Pojišťovna Dôvera: kratší reakční čas při řešení problémů a efektivnější provoz aplikací díky aplikačnímu monitoringu

Vědět o problémech s aplikacemi dřív, než vás na ně upozorní nespokojený klient? Přesně s tím pomohl zdravotní pojišťovně Dôvera a.s. aplikační monitoring Dynatrace.

Pojišťovna díky němu výrazně zlepšila zákaznickou zkušenost svých pojištěnců.

Rychle najít příčinu problému

Plná dostupnost aplikací po celou dobu provozu je jedním z  hlavních úkolů oddělení aplikační a servisní podpory úseku IT pojišťovny Dôvera.

V případě, že dojde k snížení výkonnosti aplikací pod stanovené metriky, případně k jejich výpadku, je potřeba rychle reagovat, identifikovat příčinu a snížit tak reakční dobu při samotném řešení na minimum.

Pojišťovna Dôvera potřebovala rozšířit aplikační monitoringy o nástroj, který by byl schopen najít příčinu problému a  jeho rozsah.

Klient navíc požadoval kvalitní reporting všech událostí.

Dynatrace je leaderem v oblasti aplikačních monitoringů

Zdravotní pojišťovna Dôvera a. s. se rozhodla pro implementaci aplikačního nástroje Dynatrace APM. K rozhodnutí přispěl i fakt, že je nástroj hodnocený Gartnerem jako leader v oblasti Application Performance Monitoring.

Dynatrace poskytuje komplexní přehled o aplikacích u klienta, dokáže identifikovat problémy a hledat příčiny jejich vzniku.

Dynatrace poskytuje detail až na úroveň uživatele

  • Poskytuje detailní data až z úrovně konkrétních jednotlivých uživatelů a jeho aktivit v rámci aplikace.
  • V případě výpadků v aplikacích pojišťovny rychle identifikují problém a zjistí, kolika uživatelů se týká.
  • Ihned víme, kolika uživatelů se problém týká

  • Přehledné dashboardy, které klient využívá jako reporting pro svůj další byznys.
  • Na problém jsou schopni okamžitě reagovat - sníží tak reakční dobu na minimum.
  • Dynatrace poskytuje kvalitní reporting všech incidentů.

Jak pojišťovna Dôvera zlepšila zákaznickou zkušenost díky aplikačnímu monitoringu Dynatrace?

Nástroj Dynatrace APM byl ke klientovi nasazen v prvním kvartálu roku 2021 na Elektronický portál zaměstnavatele.

Po odladění sledovaných parametrů dostávají týmy IT podpory automatická upozornění na všechny anomálie, nefunkčnosti, případně zpomalení procesů, vždy s detailní identifikací příčiny.

Výsledkem je, že pojišťovna ví o problémech s aplikacemi daleko dříve, než ji na to začnou upozorňovat její klienti. 

Na základě získaných dat se pojišťovně podařilo optimalizovat funkčnost aplikací. Vytváří si přehledné dashboardy podle jednotlivých metrik a je schopna generovat plnohodnotný reporting z monitorovaných dat.

Dynatrace v kostce

ikona_red_outline2-37

Zrychlení procesů na jednotlivých úrovních podpory

ikona_red_1

Úspora času při řešení problémů – odpadají diskuse mezi vývojáři a provozem

ikona_red_16

Přesný přehled o počtu uživatelů v aplikaci a podrobný reporting jejich činnosti

ikona_red_4

Detailní přehled technických a síťových metrik (například spotřeba RAM, CPU atd.)

„Vizuálne aj funkčne veľmi dobre zvládnutý nástroj Dynatrace pokrýva všetky potreby mať prevádzku našich aplikácií pod kontrolou a reagovať v prípade potreby rýchlo a efektívne.“
Ing. Martin Fojtik, riaditeľ úseku IT, Dôvera ZP

Chcete i vy mít komplexní přehled o vašich aplikacích? Napište nám!

Jiří Kurejko
Managing Consultant

Případové studie

Zákaznická zkušenost s aplikacemi se v DPD zvýšila o 22 %

DPD, evropská jednička v doručování balíků, si vybrala observability platformu Dynatrace,...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Observability platforma vs. observability nástroje

Složité informační systémy selhávají neočekávanými způsoby. Proto IT týmy potřebují jak observability nástroje, tak observability platformu. Abychom pochopili rozdíl mezi nástroji a platformou, začněme...

Číst více

Co je to observabilita? Nejen logy, metriky a transakce

S rostoucí složitostí a škálovatelností dynamických systémových architektur roste tlak na IT týmy, které musí sledovat a vhodně reagovat na změny a problémy v...

Číst více

Spravujeme na 200 klíčových aplikací. Uživatel může problém zaznamenat, monitoring nám ale dává náskok v řešení (Pavel Beránek, Generali ČP)

Komplexita IT prostředí i počet systémů pojišťoven roste s postupující digitalizací. Pro IT oddělení je to velká výzva. "Incidentů vzniká během minut až hodin...

Číst více