Zákazníci by měli vědět, co chtějí. Některé požadavky jim ale v zájmu jejich byznys potřeb rozmlouváme, říká architekt a delivery manager Adastry Jan Karban.

Zákazník, třeba banka, by měl mít krátkodobý i dlouhodobý cíl a podle toho zvolit vhodné technologické řešení, které bude v souladu s jeho byznys potřebami. „Cíl je nejdůležitější, bez něho se nedá dobře postavit žádná technologie ani architektura. Snažím se držet toho, že nemusíme dělat všechno za každou cenu, musíme dodávat projekty tak, aby to dávalo smysl,“ říká v Adastra podcastu architekt a delivery manager Adastry Jan Karban.


  • Proč se musí technologie podřídit byznysovým cílům?
  • Co by měl zákazník vědět ještě před začátkem projektu?
  • Co přinášejí grupová řešení datových skladů nebo reportingu?
  • Jak se vyhnout neefektivnímu technologickému řešení?

Poslechněte si podcast