Generální ředitelství cel ČR reportuje pomocí řešení od Adastry

místo 1 hodiny trvá prověření jednoho daňového subjektu

celková časová úspora za rok

Vzhledem k rozsahu i objemu dat musí být Generální ředitelství cel (GŘC), které je součástí finanční a celní správy ČR, schopno analyzovat data a reportovat v rekordních časech.

Umožňuje mu to datový sklad, který Adastra v GŘC historicky buduje už téměř 15 let a kontinuálně ho rozvíjí. Samo GŘC ho považuje za business critical řešení. Jeho analytici se tak při své práci mohou spolehnout na aktuální a kvalitní data, která z něj čerpají.

Jak si na Generálním ředitelství cel ČR poradili s manažerskými reporty a statistikami

Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem zajišťujícím výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve prospěch státu i jeho občanů. Je podřízena Ministerstvu financí. Organizační struktura Celní správy ČR je dvoustupňová a tvoří ji Generální ředitelství cel ČR (GŘC), které řídí 15 celních úřadů. Celní orgány spravují veškeré spotřební daně (daň z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků), ekologické daně (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny), spotřební daň ze surového tabáku a daně z přidané hodnoty, avšak pouze v případech dovozu zboží ze třetích zemí, kdy deklarant není v Česku registrován jako plátce DPH.

Adastra si zakládá na dlouhodobé spolupráci se svými zákazníky a takovým zákazníkem i je GŘC. Datový sklad zde začala budovat již v roce 2004 a do současnosti ho společně s úřadem spravuje a rozvíjí. V návaznosti na nové kompetence a agendy GŘC související s rozšiřující se působností úřadu, přidávají naši konzultanti do datového skladu další a další datové zdroje.

V současnosti je jich 40, takže si jistě sami umíte udělat obrázek o tom, jak rozsáhlé toto řešení je.

Na základě dat z datového skladu pak analytici GŘC připravují manažerské reporty a statistiky pro vlastní potřeby GŘC i vně úřadu (např. pro Ministerstvo financí, Český statistický úřad, Generální finanční ředitelství, unijní orgány atd.). Tyto reporty vycházejí z ověřených, kvalitních dat z datového skladu, jsou interaktivní, splňují požadavky na využívání moderních technologických a vizualizačních reportingových nástrojů.

„Projekt budování a rozvoje datového skladu, správa dat, které obsahuje, a jejich využití pro náš reporting byl velmi rozsáhlý nejen oblastmi či agendami, které pokrývá, ale i z časového hlediska. Osvědčilo se nám rozdělení na menší celky (inkrementy), které jsme prioritizovali a implementovali postupně. Jedině tak, máme trvale pod kontrolou data i uživatele a jsme schopni projekt i přes jeho rozsah efektivně řídit.“
Plk. Ing. Pavel Vašíček, vedoucí Oddělení rizikové a kriminální analýzy, Gřc; Plk. Ing. Jan Doležal, ředitel Odboru analýzy a informační podpory, Gřc

Díky novému datovému skladu od Adastry se prověřování daňových subjektů zrychlí o 85 %

Základem řešení je shromažďování a integrace dat o subjektech, výběru daní, provedených kontrolách, pohybech zboží, distribuci PHM, výrobě lihu apod. napříč jednotlivými systémy a jejich následné zpřístupnění uživatelům přes analytickou platformu, reporty a manažerské dashboardy.

Základním cílem řešení, které Adastra rozvíjí, je:

  • Provádět on-line analýzu a ad-hoc dotazován.
  • Udržovat co nejaktuálnější data up-to-date
  • Poskytovat maximální podporu analytikům a managementu GŘC
  • Používat moderní technologické a vizualizační nástroje pro reporting a BI

Analytici a zaměstnanci Celní správy mají k dispozici 200 reportů. Při jejich přípravě se jim během pár vteřin najednou zobrazí výsledky z mnoha datových úložišť. Zjišťují-li např. rizikovost daňového subjektu, dochází k automatickému přepočítávání údajů ze 13 různých datových tržišť současně. Za předpokladu, že prověření jednoho daňového subjektu v jedné evidenci zabere uživateli cca 5 minut, dostaneme se ve 13 evidencích na čas 1 hodina a 5 minut. Při využití datového skladu se doba prověření ve všech evidencích zkrátí na cca 10 minut. Časová úspora je tedy 55 minut na jednoho uživatele. Celková časová úspora za rok 2016 vypočtená z počtu přístupů (17 564) činí 16 100 hodin, což je 670 dnů tedy téměř 2 roky.

Základ pro kvalitní manažerský reporting celního úřadu? Moderní datový sklad

GŘC jako jeden z mála orgánů státní správy v ČR si již před rokem 2004 uvědomilo význam a přínos moderních informačních technologií a dostupnost kvalitních dat pro rozhodování.

  • Zaměřilo se na skutečnou přidanou hodnotu a potenciál systémů, které pracují s vlastními daty, mají definované vlastníky zodpovědné za správnost dat
  • Upřednostnilo business požadavky před IT řešením
  • Potvrdilo, že datovou základnu považuje pro svoji činnost za business critical, jelikož rozvoj projektu pokračoval i v době finanční krize minulých let.

Vlastníkem řešení je odbor Analýzy a informační podpory, který věcně projekt řídí a prioritizuje jeho rozvoj. Právě zde se křížově sbíhají požadavky jednotlivých odborů a oddělení. Odbor zajišťuje postupné začleňování business požadavků v závislosti na prioritách a následnou integraci s již existujícím obsahem. Vše se realizuje ověřenou a spolehlivou kombinací technologií založených na inovativních, ale standardních produktech a metodikách a sadě best practises od Adastry.

GŘC dnes, v době pokročilé digitalizace státní správy, dokáže reálně těžit z výhod kvalitní a ověřené datové základny, z níž vychází manažerský reporting úřadu. Data uložená v datovém skladu jsou pro jednotlivé agendy a jejich potřeby snadno dostupná, provázaná, aktuální a konsolidovaná, takže je analytici GŘC mohou zpracovávat a analyzovat bez dlouhé přípravy.

Případové studie

Inspirujte se na našem blogu

Když firmy převedou data o udržitelnosti do digitálu, ušetří peníze i emise, říká Radim Petratur, ESG leader z Adastry

ESG reporting by neměl být jen jednorázová nutnost, data mohou společnosti posunout vpřed. Třeba i díky zapojení umělé inteligence.

Číst více

Jen s daty víte, že v cirkularitě jdete správným směrem 

Adastra je ambasadorem Českého cirkulárního hotspotu - platformy, jejímž posláním je sdílení cirkulárního know-how. V rozhovoru s Ivanou Karhanovou, marketingovou ředitelkou Adastry, se dozvíte,...

Číst více

České firmy nejsou na ESG report připraveny. Pětina z nich zatím ani nesleduje svou uhlíkovou stopu

Více než polovina českých firem, které budou mít povinnost publikovat ESG report, neměří uhlíkovou stopu od svých dodavatelů a odběratelů. Pětina firem dokonce nesleduje...

Číst více