Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

Spolupracovali jsme na definicích byznys pravidel migračního procesu.

Připojili jsme subjekty z Equa banky k existujícímu master záznamu v Raiffeisenbank nebo jsme vytvořili nový, který Raiffeisenbank převzala do dalších core systémů.

Vyvinuli jsme a nadesignovali kompletní migrační proces, jehož výsledkem bylo bezproblémové sloučení obou klientských kmenů do jednoho.

Do klientské báze Raiffeisenbank přibylo až 450 000 osob, každá s téměř 200 atributy

Konsolidovaná a unifikovaná data v nové klientské bázi jsou spolehlivým základem regulatorního reportingu Raiffeisenbank vůči českým i evropským autoritám, který je ve srovnání s reportingem Equa Bank složitější. Z toho plynuly vysoké nároky na správnost dat.

10 měsíců testování a agilního vývoje zkrátilo ostrou migraci klientských dat ze 3 týdnů na 12 hodin

  • Definice pravidel a vývoj migračního procesu probíhal bez znalosti produkčních klientských dat Equa bank, což bylo velmi náročné – byla to do jisté míry implementace naslepo.
  • 7 měsíců jsme následně paralelně migrovali a updatovali data v systémech Raiffeisenbank tak, aby bankéři Raiffeisenbank mohli pracovat i s klienty Equa banky.
  • Během 10 měsíců proběhlo 5 dress rehearsalů (secvičných), na kterých se nacvičovala migrace. V rámci nich jsme pokaždé museli aktualizovat bázi a identifikovat detaily na úrovni atributů, které by mohly překazit finální velkou migraci produktů.
  • Vlastní migraci klientských dat z Equa bank do systému Raiffeisenbank se nám díky důkladnému testování a optimalizaci podařilo zkrátit z původních 3 týdnů na 12 hodin.

18 měsíců

jsme migrační proces připravovali

Unikátní přístup

6 měsíců jsme paralelně updatovali data v systémech obou bank

200 atributů

jsme v průměru migrovali u každého klienta

„Raiffeisenbank uskutečnila úspěšnou akvizici Equa Bank a její plné začlenění pod vlastní značku. Díky nasazení a profesionalitě týmu Adastry proběhlo datové spojení klientských bází hladce a podle plánu. Adastra také zajistila kontinuální regulatorní výkaznictví i v průběhu akvizice. Adastra opět potvrdila svoji profesionalitu a expertízu při datových migracích a práci s daty obecně. Našeho partnerství si velmi vážím a doufám, že bude do budoucna pokračovat. Je radost spolupracovat s profíky.“
Miloš Matula, člen představenstva Raiffeisenbank odpovědný za oblast Operations

Fáze migračního procesu klientských dat implementovaného Adastrou

Definice byznys pravidel

Ve spolupráci s byznysovými odděleními banky jsme definovali byznys pravidla pro datové migrace. Týkala se především prioritizace atributů u mergovaných klientů, tak abychom po sloučení měli co nejlepší klientský záznam.

Vytvoření master záznamu

Definovali jsme, která data, ze kterých systémů a kam do systémů Raiffeisenbank včetně „zlatého/master záznamu“ – tj. přesné formáty a struktury přenášených dat.

Testování migrací klientských dat

Po dobu 10 měsíců jsme průběžně, v několika fázích v rámci testů klientská data migrovali, datové migrace vyhodnocovali a na základě výsledků jsme ve spolupráci s oběma bankami upravovali byznys pravidla nastavená v úvodní fázi projektu.

Čištění dat

Současně také docházelo k čištění vstupních dat, aby banky v novém společného datovém skladu pracovaly s klientskými daty v co nejvyšší datové kvalitě. Využili jsme platformu Ataccama MDC.

Regulatorní reporting

Unifikovaná data se propagovala do regulatorního reportingu, Raiffeisenbank musela od ledna 2022 reportovat jako jediný subjekt. Přispěli jsme i ke sjednocení regulatorního reportingu ČR a EU, jelikož Equa bank reportovala podle české legislativy a Raiffeisenbank reportuje na základě legislativy EU

Časová osa procesu spojování klientských bází Equa bank a Raiffeisenbank

Testování migračního procesu se opakovalo a s každým cyklem zlepšovalo.

Vývoj zpočátku probíhal „na slepo“, bez konkrétních klientských dat. Kvůli obrovským datovým objemům jsme testování co nejvíce automatizovali.

V posledním půl roce jsme zpracovávali živá klientská data – všechny změny v datech jsme paralelně udržovali v obou klientských bázích, v původním systému Equabank i ve společném CRM systému Raiffeisenbank.

Ostrá migrace klientských dat do jediného systému proběhla o víkendu 12. – 13. listopadu 2022 během 12 hodin.

54krát

během půl roku došlo ke změně rodného čísla klienta

6 klientů

změnilo od března do listopadu 2022 pohlaví

Naše další případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

ŠKODA AUTO: datové přenosy na analytické platformě komplexně řídí a monitoruje nástroj Adoki od Adastry

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala v letech 2018-19 on-premise Datovou analytickou platformu (DAP) pro vizualizaci dat a realizaci sofistikovaných úloh pokročilé analytiky a umělé inteligence,...

Číst více

Bankovnictví – data na jediném místě, přenášíme 4 TB dat denně

V bance jsme vytvořili big data platformu, která byznys uživatelům poskytuje streamovaná a batchová data z různých bankovních aplikací. Aby byla dávková data na...

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Tržby skupiny Adastra poprvé překročily hranici 5 miliard Kč 

Tržby skupiny Adastra dosáhly v roce 2022 výše 5,6 miliard Kč. Poprvé v historii firmy tak překonaly pětimiliardovou hranici, což představuje meziroční růst o 29 %....

Číst více

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Top 8 trendů v data managementu pro rok 2023 a do budoucna

Digitální prostředí se vyvíjí nebývalým tempem a s ním přichází i nové výzvy a příležitosti pro IT odborníky, vedoucí datových oddělení a finanční ředitele....

Číst více

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám

Michal Kratochvíl
Banking Division Director