PII Data Protector

Chraňte zákaznická data i v cloudu. Naše řešení pro anonymizaci osobně identifikovatelných údajů jsme aplikovali již na milionech záznamů.

Mám zájem

Ochrana osobních údajů v cloudu

Cloudy nabízejí nákladově efektivní, škálovatelný a inovativní způsob ukládání dat. Mnoho společností stále váhá, pokud jde o odesílání citlivých údajů zákazníků do cloudu, kvůli obavám o ochranu osobních údajů. Ztrátě kontroly nad osobně identifikovatelnými údaji (PII) lze zabránit.

PII Data Protector můžete integrovat s platformou Bloomreach (dříve Exponea) Customer Data & Experience, nebo s jakýmkoli veřejným cloudem (AWS, Azure, GCP…).

Platforma nabízí centralizovanou službu pro anonymizaci a deanonymizaci různých typů osobních údajů. K dispozici jsou dvě metody:

  • tokenizace
  • šifrování

Obě metody zajišťují, že osobní údaje jsou v cloudu anonymizovány, zatímco systémy a komunikační kanály společnosti pracují se surovými daty bez nutnosti úprav.

Doplněk prohlížeče poskytuje oprávněným interním uživatelům společnosti automatický překlad zašifrovaných dat do čitelné podoby.

Zákaznická data nebo jiné osobní údaje jsou upraveny do nečitelné podoby

Ověřeno na velkých objemech dat (miliony záznamů)

Minimální dopad na uživatele, žádný na systémy

V souladu s architekturou mikroslužeb

Tokenizace nebo šifrování

Tokenizace dat je proces nahrazení citlivého datového prvku jeho ekvivalentem (tokenem), který nemá žádný vnější nebo zneužitelný význam nebo hodnotu.

Token je odkaz (identifikátor), který se prostřednictvím tokenizačního systému mapuje zpět na citlivá data.

Šifrování dat převádí data do jiné formy nebo kódu tak, aby je mohly číst pouze osoby s přístupem k tajnému klíči (dešifrovací klíč) nebo heslu.

Výhody nástroje PII Data Protector

V případě narušení bezpečnosti zvenčí nelze z původní hodnoty získat bez přístupu k tabulkám tokenů nebo šifrovacímu klíči. Ověřeno při vysokých objemech v řádu milionů záznamů, řešení podporuje dávkový i transakční tok dat. Má minimální dopad na uživatele – k dispozici je doplněk webového prohlížeče, který na straně klienta automaticky převádí šifrovaná data do čitelné podoby. Nemá žádný dopad na interní systémy a komunikační kanály společnosti. Je v souladu s architekturou mikroslužeb.

PII Data Protector má grafické uživatelské rozhraní pro manuální šifrování a dešifrování dat.

Naše případové studie

Integrace dat a Power BI reporting ušetřil Philip Morris CZ&SK stovky man-days ročně

Na analýze dat, data engineeringu a Power BI reportování s Philip Morris CZ&SK pracujeme od roku 2019. A jaké jsou výsledky? Firma efektivněji pracuje s daty a šetří síly na veškerých implementacích spojených s daty a reportováním. Může se tak zaměřit na další rozvoj podnikání.

každý měsíc zaměstnanci třídili ručně

Power BI reportů prošlo redesignem

vzniklo nově

Číst více

Eurowag vybudoval během jednoho roku datovou platformu v cloudu

Prodeje, zákazníky a finanční výkazy dokončené akvizice ihned zařadit do reportů pro burzu. Spustit novou službu pro zákazníky a okamžitě být schopný analyzovat klíčové...

Číst více

ŠKODA AUTO: datové přenosy na analytické platformě komplexně řídí a monitoruje nástroj Adoki od Adastry

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala v letech 2018-19 on-premise Datovou analytickou platformu (DAP) pro vizualizaci dat a realizaci sofistikovaných úloh pokročilé analytiky a umělé inteligence,...

Číst více

Poskytovatel internetu – platformu pro big data s kapacitou 3 PB jsme vybudovali za 3 měsíce

Významnému českému poskytovateli internetu jsme postavili big data platformu na ukládání provozních síťových dat. Cílem bylo dodat řešení, které není vázáno na konkrétního výrobce...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Observability platforma vs. observability nástroje

Složité informační systémy selhávají neočekávanými způsoby. Proto IT týmy potřebují jak observability nástroje, tak observability platformu. Abychom pochopili rozdíl mezi nástroji a platformou, začněme...

Číst více

Vlastní infrastrukturu nebude mít firmám kdo udržovat, cestou je cloud

Vlastní on-premise infrastruktura se pomalu stává historií jako stará dobrá disketa. Jak zvládnout přechod do cloudu, vysvětluje David Kaláb z Adastry.

Číst více

Top 8 trendů v data managementu pro rok 2024 a do budoucna 

Digitální prostředí se vyvíjí nebývalým tempem a přináší nové výzvy a příležitosti pro IT profesionály, vedoucí pracovníky v oblasti dat a finanční ředitele. Porozumění...

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Martin Obetko
Managing Consultant