciálně podvodné.

Kooperativa nyní dokáže ještě efektivněji a přesněji identifikovat podezření na podvodné jednání občanů i podnikatelů

To ve svém důsledku vede k vylepšení celkové finanční bilance Kooperativy, jelikož se tím výrazně zredukovalo vyplácení neoprávněného pojistného plnění.

ikona_red_outline2-65

Přesnější informace pro Fraud Management založené na čistých datech.

ikona_red_outline2-39

Vizualizaci vazeb mezi jednotlivými entitami.

ikona_red_13

Jednotné úložiště pravidel datové kvality.

ikona_red_outline1-95

Nástroj na měření kvality dat.

ikona_red_outline1-79

Základ řešení GDPR.

Případové studie

KBC: Snížení falešně pozitivních případů o 60 %

Pátá největší pojišťovna v České republice chtěla zvýšit efektivitu odhalování...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Sibyla nám pomohla sjednotit data a zjednodušila plánování, říká Jiří Drahoš z Kooperativy 

Přejít z plánování v Excelu v momentě, kdy jej využívají na dvě stovky lidí, tři provozní systémy a dvě pojišťovny, které se slučují, je velké sousto....

Číst více

Spravujeme na 200 klíčových aplikací. Uživatel může problém zaznamenat, monitoring nám ale dává náskok v řešení (Pavel Beránek, Generali ČP)

Komplexita IT prostředí i počet systémů pojišťoven roste s postupující digitalizací. Pro IT oddělení je to velká výzva. "Incidentů vzniká během minut až hodin...

Číst více

Pavel Lukeš (Direct pojišťovna): Máme systém snů, který jsme vždy chtěli, ale málokdy je v korporátu možný

Direct pojišťovna způsobila na českém pojišťovacím trhu revoluci, když jako první před lety nabídla své produkty výhradně online. Aby dokázala plnit vysoká očekávání klientů i...

Číst více