Top 8 trendů v data managementu pro rok 2024 a do budoucna 

Digitální prostředí se vyvíjí nebývalým tempem a přináší nové výzvy a příležitosti pro IT profesionály, vedoucí pracovníky v oblasti dat a finanční ředitele. Porozumění klíčovým trendům, které formují budoucnost správy dat, je zásadní. Podívejme se na osm nejvýznamnějších trendů v řízení dat, které budou redefinovat způsob, jakým organizace zpracovávají, zabezpečují a využívají svá data.


1. Přijetí multi-cloudu: Nový výhled pro data management

Multi-cloudový přístup již není novinkou, ale nutností. S nárůstem objemu a využívání dat přijímají organizace strategii multi-cloudu, aby si zajistily flexibilitu, škálovatelnost a efektivitu. Tento trend znamená změnu paradigmatu v tom, jak společnosti spravují vytíženost na různých cloudových platformách. Je čas prozkoumat jej pořádně a využít potenciál multi-cloudu k podpoře inovací a růstu.

Redefinování data managementu

Data, která často přirovnávanáme ke zlatu digitální transformace, vyžadují efektivní a flexibilní řešení pro jejich správu. Multi-cloud strategie se ukázala jako revoluční přístup, který překresluje paradigma řízení dat.

Překonání omezení jednotlivých cloudových poskytovatelů

Spoléhání na jediného cloudového poskytovatele pro ukládání a zpracování dat bylo kdysi běžné. Nicméně rostoucí složitost a nároky na řízení dat odhalily omezení tohoto přístupu. Multi-cloud strategie řeší tyto problémy distribucí dat a aplikací napříč vícero cloudovými platformami, zajišťuje redundanci a dostupnost i během výpadků a umožňuje organizacím vybírat optimální služby od každého poskytovatele pro vyvážení nákladů a výkonu.

Zvýšená bezpečnost a dodržování předpisů

Výhody multi-cloud strategie sahají daleko za flexibilitu a optimalizaci nákladů. Strategie také zvyšuje bezpečnost umožněním segmentace dat napříč různými platformami, čímž snižuje riziko jediného bodu selhání. Navíc umožňuje organizacím dodržovat regionální předpisy týkající se dat tím, že ukládají data na specifických místech. IT profesionálové, vedoucí pracovníci v oblasti dat a finanční ředitelé musí rozpoznat a strategicky využít potenciál éry multi-cloudu. Tento přístup přesahuje základní řízení dat; jde o využití dat k jejich plnému potenciálu v této nové éře.

2. Hybridní cloudové platformy: Překlenutí mezery v regulovaných odvětvích

Regulovaná odvětví, jako jsou zdravotnictví, farmaceutický průmysl, energetika a veřejný sektor, se stále více obrací na hybridní cloudové systémy, aby vyhověla přísným regulacím. Tento přístup spojuje flexibilitu veřejné cloudové infrastruktury se zabezpečením privátních cloudových řešení a činí hybridní cloud ideálním řešením pro odvětví, která vyžadují specifický přístup k ukládání a správě dat.

Role cloudu v regulovaných odvětvích

V dnešním rychle se měnícím digitálním světě symbolizuje cloud agilitu, škálovatelnost a inovace. Nicméně regulovaná odvětví se setkávají s unikátními výzvami na své cestě ke cloudovým technologiím. Omezována přísnými regulacemi, které určují, jak a kde lze data ukládat a zpracovávat, tato odvětví hledají řešení, která vyhoví specifickým požadavkům. Hybridní cloudová platforma bezproblémově kombinuje sílu veřejných cloudů s bezpečností a kontrolou privátních cloudů, účinně překlenuje propast pro regulovaná odvětví.

Vyvážení škálovatelnosti se zabezpečením a dodržováním předpisů

Regulovaná odvětví zpracovávají citlivá data, což vyžaduje nejvyšší úroveň bezpečnosti a dodržování předpisů. Zatímco veřejné cloudy nabízejí škálovatelnost a nákladovou efektivitu, nemusí vždy splňovat specifické regulační požadavky určitých odvětví. Naopak privátní cloudy poskytují nezbytnou kontrolu a zabezpečení, ale mohou postrádat agilitu veřejných cloudů. Hybridní cloudový model spojuje síly obou, umožňuje pohyb dat a aplikací mezi privátními a veřejnými cloudy, zajišťuje dodržování předpisů a zároveň využívá inovace veřejných cloudových platforem.

Strategické výhody hybridních cloudových platforem

Výhody hybridních cloudových platforem sahají za dodržování předpisů a flexibilitu. Poskytují strategickou výhodu pro regulovaná odvětví, umožňují digitální transformaci vlastním tempem. Organizace si mohou vybrat, které pracovní zátěže přesunout na veřejný cloud a které si ponechat na místě, čímž zajišťují nepřetržitý chod podniku, minimalizují přerušení a umožňují postupný přístup k inovacím. Jak se digitální krajina vyvíjí, hybridní cloudové platformy se stávají nezbytnými pro regulovaná odvětví, vedoucí je k budoucnosti, která dovedně vyvažuje dodržování předpisů s inovacemi.

3. Vzestup datových jezer a lakehouses

Datová jezera a lakehouses transformují způsob, jakým organizace ukládají a přistupují k datům, a překračují tradiční datové sklady. Tyto inovativní architektury nabízejí škálovatelná, flexibilní a efektivní řešení pro zpracování strukturovaných i nestrukturovaných dat a formují budoucnost sjednocených datových platforem.

Vývoj za tradičními datovými sklady

V dynamickém prostředí správy dat nutnost zpracování různorodých typů a objemů dat vyžaduje vývoj architektur pro ukládání a zpracování dat. Tradiční datové sklady, ačkoli účinné pro strukturovaná data, mají problémy s rozmanitostí a objemem současných dat. Datová jezera a lakehouses představují transformační posun v ukládání, integraci a analýze dat, a reagují na neustále se měnící datovou krajinu.

Datová jezera: Uchovávání různých forem dat

Datová jezera jsou rozsáhlé repozitáře navržené pro ukládání široké škály dat v jejich surové podobě, ať už jde o strukturovaná, polostukturovaná nebo nestrukturovaná data. Na rozdíl od datových skladů, které vyžadují čištění a strukturování dat před ukládáním, datová jezera přijímají data v jejich původním stavu, což přináší adaptabilnější a škálovatelnější řešení. Tento přístup umožňuje začleňování dat z různých zdrojů, jako jsou IoT zařízení a sociální média, bez nutnosti okamžité transformace.

Lakehouses: Spojení flexibility se strukturou

Lakehouses kombinují silné stránky datových jezer a datových skladů. Udržují rozsáhlé kapacity pro ukládání dat datových jezer, zároveň zahrnují strukturované dotazování a výkonnostní vlastnosti datových skladů. Tato hybridní architektura umožňuje efektivní přijímání a ukládání dat spolu s efektivní analýzou a operacemi strojového učení, vytvářejíc přitom bezproblémové prostředí pro ukládání, zpracování a analýzu dat bez zbytečného přesunu nebo transformace dat.

Širší trend v oblasti správy dat

Vznik datových jezer a lakehouses signalizuje širší trend směřující k datovým platformám, které jsou škálovatelné, flexibilní, inteligentní a efektivní. V éře, kdy firmy generují a spoléhají na obrovské množství dat, tyto moderní datové platformy revolucionují náš přístup k ukládání dat a odvozování hodnoty z nich.

4. Strukturování nestrukturovaných dat

Ačkoli kategorizace je důležitým prvním krokem, skutečná hodnota strukturování nestrukturovaných dat spočívá v analýze a poznatcích získaných následně. Strukturovaná data, jako jsou recenze zákazníků, mohou poskytnout informace o výkonu produktu, preferencích zákazníků a oblastech pro zlepšení. Podobně strukturovaná data z sociálních médií nabízí v reálném čase vhled do vnímání značky, trendů a názorů zákazníků. S využitím moderních nástrojů a algoritmů pro zpracování dat mohou organizace transformovat nestrukturovaná data na strukturovaná, akční poznatky, čímž podporují informované rozhodování a strategické iniciativy. Klíčový prvek v datové strategii:

Strukturování dat

Strukturování dat se stává stále důležitějším prvkem pro organizace, které chtějí získávat smysluplné poznatky ze svých dat. Využitím technologií, jako jsou AI, NLP a strojové učení, nacházejí firmy inovativní způsoby, jak kategorizovat, dešifrovat a katalogizovat data, čímž otevírají nové možnosti v analýze dat a rozhodování.

Výzvy a příležitosti s nestrukturovanými daty

Značná část denně generovaných dat je nestrukturovaná, od příspěvků na sociálních médiích po e-maily a recenze zákazníků. Tato data, ač bohatá na vhledy a hodnotu, postrádají předdefinovaný formát, což představuje výzvy pro tradiční systémy zpracování dat. V současné době se však organizace a strukturování nestrukturovaných dat stávají klíčovým dovednostem, vedoucím k získání množství akčních poznatků.

Proces strukturování: Kategorizace a tagování

Proces strukturování nestrukturovaných dat obvykle začíná kategorizací a tagováním. Pokročilé algoritmy NLP mohou procházet velké objemy textových dat, přičemž identifikují klíčové tématy a sentimenty. Tyto algoritmy automaticky tagujíídata na základě obsahu a kontextu. Podobně nástroje pro rozpoznávání obrazů poháněné hlubokým učením kategorizují a označují obrazy pro analýzu. Jakmile jsou data strukturována, mohou být integrována do databází pro dotazování a zprávy, čímž poskytují komplexnější pohled na informace.

5. Bezpečnost v centru pozornosti

Bezpečnost dat se proměnila z obavy na hlavní prioritu organizací. S rostoucí prevalencí útoků ransomwaru a porušení dat je kladen silný důraz na zabezpečení citlivých informací. To je nezbytné nejen pro udržení důvěry zákazníků, ale také pro zajištění souladu s různými předpisy.

Data: Životodárná síla organizace

V propojené digitální krajině jsou data často považována za životodárnou sílu organizace, klíčovou pro rozhodování, inovace a konkurenční výhodu. Avšak rostoucí hodnota dat také přitahuje hackery, což vede k alarmující frekvenci porušení bezpečnosti a kybernetických útoků. Ochrana tohoto neocenitelného aktiva je základní odpovědností, která přesahuje technické požadavky a ztělesňuje důvěru a integritu.

Mnohostranné výzvy a pokročilá bezpečnostní opatření

Bezpečnost dat čelí řadě výzev, od vyvíjející se krajiny kybernetických hrozeb po komplexity zavedené vzdálenou prací, IoT zařízeními a multi-cloudovými prostředími. Tyto faktory rozšířily pole pro útoky, což vyžaduje komplexnější a proaktivnější přístup k zabezpečení. Organizace investují do pokročilých bezpečnostních řešení, včetně AI řízené detekce hrozeb a architektur založených na principu nulové důvěry, aby zajistily robustní ochranu dat v klidu i při přenosu. Pravidelné audity, penetrační testování a školení zaměstnanců jsou klíčovými součástmi vícevrstvé obranné strategie.

Bezpečnost dat: Jádro podnikové etiky a reputace

V jádru bezpečnosti dat leží hluboké závazky udržovat důvěru zákazníků a chránit reputaci podniku. Jeden bezpečnostní incident může mít dalekosáhlé důsledky, ovlivňující finanční stabilitu i dlouhodobé vnímání značky. Bezpečnost se nyní stává klíčovým tématem na úrovni vedení společnosti, zásadním aspektem obchodní strategie a společnou odpovědností na všech úrovních organizace. V éře, kdy jsou data současně aktivem i zranitelností, je prioritizace bezpečnosti zásadní pro zachování integrity a podstaty podnikání.

6. Data Governance: Navigace v daty řízeném světě

Oblast správy dat zažívá významný růst, s rostoucím počtem společností implementujících robustní programy správy dat za účelem zlepšení kvality dat. Jelikož se data stávají stále důležitější pro podnikové operace, efektivní správa dat je nezbytná pro udržení integrity, souladu s předpisy a strategického zaměření.

Vedoucí hvězda v digitálním věku

V rozsáhlé digitální krajině data vedou byznys k informovaným rozhodnutím a inovativním průlomům. Komplexnost a objem dat v digitálním věku činí strukturovaný přístup k jejich správě nezbytným. Správa dat je pomyslným kormidlem zajišťujícím přesnost, dostupnost a bezpečnost dat a podporujícím jejich zodpovědné a etické využití.

Framework pro důvěryhodná data

Správa dat zahrnuje soubor principů, praktik a procesů, které určují, jak jsou data spravována v rámci organizace. Tento framework je zásadní pro udržování kvality, konzistence a spolehlivosti dat. Prostřednictvím jasných politik a standardů poskytuje správa dat komplexní plán pro správu životního cyklu dat, zajišťující, že data zůstanou důvěryhodná a podporují analytiku, strojové učení a další datově řízené iniciativy. Navíc v éře přísných předpisů na ochranu dat je robustní správa dat klíčem k zajištění souladu a prevenci reputační škody.

Mimo soulad: Pěstování datově řízené kultury

Správa dat přesahuje soulad a kvalitu dat; hraje klíčovou roli ve vytváření datově řízené kultury v rámci organizace. Efektivní správa dat transformuje data na strategický aktiv, posilující zainteresované strany na všech úrovních k důvěryhodným datově řízeným rozhodnutím. Správa dat tak působí jako kompas, který vede organizace k plnému využití jejich datového potenciálu v dnešním dynamickém, datově řízeném světě.

Zjistěte, co přimnělo E.ON, Gasnet a Allwyn začít řešit data governance (záznam workshopu)

Naši zákazníci se s vámi podělí o zkušenosti, i o slepé uličky, do kterých by už podruhé nevstoupili.

 

Po workshopu lépe pochopíte:

  • Co musíte udělat pro to, abyste ve firmě dokázali úspěšně spustit projekt data governance.
  • Jak pracovat s osvědčenými frameworky a na co si dát pozor.
  • Jak uplatňovat přístup 4P – People, Platform, Policies, Processes. Jen ovládnutím všech těchto 4 dimenzí docílíte hladkého přijetí data governance napříč celou firmou.
  • Proč se Gasnet, Allwyn, E.ON a další rozhodli pro zavedení data governance a jaké výhody jim to nyní přináší.
ZHLÉDNĚTE ZÁZNAM DATA GOVERNANCE WORKSHOPU

7. Správa metadat: Skrytý poklad datové inteligence

Správa metadat se stává důležitým nástrojem pro pochopení a využití dat v organizacích. Aktivní správou a využíváním metadat mohou podniky získat velmi detailní přehled o své činnosti. Nepodceňte jejich sílu.

Nenápadný hrdina data managementu

V komplexním světě data management často hrají metadata klíčovou, byť nedoceněnou roli. Jako „data o datech“ poskytují metadata kontext, jasnost a strukturu surovým datům, čímž se stávají cenným aktivem v oblasti datové inteligence. S rostoucí komplexitou datových ekosystémů se zvyšuje důležitost systematické správy metadat, což zdůrazňuje potřebu dedikovaného přístupu k jejich správě.

Systematická organizace a dokumentace metadat

Správa metadat zahrnuje systematickou organizaci, kategorizaci a dokumentaci metadat. Tento proces je nezbytný pro zachycení zásadních detailů jako je původ dat, struktura, vztahy, kvalita a využití politik. Například u dat o transakcích zákazníků mohou metadata poskytnout informace o zdroji dat, datu sběru a typu dat. Tato dodatečná vrstva informací je klíčová pro objevování dat, sledování jejich původu a zajištění konzistence a integrity dat napříč systémy.

Zesílení datové inteligence pomocí metadat

Skutečná síla správy metadat spočívá v její schopnosti zvyšovat úsilí o datovou inteligenci. Robustní rámec metadat umožňuje analytikům a vědcům efektivně lokalizovat a interpretovat relevantní datové sady. V kontextu AI a strojového učení jsou metadata nezbytná pro zajištění transparentnosti a sledovatelnosti rozhodnutí řízených AI. Zatímco surová data poskytují základní obsah, metadata slouží jako objektiv pro prohlížení, interpretaci a využití těchto dat. Správa metadat se tak stává nenápadným hrdinou v oblasti správy dat, hrajícím klíčovou roli v maximalizaci hodnoty získané z datových aktiv.

8. Low-Code/No-Code: Demokratizace integrace dat

Trend low-code/no-code revolucionalizuje integraci a analýzu dat, čímž tyto technologie stávají se přístupnějšími. Tento pohyb posiluje odborníky s omezenými technickými znalostmi využívat sílu dat, čímž řeší současný nedostatek datových expertů a podporuje novou éru přístupnosti dat.

Zjednodušení technologie pro širší přístupnost

V rychle se vyvíjející technologické krajině je paradigma low-code/no-code odpovědí na potřebu efektivity a přístupnosti. Tento transformační pohyb zjednodušuje složité procesy, čímž zpřístupňuje pokročilé technologické schopnosti širšímu publiku. V oblasti integrace dat nástroje low-code/no-code demokratizují způsob, jakým jsou data propojována, zpracovávána a využívána, překonávají tradiční bariéry a podporují inkluzivitu a inovace.

Intuitivní platformy pro různorodé uživatele

Platformy low-code/no-code nabízejí intuitivní, uživatelsky přívětivá rozhraní, která umožňují uživatelům navrhovat a implementovat pracovní postupy integrace dat bez složitých programových znalostí. Tyto nástroje jsou nástrojem pro propojení rozmanitých zdrojů dat, transformaci datových formátů a vytváření datově řízených aplikací. Zjednodušují proces integrace dat, snižují závislost na specializovaných IT týmech a vedou ke snížení nákladů a rychlejší implementaci. Navíc tyto platformy umožňují začlenění rozmanitých perspektiv do procesu integrace dat, což vede k komplexnějším a inovativnějším řešením.

Mimo operativní efektivitu: Podpora spolupráce a datově řízené kultury

Vliv pohybu low-code/no-code přesahuje zvýšení operativní efektivity. Hraje klíčovou roli v překlenování propasti mezi IT a obchodními týmy, podporuje spolupráci a pěstuje datově řízené myšlení napříč organizací. Když se integrace dat stává společným úsilím, více se shoduje s obchodními cíli, což vede k lepšímu rozhodování a výsledkům. Nakonec pohyb low-code/no-code není jen technologickým trendem, ale kulturním posunem, který otevírá cestu budoucnosti, kde je integrace dat demokratizována a síla dat přístupná všem.

Závěr

Rok 2024 poukazuje na novou kapitolu v data managementu, která mění způsob, kterým organizace přistupují ke správě, zabezpečení, škálování a dalším aspektům práce s daty. Pro IT odborníky, manažery i finanční ředitele je udržení náskoku v tomto směru zásadní pro orientaci v neustále se měnícím digitálním prostředí. Inovujte a nasměrujte svou organizaci vstříc budoucnosti založené na efektivní práci s daty. Pomůžeme vám.

Nechte se inspirovat našimi řešeními a výsledky v oblasti data managementu.

Tipy a triky z praxe: Jak postavit datovou platformu v cloudu (záznam workshopu)

Jak se dostat efektivně do cloudu? Jít cestou lift&shift nebo raději zvolit postupný přesun dat a aplikací? A co když spadnete do pasti vendor locku?

  • Zjistěte, jakou cestu zvolili naši klienti Eurowag a Česká spořitelna a proč.
  • Co vše museli na cestě k funkční hybridní nebo čistě cloudové datové platformě překonat a jak dokázali cloudové řešení prosadit ve firmě.
  • Co všechno je třeba do nákladů na porovnání on-premise a cloudu zahrnout a jak rychle poznat, že se vydáváte slepou cestou.
  • Jaký je výhled pro následující roky v otázce cloudu.

Zhlédněte záznam workshopu (1,5 h), který proběhl v květnu 2023 v Adastře.

ZHLÉDNĚTE ZÁZNAM Z CLOUD WORKSHOPU

Naše případové studie