Automatizace, robotizace

Zdeněk Hruška: Chcete do procesů implementovat IoT nebo roboty? Nejdřív vyřešte bazální formy digitalizace

Nedostatek systémových integrátorů, potenciál sítě 5G pro rozvoj technologií i potřeba bazální formy digitalizace. To jsou témata, o kterých se ve svém autorském komentáři rozepsal vedoucí konzultant v oblasti digitalizace výroby Zdeněk Hruška.


Silný nedostatek IT expertů pociťují v současné době skoro všechny společnosti napříč různými sektory ekonomiky. U systémových integrátorů to platí dvojnásob. Tím spíše u těch, co mají hlubší dlouholeté zkušenosti a mohou tím pádem ukázat, že jejich velké integrační projekty následně dobře fungují v provozu. 

V souvislosti s probíhající digitální transformací velkých výrobních firem se v posledních letech výrazně zvýšila poptávka například po budování platforem na zpracování velkých dat nebo obecně na integraci systémů.  

Z naší současné praxe ve výrobním sektoru plyne, že provoz kvalitní a prověřené páteřní datové platformy a její vhodné využití v následné analýze dat a reportingu již není něco, co by větší výrobní podnik výrazně odlišovalo od konkurence.  

Tato technologická vyspělost se postupně stává standardem, což vytváří o to větší poptávku po silných systémových integrátorech. Řada větších výrobních firem si totiž uvědomuje, že jim pomalu začíná „ujíždět vlak“. Dalším faktorem, který zvyšuje tlak na firmy mít kvalitní datové integrace a následná řešení, je COVID, a z něho vyplývající přesun řady procesů do online prostředí. 

Naše specializace: Velké datově informační platformy napříč sektory 

Jedním z hlavních „enablerů“ digitalizace jako takové jsou data, která jsou samozřejmě integrální součástí všech integračních projektů. Adastra se už mnoho let věnuje budování velkých datově integračních platforem napříč trhem. Máme zákazníky ve všech sektorech ekonomiky, ať už zmíním banky, telco, výrobu a zde primárně automotive (ŠKODA AUTO), nebo retail. Vytváříme tak „podhoubí“ pro následné projekty digitalizace společnosti. Nad tím pak následně realizujeme aplikační projekty z oblastí jako je například umělá inteligence, optimalizace, plánování, atd.   

Nejdále jsou obvykle řešení v bankách a telekomunikačních společnostech, neboť v těchto odvětvích začala digitalizace nejdříve, ve výrobě se toto téma začalo objevovat později.  

Co je pro budování kvalitní infrastruktury nejdůležitější? V první řadě je to určitě tým a jeho kvalita nejen po odborné, ale i lidské stránce, a s tím související otevřená kultura. Přičemž „týmem“ máme na mysli složený tým dodavatele a klienta. Klíčoví představitelé klienta musí být do projektu „vtaženi“ od úplného začátku, aby nová infrastruktura byla postavena i v detailech skutečně „na míru“. Nezbytná je samozřejmě silná podpora top managementu. Projekty, o nichž se bavíme, jsou totiž většinou dost náročné, proto za nimi musí být jasná vize a strategie.  

Síť 5G urychlí boom IoT projektů 

Jako velkou příležitost pro další rozvoj IoT projektů vnímám síť 5G. Vytváří obrovský potenciál pro následné aplikace, které usnadní život nejen firmám, ale v podstatě každému z nás. Nelze však pominout, že to s sebou nese i řadu rizik, se kterými bude nutné se vypořádat – jako například informační bezpečnost.  

Z této technologie budou podle mého názoru těžit všechna odvětví napříč ekonomikou. Například v automotive 5G pomůže k rychlejšímu rozvoji autonomních řídících systémů, jednotlivé vozy v provozu si budou moci předávat větší množství informací, a mnohem rychleji.  

Obecně v oblasti výroby umožní 5G rychlejší a větší přenos dat z výrobních strojů a linek, což pomůže rychlejšímu a přesnějšímu řízení a plánování výrobních procesů. 5G umožňuje zásadní rozvoj všude tam, kde probíhá bezdrátový přenos dat. A bezdrátový přenos dat je již dnes součástí řady procesů ve všech odvětvích. 

Trendy v technologiích? Je těžké vyjmenovat to nejdůležitější 

Kdybych měl rozklíčovat, jaké konkrétní technologie vnímám jako aktuálně nejzásadnější, těžko bych volil jen jednu. Můžeme se bavit o robotizaci, stále častější aplikaci umělé inteligence, zpracování velkých dat, virtuální realitě, cloud, atd.  

Na druhou stranu se velká část projektů stále věnuje bazální formě digitalizace, ať už se bavíme o integračních úlohách, přípravě platforem, aplikačním vývoji, apod. Dohání se tak řekněme „dluh minulosti“. Řada firem by chtěla naimplementovat do svých procesů např. nějakou formu umělé inteligence, ale tyto pokročilé technologie vyžadují řadu prerekvizit, které je třeba onou „bazální formou digitalizace“ splnit.