Integrace datového skladu při akvizici Wüstenrotu ze strany MONETA Money Bank

trvala kompletní integrace

jsme vygenerovali první konsolidovaný report

Adastra během prvních šesti měsíců trvání projektu začlenila zákaznická, produktová a další nezbytná data z enterprise systémů Wüstenrotu do datové platformy nového vlastníka.
Nad nově vytvořenou, konsolidovanou datovou základnou začala generovat konsolidované reporty za entity MONETA Stavební spořitelna a společnost MONETA Money Bank.

První konsolidovaný report pro ČNB dodal regulatorní reporting MONETY ve spolupráci s Adastrou v únoru letošního roku, tedy za 10 měsíců.

Jaký problém jsme řešili

MONETA Money Bank stála v souvislosti s akvizicí Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky před nelehkým úkolem: zajistit konsolidaci regulatorního reportingu vůči ČNB za banku i stavební spořitelnu ze společné koncernové platformy.

„Těší nás, že jsme se projektu takového rozsahu a významu mohli věnovat. I to, že MONETA věřila v naše know-how a naše konzultanty.“
David Kozelka, ředitel divize Finance, Adastra

Výzvy uskutečněné akvizice

Banka ve spolupráci s Adastrou zahájila v dubnu 2020, po odsouhlasení bankovní transakce regulatorními orgány, komplexní projekt datové konsolidace s pevně stanoveným časovým rámcem, který zahrnoval

Nový přístup k regulatornímu reportingu

Samotná MONETA nenabízela produkty a služby stavebního spoření. Po schválení fúze je potřebovala do svého produktového portfolia i reportingu přidat a současně zohlednit, že se s nimi z hlediska výkaznictví k ČNB pracuje jinak než s bankovními produkty.

Integrace IT ekosystémů obou institucí

Cílem bylo začlenit systémy používané Wüstenrotem do IT systémů a architektury MONETY, ve vybraných případech je nahradit systémy používanými MONETOU.

Jednotný reporting do roka

ČNB stanovila dobu pro převedení a začlenění hypoték a produktů stavebního spoření Wüstenrotu do regulatorního reportingu konsolidovaného celku na necelý rok.

Pro datové integrace zvolila Adastru

MONETA Money bank spoléhá na Adastru už více než 15 let. Adastra stála u zrodu její datové platformy, kterou ve spolupráci s bankou rozvíjí a zná ji do nejmenšího detailu. I proto se na ni MONETA obrátila, aby se ujala role datového integrátora pro konsolidaci regulatorního reportingu vůči ČNB.

„Spolehlivost Adastry i nasazení jejích konzultantů jsme znali. Očekávali jsme proto, že projekt opět dokončí v požadovaném termínu a očekávané kvalitě. A to se – k naší plné spokojenosti – také naplnilo.“
Jiří Mizera, CIO, MONETA Money Bank

Dejte nám vědět

David Kozelka
Ředitel divize Finance

Inspirujte se na našem blogu

Observability platforma vs. observability nástroje

Složité informační systémy selhávají neočekávanými způsoby. Proto IT týmy potřebují jak observability nástroje, tak observability platformu. Abychom pochopili rozdíl mezi nástroji a platformou, začněme...

Číst více

Co je to observabilita? Nejen logy, metriky a transakce

S rostoucí složitostí a škálovatelností dynamických systémových architektur roste tlak na IT týmy, které musí sledovat a vhodně reagovat na změny a problémy v...

Číst více

Dobrý data management a propast mezi IT a byznysem nejvíce pálí velké české firmy  

Za největší výzvu v příštích třech letech považují velké české společnosti dobrý data management a neschopnost využití dat ze strany byznysu. S tím souvisejí...

Číst více