Výroční zprávy automatizovaně? A ve Wordu? Zkrátíte potřebný čas na polovinu a vyřešíte i XBRL

Přidaná hodnota finančního oddělení již dávno není v transakčním zpracování dokladů, ale ve finančním řízení společnosti pomocí přípravy rozpočtů, analýzy výnosů a nákladů a plánování cashflow. Základním předpokladem k úspěšnému naplnění těchto úkolů je pro finanční ředitele přístup ke konsolidovaným datům z účetnictví a dalších systémů.


Pro mnoho organizací je i dnes získávání finančních dat velkou výzvou, která spotřebuje nemálo lidských zdrojů. Na vlastní analýzu a interpretaci informací pak již mnoho času a kapacit nezbývá a kvalita těchto činností trpí. Zároveň při manuálním přenosu dat a přípravě reportů roste riziko lidské chyby, které může vést ke špatnému manažerskému rozhodnutí.

Přesto celá řada firem stále ještě přenáší finální, aktuální data do pravidelného reportingu (měsíčního, kvartálního atd.) nebo do výroční zprávy pomocí kopírování a vkládání čísel z mnoha různých excelů či ERP systémů.

Disclosure Management reporting zrychlí, minimalizuje riziko chyb, a navíc nemusíte opustit prostředí Microsoft Office

Tuto na pozornost náročnou, manuální a vskutku neatraktivní činnost lze nahradit automatizovaným řešením pro Disclosure Management. Namapuje zdrojová data z finančních, ERP a dalších systémů přímo do reportu, prezentace nebo výroční zprávy – a to nejen do tabulek, ale i do doprovodných textů, vysvětlení nebo komentářů.

  • Pracujte beze změny – nemusíte se učit žádný nový nástroj či používat další formát dat, zůstanete u Microsoft Office (Wordu, Excelu, PowerPointu).
  • Pracujte v real-time – máte jistotu, že data v rozpracovaném dokumentu jsou vždy aktuální a finální, protože se do něj automaticky aktualizují ihned po změně ve zdroji. Můžete tak skončit s neustálým kopírováním dat na mnoho míst, automatické kontroly zaručí konzistenci celého reportu nebo výroční zprávy.
  • Pracujte týmově – reporty připravuje celá řada vašich kolegů a vy díky propracované politice přístupových práv, návaznosti procesů i verzování budete mít jasno kdo, kdy a kde provedl jaké změny a budete moci porovnávat jednotlivé verze rozpracovaného dokumentu.
  • Pracujte v souladu s nejnovějšími legislativními požadavky – zcela vyřešíte formát XBRL. Pokud je vaše společnost kótovaná na kapitálových trzích EU a musíte od roku 2020 finalizovat své roční účetní výkazy sestavené podle standardů IFRS pomocí aktualizovaných systémů pro digitalizované podnikové výkaznictví (XHTML a iXBRL), dostanete s disclosure managementem komplexní řešení. Umí totiž výkazy pomocí tzv. XBRL tagů označit.
  • Pracujte rychle – nasazení prvotního řešení Disclosure Managementu ve společnosti obvykle trvá několik málo měsíců, realizace pokročilých datových konektorů může probíhat v dalších fázích. Z vlastní zkušenosti víme, že se samotným řešením jsou business uživatelé schopni po dvoudenním školení pracovat zcela samostatně.

Příprava reportů před použitím Disclosure Managementu

Příprava reportů s Disclosure Managementem

Vneste rychlost, přesnost a důslednost

do pracného, k chybám náchylnému a obtížně ovladatelnému procesu regulatorního, externího i interního reportingu.

  • Zkraťte čas strávený vytvářením interních a externích narativních zpráv na polovinu
  • Zjednodušte a zautomatizujte výstupy z reporting procesu
  • Zajistěte, aby každý report stoprocentně vycházel z aktuálních dat a reprezentoval jedinou verzi pravdy
  • Získejte plnou a auditovatelnou kontrolu nad změnami a verzemi dokumentu
  • Naplňte nejnovější legislativní požadavky EU

Článek Růženy Brešové a Davida Klapala uveřejnil časopis CFO World 4/2021.