Generální finanční ředitelství: Jak na automatizované čištění dat?

Dnešní digitální doba s sebou přináší stále se stupňující a vyšší nároky na množství, a hlavně kvalitu dat uvnitř organizace.

S větší či menší nekonzistencí v datech se potýká každá firma i organizace státní správy a musí tento problém řešit – buď pomocí manuálních oprav a úprav nebo plně automatizovaným přístupem.

Nejinak tomu bylo i v případě Generálního finančního ředitelství, které zvolilo automatizaci.

Správa daní státu vyžaduje rychlou a automatizovanou práci s daty

Generální finanční ředitelství je státní organizace spravující daně státu (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací). Pracuje tedy s obrovským množstvím dat o daňových poplatnících.

Pracovníci GFŘ museli často řešit problémy související s velkým počtem daňových poplatníků (cca deset milionů obyvatel, téměř 500 tisíc cizinců, přes 450 tisíc firem a téměř 1 milion živnostníků (OSVČ)), tedy s ohromným objemem dat. Jedním z nich byla také jednoznačná identifikace fyzických i právnických osob spolu s jednoznačným a správným přiřazením jednotlivých daní k danému subjektu. Zpracovávaná data potřebovali pravidelně aktualizovat, a to co nejrychleji a automatizovaně.

  • GFŘ spravuje a zpracovává data v miliardových objemech v hodnotě desítek až stovek milionů korun.

 

  • Instalace ADQC proběhla během několika dní.

Ataccama Data Quality Center (ADQC) pomáhá finanční správě zpracovávat data v miliardových objemech

Jako nejlépe splňující podmínky GFŘ  byl vybrán a nasazen nástroj z rodiny Ataccama Data Platform: Ataccama Data Quality Center (ADQC). Mezi hlavní úlohy, pro které ADQC využívají, patří:

  • unifikace osob v číselnících vnějších zdrojů pro potřeby další analýzy
  • okamžité opravy identifikovaných duplicit
  • automatizované doplňování adres a jejich unifikace
  • a další úlohy

Zpracování dat probíhá dávkově, protože při transformaci dat dochází ke kombinaci ADQC a jiných ETL prostředků s cílem zajistit co nejkvalitnější datovou základnu pro analytickou činnost GFŘ. Variabilita vstupních a výstupních formátů ADQC takové nasazení velice usnadňuje.

„ADQC je velmi efektivní a uživatelsky velmi příjemný nástroj, který lze snadno a rychle implementovat. Dodavatel poskytuje dostatečně rozsáhlé a kvalitní školení, dokumentaci i potřebnou součinnost v místě implementace.“
Ing. Bedřich Valigura, ředitel Odboru daňové analytiky, generální finanční ředitelství

Implementace v řádu několik dnů a jednoduchá správa nástroje. ADQC si zaměstnanci finanční správy zvládají obsluhovat sami

Samotná instalace nástroje ADQC na Generálním finančním ředitelství proběhla v řádu dní. Součástí implementačního týmu byli i zaměstnanci Finanční správy, kteří si dnes vše sami spravují a upravují. Při implementaci ocenili lokální, česky hovořící supportní a vývojový tým.

Nástroj ADQC nabízí kromě již používaných i řadu dalších funkcionalit, které Generální finanční ředitelství v budoucnu také

využije. Rozhodlo se je nasazovat postupně, v dalších fázích projektu, s ohledem na aktuální možnosti a potřeby.

„Nástroj Ataccama oceňujeme především pro jeho přehlednost a efektivitu. Koncoví uživatelé ho byli schopni plně využívat prakticky ihned po nasazení a proškolení. Co nám tato investice přinesla? Automatizaci v procesech, obrovskou úsporu času a možnost se spolehnout na kvalitu dat pro analytickou činnost.“
Ing. Bedřich Valigura, ředitel Odboru daňové analytiky, generální finanční ředitelství

Případové studie

Inspirujte se na našem blogu

Tržby skupiny Adastra poprvé překročily hranici 5 miliard Kč 

Tržby skupiny Adastra dosáhly v roce 2022 výše 5,6 miliard Kč. Poprvé v historii firmy tak překonaly pětimiliardovou hranici, což představuje meziroční růst o 29 %....

Číst více

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Propracovanější a rozmanitější výstupy za kratší čas. ChatGPT rozvíjí kreativitu, říká Andrea Líbezná z T-Mobile 

Potřebujete inspiraci pro kampaň, která zaujme zákazníky, i když máte zrovna okurkovou sezónu. Už hodinu hledáte vhodná slova do mailu. Musíte připravit prezentaci pro...

Číst více