Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

Spolupracovali jsme na definicích byznys pravidel migračního procesu.

Připojili jsme subjekty z Equa banky k existujícímu master záznamu v Raiffeisenbank nebo jsme vytvořili nový, který Raiffeisenbank převzala do dalších core systémů.

Vyvinuli jsme a nadesignovali kompletní migrační proces, jehož výsledkem bylo bezproblémové sloučení obou klientských kmenů do jednoho.

Do klientské báze Raiffeisenbank přibylo až 450 000 osob, každá s téměř 200 atributy

Konsolidovaná a unifikovaná data v nové klientské bázi jsou spolehlivým základem regulatorního reportingu Raiffeisenbank vůči českým i evropským autoritám, který je ve srovnání s reportingem Equa Bank složitější. Z toho plynuly vysoké nároky na správnost dat.

10 měsíců testování a agilního vývoje zkrátilo ostrou migraci klientských dat ze 3 týdnů na 12 hodin

  • Definice pravidel a vývoj migračního procesu probíhal bez znalosti produkčních klientských dat Equa bank, což bylo velmi náročné – byla to do jisté míry implementace naslepo.
  • 7 měsíců jsme následně paralelně migrovali a updatovali data v systémech Raiffeisenbank tak, aby bankéři Raiffeisenbank mohli pracovat i s klienty Equa banky.
  • Během 10 měsíců proběhlo 5 dress rehearsalů (secvičných), na kterých se nacvičovala migrace. V rámci nich jsme pokaždé museli aktualizovat bázi a identifikovat detaily na úrovni atributů, které by mohly překazit finální velkou migraci produktů.
  • Vlastní migraci klientských dat z Equa bank do systému Raiffeisenbank se nám díky důkladnému testování a optimalizaci podařilo zkrátit z původních 3 týdnů na 12 hodin.

18 měsíců

jsme migrační proces připravovali

Unikátní přístup

6 měsíců jsme paralelně updatovali data v systémech obou bank

200 atributů

jsme v průměru migrovali u každého klienta

„Raiffeisenbank uskutečnila úspěšnou akvizici Equa Bank a její plné začlenění pod vlastní značku. Díky nasazení a profesionalitě týmu Adastry proběhlo datové spojení klientských bází hladce a podle plánu. Adastra také zajistila kontinuální regulatorní výkaznictví i v průběhu akvizice. Adastra opět potvrdila svoji profesionalitu a expertízu při datových migracích a práci s daty obecně. Našeho partnerství si velmi vážím a doufám, že bude do budoucna pokračovat. Je radost spolupracovat s profíky.“
Miloš Matula, člen představenstva Raiffeisenbank odpovědný za oblast Operations

Fáze migračního procesu klientských dat implementovaného Adastrou

Definice byznys pravidel

Ve spolupráci s byznysovými odděleními banky jsme definovali byznys pravidla pro datové migrace. Týkala se především prioritizace atributů u mergovaných klientů, tak abychom po sloučení měli co nejlepší klientský záznam.

Vytvoření master záznamu

Definovali jsme, která data, ze kterých systémů a kam do systémů Raiffeisenbank včetně „zlatého/master záznamu“ – tj. přesné formáty a struktury přenášených dat.

Testování migrací klientských dat

Po dobu 10 měsíců jsme průběžně, v několika fázích v rámci testů klientská data migrovali, datové migrace vyhodnocovali a na základě výsledků jsme ve spolupráci s oběma bankami upravovali byznys pravidla nastavená v úvodní fázi projektu.

Čištění dat

Současně také docházelo k čištění vstupních dat, aby banky v novém společného datovém skladu pracovaly s klientskými daty v co nejvyšší datové kvalitě. Využili jsme platformu Ataccama MDC.

Regulatorní reporting

Unifikovaná data se propagovala do regulatorního reportingu, Raiffeisenbank musela od ledna 2022 reportovat jako jediný subjekt. Přispěli jsme i ke sjednocení regulatorního reportingu ČR a EU, jelikož Equa bank reportovala podle české legislativy a Raiffeisenbank reportuje na základě legislativy EU

Časová osa procesu spojování klientských bází Equa bank a Raiffeisenbank

Testování migračního procesu se opakovalo a s každým cyklem zlepšovalo.

Vývoj zpočátku probíhal „na slepo“, bez konkrétních klientských dat. Kvůli obrovským datovým objemům jsme testování co nejvíce automatizovali.

V posledním půl roce jsme zpracovávali živá klientská data – všechny změny v datech jsme paralelně udržovali v obou klientských bázích, v původním systému Equabank i ve společném CRM systému Raiffeisenbank.

Ostrá migrace klientských dat do jediného systému proběhla o víkendu 12. – 13. listopadu 2022 během 12 hodin.

54krát

během půl roku došlo ke změně rodného čísla klienta

6 klientů

změnilo od března do listopadu 2022 pohlaví

Naše další případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

Bankovnictví – data na jediném místě, přenášíme 4 TB dat denně

V bance jsme vytvořili big data platformu, která byznys uživatelům poskytuje streamovaná a batchová data z různých bankovních aplikací. Aby byla dávková data na...

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

Žádný vendor lock: V ČSOB zefektivnili plánování a naučili se platformu samostatně ovládat

Co chtějí všechna oddělení zodpovědná za přípravu plánů? Ušetřit čas, mít detailnější kontrolu plánu do hloubky, zjednodušit proces budgetingu a získat přehlednou plánovací platformu,...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

3 rady úspěšných českých manažerů pro zavedení data governance

Prosadit data governance u managementu organizací a stakeholderů bývá pro CIO, CDO nebo data strategistu nadlidský úkol. Vlastní implementace a dlouhodobé dodržování nastavených procesů...

Číst více

Bez funkční data governance to nepůjde. Více než pětina velkých českých firem však neví, jak začít   

Až 72 % velkých českých firem v tuto chvíli prochází počátečními fázemi data governance. Zhruba pětina firem si uvědomuje její důležitost, ale neumí si...

Číst více

Vlastní infrastrukturu nebude mít firmám kdo udržovat, cestou je cloud

Vlastní on-premise infrastruktura se pomalu stává historií jako stará dobrá disketa. Jak zvládnout přechod do cloudu, vysvětluje David Kaláb z Adastry.

Číst více

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám

Michal Kratochvíl
Banking Division Director