Nárůst impresí u požadovaných cílových skupin: 10x větší cílové publikum

Zadavatelé on-line reklamy požadují přesné cílení svých kampaní a oslovení správných cílových skupin.

Proto se provozovatelé online médií obrátili na Adastru, aby jim pomohla s modelováním zákaznického chování na internetu z logových dat (cookies).

10krát větší relevantní cílová skupina

Vytvořili jsme prediktivní modely pro odhadnutí demografických dat čtenářů s využitím textové analytiky. Řešení zpracovává přes 14,5 mil. cookies, které denně získají (týdně je to více než 100 mil. záznamů). Pomocí pokročilé analytiky a prediktivních modelů se cca 10x zvětšila původní cílová skupina.

Inspirujte se na našem blogu

3 rady úspěšných českých manažerů pro zavedení data governance

Prosadit data governance u managementu organizací a stakeholderů bývá pro CIO, CDO nebo data strategistu nadlidský úkol. Vlastní implementace a dlouhodobé dodržování nastavených procesů...

Číst více

Bez funkční data governance to nepůjde. Více než pětina velkých českých firem však neví, jak začít   

Až 72 % velkých českých firem v tuto chvíli prochází počátečními fázemi data governance. Zhruba pětina firem si uvědomuje její důležitost, ale neumí si...

Číst více

Observability platforma vs. observability nástroje

Složité informační systémy selhávají neočekávanými způsoby. Proto IT týmy potřebují jak observability nástroje, tak observability platformu. Abychom pochopili rozdíl mezi nástroji a platformou, začněme...

Číst více