Václav Dorazil (Eurowag): Cloud a data lake nám umožní sekat datové modely jak Baťa cvičky, což je pro byznys hrozně důležité

Na začátku stála datová strategie, následovala migrace do cloudu, základy datové analytiky pro vehikly a základy firemního reportingu, před dokončením je data lake a vše směřuje k datové demokratizaci. „Všechny datové modely, které jsme měli v on-premu, teď máme v cloudu, takže dokážeme škálovat a dělat všechno přesně onclick. A díky tomu, že máme data lake jedné pravdy, jsme nyní schopní vykročit k datové demokratizaci a říct lidem: všechna data najdete tady a můžete si sami naklikat, co potřebujete,“ říká v Adastra podcastu Václav Dorazil, Head of Data v Eurowagu.


  • Jak správně definovat datovou strategii?
  • Jak úspěšně migrovat z on-premise do cloudu?
  • V čem firmám pomáhá cloud a data lake?
  • Jaké jsou výhody datové demokratizace?

Poslechněte si podcast

Přečtěte si podcast jako rozhovor

Ivana Karhanová: Definovat datovou strategii, být partnerem pro seniorní byznys lidi v celé organizaci, využívat data jako podklad pro rozhodování, migrovat z on-premu na cloud, vytvořit data lake jedné pravdy pro veškeré analýzy, vytvořit jednotnou datovou vrstvu. To je mise Václava Dorazila, Head of Data v Eurowagu, ve firmě, která nabízí řešení pro demokratizaci podnikání v komerční silniční dopravě. Ahoj, Václave.

Václav Dorazil: Ahoj, Ivo.

Ivana Karhanová: V Eurowagu jsi rok. Co z toho, co jsem právě vyjmenovala, je úspěšně za tebou? A co tě ještě čeká dotáhnout do konce?

Václav Dorazil: Já jsem člověk, který je věčně nespokojený, takže za mnou není nikdy nic, ale myslím, že se nám podařilo ve zkratce položit solidní základy. Máme datovou strategii, to znamená víme, co děláme, víme, jaká je vize toho, co data do firmy mají přinášet.

Víme, jak chceme pracovat, co firmě chceme nabízet a máme prototyp MBP a finišujeme data lake v produkci. Položili jsme základy datové analytiky pro vehikly a základy firemního reportingu.

Takže si myslím, že jdeme dobrou cestou, čeká nás hodně dalších výzev, ale hlavně jsme položili solidní základy, abychom se mohli příští rok rozvíjet, být dynamičtí a být solidním partnerem pro byznys.

Ivana Karhanová: Migrovali jste z on-premu do cloudu. Na začátku jste definovali datovou strategii. Eurowag ji předtím neměl?

Václav Dorazil: My jsme měli hodně nápadů a vizí, ale většinou to jde za datovým týmem a pozná se, jestli to firma s daty myslí vážně. V ten moment, když zřídí nějaký datový tým a řekne: Tady je datový tým a ten se teď o to bude starat.

Důležité je pochopit, že datový tým má vždycky ve firmě spoustu stakeholderů a zákazníků. A každý si od datového týmu slibuje něco trošičku jiného. Senior management chce nějaké KPI a reporty, Legal a Compliance chce, abychom s daty pracovali nějak, abychom následovali nějaká data.

Datové týmy a engineering týmy chtějí, abychom jim pomohli s datovou kvalitou, abychom nějak pracovali se vším a všichni chtějí trošku něco jiného.

Ivana Karhanová: Co chce IT? To jsi vynechal.

Václav Dorazil: IT chce hodně pomáhat dělat věci správně, dělat je na rozumných technologiích, mít podporu ve škálovatelnosti a v tom, abychom dělali věci opravdu rozumně, abychom nebyli krok za byznysem, ale abychom měli čas být připraveni na to, co ten byznys chce.

Hodně se mluví samozřejmě v IT obecně o datové kvalitě, takže reálné produkční týmy chtějí prostě pomoci s datovou kvalitou. Co to je? Z takového abstraktního termínu se dostat k něčemu hmatatelnému, jak to měříme, jak s tím pomůžeme, jak to jako zlepšovat. To si myslím, že je každodenní výzva pro engineering týmy.

Ivana Karhanová: Ty jsi říkal, že na začátku jsme definovali datový statement. Proč jste to vůbec udělali? Co bylo tím prvotním impulzem, když jsi přišel a řekl: Potřebujeme tohle?

Václav Dorazil: Asi transparentnost. A právě proto, že stakeholderů a očekávání je hodně, tak datový statement není nic složitého, ale je to o tom, poslechnout si všechny strany, co chtějí, s čím bojují, co je ten problém, který s daty mají a co řeší, a potom to transparentně nabídnout všem a říct: Hele, my jsme si poslechli to, co všichni od nás očekáváte a tady je nějaká A4 toho, co tedy máme dělat, protože někdy to může být i protichůdné.

On někdo chce něco hrozně rychle, ale třeba leader compliance chce: Hele, tady máme přesně ty požadavky, potřebujeme vyhovět nějakým GDPR datům, chovat se k nim nějak speciálně. Takže ten problem statement nám říká, že tohle se od nás očekává, můžeme to seřadit nějakou prioritizací a říct firmě: My nedokážeme vyřešit úplně všechno, ale další rok se budeme soustředit na body 1, 2, 3, 4.

Ivana Karhanová: Jak dlouho vám trvalo dát to dohromady?

Václav Dorazil: Jeden kvartál bych řekl, většinou to trvá kvartál. Opravdu je to hodně o povídání, poslouchání, a to je taky to, co ta data provází. Data nejsou jenom technologie, nejsou to nějaké nuly, jedničky někde v databázích, ale vždycky je to skloubení byznysu, pochopení, co se očekává a pak je potřeba to nějak přetransformovat a přetlumočit do něčeho, co bychom měli dělat. Takže jeden kvartál si myslím, že to zabere.

Ivana Karhanová: Eurowag, stejně jako spousta jiných firem trpěl na to, že data byla zamčená v datových sálech. Jak reagovali vlastníci datových sil na to, když jste jim řekli, že teď s těmi daty se bude pracovat jinak, a že najednou jejich data budou k dispozici ostatním a uvidí na ně a budou s nimi moci pracovat?

Václav Dorazil: Ono to bylo součástí problem statementu, protože jedna z hlavních priorit nebo jeden z velkých problémů, které nám z vybublaly, bylo právě to, že ta data jsou v silech. Dopad potom na byznys je jednoduchý.

Když chce někdo nějaký pohled per zákazník nebo per třeba vehikl, což je pro nás důležitá entita, tak zkombinovat data z různých systémů s tím, jak firma roste a škáluje, prostě není jednoduché a trvá to nějaký čas se k tomu dostat. Takže tohle bylo důležitou součástí problem statementu, a pak jednotlivé týmy, engineering týmy nebo produktové týmy na to reagují velice dobře.

Proč? Oni jsou taky do značné míry zavaleni operativou, někdo po nich vždycky něco chce, dělají nějaké jednorázové data dumpy, a aby si to někdo mohl někde zkombinovat přes nějaké Excely. A to, že my jim řekneme: Tohle je naše vize, budeme mít centralizovaný datový sklad, něco, co kam všechna data napojíme a tam nám to umožní velice rychle reagovat na požadavky byznysu.

Tak to si myslím, že je to, co přesvědčí ty týmy, aby s námi potom spolupracovaly a řekly si: Aha, nám se potom uleví v dennodenní operativě a nebudeme muset řešit tolik požadavků ad hoc, které teď máme.

Ivana Karhanová: Dalo ti velkou práci je přesvědčit? Protože často slýcháme od zákazníků různé důvody, proč to nebude jednoduché a proč nebude snadné přesvědčit toho a toho, aby data pustil.

Václav Dorazil: To je dobrá otázka. Já se snažím být realista a pragmatik. A ukazovat lidem přesně na těchto reálných záležitostech nebo na vyřešení reálných problémů. To, že ty týmy najednou vidí, že jsme vybudovali dva tři čtyři reporty.

To, že když jsou třeba problémy s finančními uzávěrkami, tak že jsme schopni do toho vstoupit a pomoci jim velice jednoduše se podívat na to, kde jaká data jsou, jak tečou a jaký mají význam, v jakém statusu třeba daná transakce je, jestli už je zaúčtovaná.

To je standardní problém, co je zaúčtované, co ještě čeká, co je v jakém stavu. Mít to všechno na jednom místě nám umožňuje reagovat velice rychle. A to rychlé řešení těchto problémů je to, co pak v konečném důsledku ty lidi přesvědčí daleko líp než nějaký direktivní povel z vedení, že prostě to musíme dát na jedno místo.

Ivana Karhanová: Vy jste se tedy rozhodli přejít do cloudu. Byla doba, kdy se cloud prezentoval jako levnější řešení, což ale tak úplně ve svém důsledku není. Co pro vás byl ten skutečný důvod, proč jít do cloudu, a jaký byl náklad s tím spojený?

Václav Dorazil: Dobrý dotaz. Myslím si, že cloudu se nevyhnou firmy od určité velikosti. Z mého pohledu se firma vyvíjí a už jsem zmínil nějaké zaúčtované transakce. Standardním prvním partnerem datových týmů jsou většinou finance nebo finanční týmy, které pracují, dělají nějaké uzávěrky, reporty, a tak to ve většině firem začne.

Ivana Karhanová: Neměl by to být logicky byznys, který se bude ptát, kde máme rezervy, co nám funguje, co nám nefunguje?

Václav Dorazil: To právě přijde většinou až ve druhých fázích. Ty firmy v začátcích – a myslím, že Eurowag je velice podobný – jdou přesně tímto směrem. Eurowag k tomu dospěl v nedávné době, ale i ty základní nebo finanční požadavky, základní firemní reporting, přestane od určité velikosti škálovat, a Eurowag je typicky firma, která má velký akviziční apetit.

To znamená, že už ty základní požadavky na reporting vyžadují konsolidování dat přes různé entity, ať už je to Portugalsko, Španělsko, Itálie nebo Polsko. A to v té on-premové architektuře sice jde, ale hůř a vyžaduje to prostě nějaký čas.

Ivana Karhanová: Musím ta data někam poslat, někdo je tam musí nasypat, někdo je musí srovnat tak, aby byla stejná jako ostatní, a pak to teprve začne fungovat?

Václav Dorazil: Správný pohled, který to nakonec hodně nakopne, je vždycky, když firma začne přemýšlet trochu víc byznysově, nejenom finančně a controllingově. Eurowag se tam koneckonců posunuje taky od nějakých začátků, od commodity businessu se teď daleko víc díváme na to, jak digitalizovat a jak nastavit nějakou platformu a jak dělat load matching, jak sdružovat informace o kamionech z nějakých tematických údajů, jak jim pomáhat a optimalizovat trasy.

A to prostě v on-premu jde opravdu velice těžko. To jsou obrovská data, která je potřeba někde prostě mít a mít je přístupná v podstatě onclick. A to ten cloud umožní.

Ivana Karhanová: To znamená, že v případě Eurowagu to nebyla otázka financí, jestli je levnější zůstat v on-premu, nebo jít do cloudu, ale otázka dalšího vývoje?

Václav Dorazil: Dalšího vývoje a rozvoje byznysu. Data a technologie si podle mě nemají vymýšlet, co by samy chtěly dělat, protože těch možností je vždycky hrozně moc a můžeme strávit deset let vývojem čehokoliv, ale to, co si slibujeme právě od data lake a od cloudu, je vyřešení prvního problému nebo jednoho z palčivých problémů.

To znamená mít možnost připojit Plug and Play opravdu velice rychle. Budou nové datové zdroje, nové akvizice a nové systémy. A to, co budujeme současně s data lakem, nám pomůže velice rychle na tohle reagovat.

A potom možnost – když to řeknu zjednodušeně – sekat datové modely jak Baťa cvičky, tak to je hrozně důležité pro byznys, protože my se v cloudu a s tím data lakem dostáváme do situace, kdy dokážeme daleko pružněji reagovat a nemusíme půl roku čekat a vysvětlovat byznysu: Ale my teď musíme udělat a dostat data z A do B a pak je nakombinovat a pak si s nimi nějak hrát a pak je nějak očistit.

Ivana Karhanová: A pak už budou zastaralá.

Václav Dorazil: Přesně tak. Na to už je prostě pozdě a my se snažíme přemýšlet trošku dlouhodobě a být krůček ne dozadu, ale krůček dopředu.

Ivana Karhanová: A to jsi mi také před natáčením řekl, že teď konečně můžete dělat data science, zatímco předtím jste dělali data engineering. Když by se to mělo vysvětlit top managementu největších firem, jaký je pro tebe mezi tím rozdíl?

Václav Dorazil: Pro mě je to jednoduché. Napřed se musíme naučit chodit a pak můžeme běhat. Chápu, že všichni chtějí AI, machine learning a další. Je to hrozně fajn, ale na to opravdu je potřeba mít nějaké základní datové zázemí a ctít kulturu.

V datech jsou obecně tři základní role a zodpovědnosti: první je datový analytik, druhý datový inženýr a třetí data scientista. My jsme položili, jak jsem říkal na začátku, nějaké fundamentals, k tomu máme data na jedné hromadě, dokážeme je kombinovat a teď teprve na to můžeme pustit data scientisty, aby přišli a řekli: Hele, my si s tím dokážeme hrát, tady dokážeme dělat predikce, tady dokážeme dělat datový model, tady vám dokážeme pomáhat, ale v realitě všedních dnů.

Kdybychom třeba před rokem najali tým pěti data scientistů, tak si myslím, že za jeden až dva měsíce jsou všichni fuč, protože by museli dělat data engineering, museli by migrovat data z A do B, starat se o nějakou kvalitu a nemohli by dělat data science.

Ivana Karhanová: Ty se snažíš vybudovat data lake pro Single Point of Truth. To znamená, aby všichni viděli stejná data a dokázali z nich vyvodit pokud možno alespoň podobné závěry. Jak to funguje teď v praxi?

Václav Dorazil: Funguje to. Je to zase hodně o vykládání, protože ten Single Point of Truth je hrozně důležitý. Z mých osobních zkušenosti mě naučil hlavně Kiwi. Já jsem velkým zastáncem datového modelingu. Datový modeling, datový model a Singl Point of Truth je jedno místo, kde všichni datoví lidé ta data najdou.

Teď se hodně mluví o datové demokratizaci, o tom, jak umožnit všem lidem ve firmě přistupovat k datům. To je hrozně fajn koncept, my k němu taky směřujeme. Ale je potřeba si to napřed tvrdě odpracovat, sednout si se všemi, vyjasnit si, co znamená zákazník, co znamená aktivní zákazník, co znamená, když zákazník churnuje. To jsou jednoduché definice.

A pak je potřeba ty definice transformovat do nějakého jednotného datového modelu, kterým dáme přístup všem lidem ve firmě a vyhneme se tomu, že každý bude mít 100 nebo 200 Excelů, kde si bude kombinovat různá data, která různě proudí a nikdo je nedokáže managovat.

Takhle máme jeden zdroj pravdy, a teď jsme schopní a ochotní vykročit tedy k datové demokratizaci a říct lidem: všechna data najdete tady. Nemusíte být super techničtí, my vám umožníme si naklikat co potřebujete. A je to natolik dobře udělané a dobře popsané, že si to dokážete udělat sami a nebudete potřebovat nějaký datový tým.

Ivana Karhanová: Jak dlouho vám přechod na cloud trval?

Václav Dorazil: Asi rok. Myslím si, že rok, že jsme s tím začali koketovat na začátku tohoto roku. Teď se blížíme ke konci a finišujeme s produkcí, takže řekl bych rok.

Ivana Karhanová: Přechod na cloud je pro spoustu velkých firem záležitostí zdlouhavou, plnou kotrmelců, ve výsledku často drahou. Jaký je tvůj recept na úspěšnou migraci?

Václav Dorazil: Dělat to určitě s nějakou vizí, jak by to mělo vypadat do budoucna. Pro nás je důležitý nejenom cloud, ale dívat se na celkovou datovou architekturu, dívat se na ingestion layer.

Vždycky je důležité zachovávat nějakou kontinuitu. My to řešení, i to, které teď máme, v podstatě nakopírujeme do cloudu, protože nikdo si nemůže dovolit najednou přijít a říct: Tohle a tohle přestane fungovat.

Ivana Karhanová: Takže jste prostě udělali lift and shift úplně celé architektury. Tak jak byla, jste ji prostě vzali a hodili jste ji na cloud.

Václav Dorazil: Neřekl bych celé architektury, řekl bych cílení všech datových modelů, které jsme měli v on-premu, jsme posunuli do cloudu. Tím se nám trochu ulevilo performance. A teď firmě říkáme, že máme všechno v cloudu, dokážeme škálovat, dokážeme všechno přesně dělat onclick.

Ale teď je hrozně důležité to vzít a udělat revizi, co tam tedy je. Vždycky by se na to firmy měly podívat, i kdyby jenom kvůli možnosti restartu a zahození nějakého technologického dluhu, který se nevyhnutelně vždycky naakumuluje. Takže my příští rok, už teď to víme, budeme dělat revizi a zjednodušování toho, co tam je.

Ivana Karhanová: Protože teď se vám může snadno stát, že spousta věcí, které tam jsou, jsou z pohledu cloudu nefunkční, nebo drahé. A možná některá data migrujete třikrát čtyřikrát sem a tam navíc.

Václav Dorazil: Přesně tak. Já jsem velkým zastáncem toho, že obzvlášť datové týmy by se měly řídit daty a vždycky ke všem datovým modelům bychom měli vědět, kolik ETL a jak dlouho běží, kolik to firmu stojí.

Když pak někdo přijde a zeptá se, kolik nás stojí firemní reporting nebo kolik nás stojí nějaká analytika vozidel nebo zákazníků, tak ten datový tým by měl být schopný říct: Je to tahle část našeho data laku, datového skladu nebo dedicated SQL poolu, takhle dlouho běží, tohle nás stojí.

Chceme ji zapnout, vypnout a dávat ten prostor k diskusi opravdu na základě dat a datových vstupů, a současně s tou reorganizací nebo restrukturalizací je vždycky možné zahodit nějakou část, kterou jsme prostě historicky vyvinuli, a zjednodušit to.

Ivana Karhanová: Vy teď víte, kolik vás stojí která data a kolik vás stojí který report?

Václav Dorazil: Historicky ne, nově doufám, že ano. Nevím, jestli budeme schopni jít až na úrovni reportů, ale budeme určitě schopní jít na úroveň nějakých oblastí nebo série reportů.

Ivana Karhanová: Podle tvých slov se také Eurowag technologicky během jednoho roku, kdy migroval na cloud, posunul dopředu tak o patnáct let. A co teď bude následovat? Lift and shift máte za sebou, revidujete procesy. Reviduje taky KPI´s?

Václav Dorazil: Revidujeme určitě KPI´s. Důležité je u KPI´s i celého reportingu mít nějaký top to bottom přístup. To znamená, že nějaké metriky chce senior management, to jsou hlavní ukazatele firmy, jaká je net revenue. Pak je druhý level, a dejme tomu business unit.

My máme jak energy, tak mýta a další věci, které mají taky své metriky a firmy musí vědět, jak metriky business unity zapadají do enterprise level metrik. Poslední základní úroveň tvoří produktové metriky. Každá firma má nějaké produktové týmy, má nějaký servis, self care, customer servis nebo nějaký byznys. A tento tým pracuje na nějakých produktech a musí vědět, jak jeho produkty zapadají do metrik business unitu a do metrik firmy.

Takže to je myslím důležitý úkol, právě provázanost těch metrik, aby každý věděl, jak zapadají, jak přispívají vyššímu celku. To nás čeká a doufám, že to budou v příštím roce zajímavé věci pro byznys.

Ivana Karhanová: Hodně firem teď hledá Chief Data Officer. Jak se podle tebe pozná dobrý CDO?

Václav Dorazil: Jak se pozná? Zjednodušeně tak, že ví, o čem mluví.

Ivana Karhanová: Hodně lidí umí dobře mluvit a nejde na první pohled poznat, že jsou od praxe lehce odtržení.

Václav Dorazil: Je to tak a já si myslím, že jakýkoliv dobrý manažer by měl vždycky chvilku poslouchat a pak přijít s nějakým plánem, který je schopný uskutečnit, a ne slibovat, ne věšet bulíky na nos, ne slibovat velké vize. Je dobré ty vize mít a směřovat je. My je v Eurowagu máme a myslím si, že je máme dobře popsané.

Máme datovou vizi v datové strategii, ale teď nás čeká tvrdá práce. Za rok jsme zmigrovali do cloudu, což je super úspěch a věřím tomu, že jsme dobrým partnerem pro byznys. To by měli posoudit ostatní a v konečném důsledku je dobré zeptat se lidí, jednotlivců, kteří s těmi daty pracují, jestli to, kam jdeme, je dobře a jestli po tom roce jsme udělali něco, co jim opravdu pomohlo.

Ivana Karhanová: Já jsem se tě ptala, co bylo důvodem, proč jste šli jako Eurowag na cloud. Tys mi odpověděl úplně jednoduše: Protože jsem tak rozhodl. A za mě to super jednoduché vysvětlení. Je to ale až tak jednoduché i v praxi, že prostě Chief Data Officer řekne: Jdeme do cloudu?

Václav Dorazil: Je. Je to vždycky firemní kulturou, která je hrozně důležitá. Ale zase máme nějaký datový tým, ten má nějakou zodpovědnost, ale měl by mít i nějakou pravomoc a říct, co dělá a proč to dělá.

To znamená, že jsme si poslechli a víme, co firma od nás očekává, ale my jsme ti, kteří mají pravomoc říct, že cloud je pro nás řešení tohoto problému. My víme, proč do cloudu jdeme, co si od něho slibujeme. Víme, že to není zadarmo, ale současně taky víme, co nám to přinese.

Ivana Karhanová: Myslíš, že je na trhu dost lidí, jako jsi ty, kdo prostě přijde a řekne: Kluci a holky, řešením je cloud, tak do něj jdeme?

Václav Dorazil: Já nevím, nechť mě posoudí jiní.

Ivana Karhanová: Ale víš, jak ten trh vypadá?

Václav Dorazil: Jo, vím, jak ten trh vypadá. Myslím si, že jsme opravdu ve fázi, kdy hodně mluvíme a málo – jak říkala babička – píšeme domů. Takže já rád píšu domů a jsem rád realistou. A nechám na ostatních a na firmách, ať si k tomu přistoupí, jak chtějí.

Ale myslím si, že je dobře, že existují pozice Chief Data Officer, že firmy přemýšlí tímhle směrem. Čím blíž je tato pozice exekutivě a boardu, tak tím je to pro tu firmu lepší. A vždycky je to známka toho, že firma to s daty myslí vážně.

Ivana Karhanová: Data se pro Eurowag teď stala assetem. Co to znamená? Když to přeneseme do praxe a do plnění vizí, které Eurowag má?

Václav Dorazil: Že se díváme na data opravdu produktově. No, já jsem člověk, který se většinou snaží na ně dívat jako produkt. Datový tým dělá nějaký produkt, je to nějaký datový model a je to něco, co má nějaké zákazníky a současně nás to něco stojí.

A podobně se na to snažíme dívat teď my. Pokud máme nějaké byznys domény a jdeme třeba cestou DFF nebo load matchingu. To je to, jak se Eurowag snaží pomáhat svým zákazníkům, svým partnerům a současně i životnímu prostředí.

Ivana Karhanová: Ty jsi několikrát zmínil DFF. Pojďme tento termín vysvětlit.

Václav Dorazil: Je to Digital Freight Forwarding, v podstatě ultimátní cíl. Zjednodušeně, je to kombinace nějakých fleet management systémů, což jsou správy kamionů. DFF jako Digital Freight Forwarding znamená přeposílání zboží. A ten úplně ideální zlatý grál je mít možnost pomáhat partnerům optimalizovat cesty kamionů tak, aby měly co nejblíž k nějakému dalšímu zboží a k nějaké další přepravě.

Ivana Karhanová: Mně to trošku připomíná – a oprav mě, jestli to tak není – platformu, kterou nedávno spustilo Liftago, které chce The Same Day Delivery realizovat tak, že smluvním e-shopům a přepravcům nabízí market place se spotovou přepravou. Něco podobného by mělo vzniknout na vaší straně u kamionů?

Václav Dorazil: Zjednodušeně je to samozřejmě pravda, ale důležitý je nejenom benefit pro přepravce jako takové, ale teď je hodně ožehavé téma emisí a dalších věcí. Podle různých výzkumů až třeba 20 % kamionů jezdí naprázdno.

Možná každé procento, kterým pomůžeme optimalizovat cestu tak, aby kamion nejel naprázdno, ale aby opravdu převážel nějaké zboží z A do B a pak co nejrychleji si našel další z C do D, má vliv nejenom na dopravce, který bude platit míň za benzín a bude to daleko rychlejší a efektivnější, ale pomůžeme tím samozřejmě i životnímu prostředí.

Ivana Karhanová: To znamená, aby ti, kdo objednávají přepravu, věděli, že mají možnost teď svoje zboží přidat do nějakého kamionu, který na to má kapacitu a jede stejným směrem?

Václav Dorazil: Přesně tak.

Ivana Karhanová: Jak dlouho vám to bude trvat?

Václav Dorazil: Upřímně nevím. Ale budeme pracovat agilně a věřím tomu, že příští rok je to jedna z našich priorit. Tak uvidíme, kam se dostaneme.

Ivana Karhanová: Bez cloudu by tohle realizovat nešlo?

Václav Dorazil: Ne.

Ivana Karhanová: Říká Václav Dorazil, Head of Data v Eurowagu. Díky, že jsi přišel do studia a někdy u jiného tématu – a já myslím, že přijde na tu platformu – na slyšenou.

Václav Dorazil: Děkuju, na slyšenou.