Event driven marketing zefektivnil kampaně banky 12násobně

vyšší konverzní míra při prodeji bankovních produktů

byla výsledná konverze při nabízení kreditní karty zákazníkům cestujícím do zahraničí

Analytici z Adastry v jedné z předních českých bank realizovali pokročilou analýzu velkých dat a event driven marketing. Díky této pilotní akci se navýšila úspěšnost prodeje více než dvanáctinásobně.

Konec neadresného oslovování klientů = vyšší míra konverze při prodeji

Plošné kampaně jsou drahé a neefektivní a často je vhodnější je nahradit cílenými aktivitami. Výsledkem pak mohou být rostoucí prodeje a hlavně spokojený zákazník. S tímto záměrem přistoupila banka ke komunikaci s klienty a rozhodla se neoslovovat neadresně velké množství klientů.

Bance jsme pomohli identifikovat specifické události na straně zákazníků a na základě toho nabídnout produkty uzpůsobené na míru, díky kterým se zvýšila konverzní míra při prodejích bankovních produktů.

Banka efektivně zacílila na rodiče a dovolenkáře

Navrhli jsme event-driven marketingové řešení na bázi textové analytiky, kde impulsem pro oslovení zákazníka bylo uskutečnění či naopak neuskutečnění konkrétní události. Na základě toho se nám podařilo nalézt nové a dosud nevytěžené informace o klientech a promítnout je do využití konkrétních bankovních produktů na míru.

Zpracovávali celkem tři typy údajů:

  • zápisky osobních bankéřů,
  • popisky příkazů v internetovém bankovnictví,
  • identifikátory transakcí na platebních kartách.

První malou skupinou oslovených klientů byli rodiče dětí, kteří jsou během září ve finanční tísni.

Druhou skupinou klientů byli lidé, kteří se chystali na dovolenou. Zaplatili si zájezd, rezervovali letenku nebo koupili pojištění. Této skupině zákazníků jsme nabídli na cestu do zahraničí kreditní kartu jako finanční rezervu pro neplánované výdaje.

  • Výsledná konverze byla mezi 6 až 7 procenty. Pro srovnání: byla dvakrát vyšší než u klasických kampaní, které kombinují call centrum a direct email.
  • Odhad potenciálu prodeje u poloviny této skupiny (získaným klasickým bankovním modelem) dosahoval hodnoty cca 5 promile. Banka tedy dokázala zvýšit úspěšnost prodeje více než desetinásobně.
  • V porovnání s touto metrikou byly výsledky lepší dokonce dvanáctkrát. 

Tisíce nových klientů měsíčně

Celá realizace převodu dat z nestrukturované do strukturované podoby a identifikace cílových skupin proběhla během jediného měsíce. Systém je však schopen pravidelně identifikovat tisíce takových klientů každý měsíc a u event-driven marketingu je právě správné načasování naprosto klíčové pro úspěch kampaně.

Rádi se s vámi nezávazně potkáme