ESG reporting založený na kontinuálním sběru dat

Digitalizujte udržitelnost. Usnadněte byznysu dělat rozhodnutí založená na ESG datech. Pořiďte si společensky odpovědnou firemní strategii. Získejte informace, které vám umožní činit informovaná rozhodnutí respektující hodnoty udržitelnosti.

Mám zájem

Kdy oceníte kontinuální ESG reporting?

check_ikona

Jste velká firma

nebo korporace.

check_ikona

Děláte ESG report

vlastními silami nebo s konzultační firmou.

check_ikona

Máte ESG strategii

a potřebujete ji podložit kontinuálním sběrem, měřením a vizualizací dat.

check_ikona

Potřebujete data průběžně

vyhodnocovat pro byznys strategii.

Důvěřují nám ti nejlepší

Využívejte ESG data jako strategický nástroj

Byznys vám za to utrhne ruce

Pochopení, jak firmy řídí příležitosti a rizika související s otázkami udržitelnosti, je klíčové nejen pro identifikaci, hodnocení a řešení potenciálně škodlivých dopadů činnosti firmy na zaměstnance, místní komunity a životní prostředí.

Strategie ESG v konečném důsledku pomáhá podpořit celkový růst firmy a snížit náklady.

Ujistěte se tedy, že je vaše ESG strategie přizpůsobena přesně pro vaši společnost:

 • dodržujte předpisy,
 • zapojte prioritní zúčastněné strany,
 • vytvořte plán a rámec pro implementaci
 • vysvětlujte cíle.

Osvědčená cesta ke kvalitnímu ESG reportingu

RECORD

Sbírejte a propojujte data a výpočet vašeho dopadu

 • Měřte a automaticky sbírejte všechna dostupná data – i z fyzického světa prostřednictvím senzorů IoT.
 • Centralizujte data ze všech interních i externích zdrojů – master data, referenční data a další.
 • Zbourejte datová sila a použijte datový model pro všechny výpočty.
 • Kalkulujte emise napříč oblastmi působnosti (scopes).
 • Generujte přesnější výsledky.

REPORT

Zobrazujte analýzu dat a poznatků, vizualizace a sdílení výsledků

 • Vizualizujte dopad v téměř reálném čase – What-if analýza.
 • Sledujte výsledky v porovnání s cíli.
 • Získejte užitečné informace pro maximalizaci pokroku.
 • Sdílejte výsledky se zúčastněnými stranami a agenturami.

REDUCE

Urychlete svoje kroky na cestě k udržitelnosti

 • Stanovte si a sledujte cíle udržitelnosti.
 • Vypracujte road mapy založené na datech.
 • Využívejte analytiku ke zlepšení činností v oblasti snižování emisí.
 • Připomeňte si základní principy a prosazujte trvalé změny.

Český trh není na kontinuální sběr ESG dat připraven. Bez něj to ale nepůjde

Více jak tisíc firem v ČR musí začátkem roku 2025, respektive 2026 odevzdat první nefinanční report (ESG) za předcházející rok. Ale neví, jak na to. Je to případ vaší firmy? Změňte to.

Digitalizujte udržitelnost

Mějte data o firemní udržitelnosti stále po ruce. Ať jde o uhlíkovou stopu, spotřebu vody, využívání surovin, strukturu řízení a mnoho dalšího. Ocení to management, zákazníci nebo investoři.

Zhlédněte záznam z workshopu Adastry, kde se dozvíte:

 • jaká data máte sbírat.
 • kam je ukládat.
 • kdo z nich poskládá potřebné metriky a vygeneruje ESG report.
 • zda data sbírat v průběhu celého roku, nebo ručně jednou ročně.
Zhlédněte záznam z ESG workshopu

více než 50 %

firem nesbírá data o emisích od dodavatelů a odběratelů

20 %

firem neměří žádné emise

46 %

firem přiznává, že si s ESG reportingem neví rady

*Závěry vyplývají z průzkumu Adastry mezi 70 ESG manažery velkých českých firem (2023)

Vybudujte trvale udržitelnou strategii

Integrujeme data z více zdrojů, abychom zákazníkům poskytli lepší přehled o dopadech jejich činnosti a rizicích ESG tak, aby splnili regulační požadavky a činili lepší rozhodnutí pro udržitelnou budoucnost.

Plně integrovaná data do modelu

Model obsahuje vzorce a propojuje se s konkrétním emisním faktorem na základě scénáře.

Knihovnu, model faktorového mapování, profil

Knihovna obsahuje emisní faktory a mapování faktorů pro určité období. Mapování faktorů spojuje faktor s konkrétními referenčními údaji na základě konkrétního datového vzorce.

Přizpůsobené reporty, přehledy, základ pro další optimalizaci vaší stopy

Výsledkem je propojení modelu s daty o činnosti a výpočet emise vzniklé v jejím důsledku.

Postavte se výzvám s naším ESG frameworkem

Pokud máte k dispozici veškeré údaje o faktorech ESG ve vaší společnosti a dodavatelském řetězci, Pomůžeme vám vyvinout a implementovat komplexní ESG strategii pro získávání, shromažďování, konsolidaci a analýzu těchto dat za účelem dodržování předpisů, transparentnosti a řízení rizik. Poskytneme vám podrobný pohled do ESG reportingu, protože jen ten má skutečný smysl.

Nulové emise

Zvyšujte efektivitu vlastního provozu a spolupracujte s dodavateli a podporujte je při snižování jejich ekologické stopy.

Změna preferencí

Nové příležitosti pro nové produkty, jejichž hlavním principem je udržitelnost a které jsou dodávány s plnou transparentností.

Dlouhodobé použití

Cílem je dlouhodobé řešení bez nutnosti zavádět každý rok novou verzi.

Regulační tlak

Regulátoři budou i nadále rozšiřovat svůj dohled nad emisemi CO2 a zabývat se vlivy, které organizace vyvíjejí na přírodní ekosystémy.

Dodavatelské řetězce

Křehkost dodavatelských řetězců se projevuje v souvislosti s globálními událostmi, včetně změny klimatu. To představuje neviditelná rizika, která mohou mít na organizace ničivé dopady.

Komplexní řešení

Mít jen rámec nemusí být dostačující. Nezbytné je celkové řešení „vše v jednom“.

4 nezbytné kroky k ESG reportu...

…díky kterému hodnota interního IT raketově stoupne

Aby se interní IT neuvařilo ve vlastní šťávě a umělo vytvořit přidanou hodnotu pro byznys (to od interního IT všichni tajně očekávají), máme pro vás 4 tipy.

Přečtěte si článek

Od informací ke změně: Jak data přispívají k úspěchu cirkulární strategie

Pokud máte k dispozici veškeré údaje o faktorech ESG ve vaší společnosti a dodavatelském řetězci, můžete nastavit a implementovat komplexní ESG strategii pro získávání, shromažďování, konsolidaci a analýzu těchto dat za účelem dodržování předpisů, transparentnosti a řízení rizik. Poskytneme vám podrobný pohled do ESG reportingu, protože jen ten má skutečný smysl.

Podívejte se na záznam diskuze o digitalizaci

Panelová diskuse na téma Cirkulární ekonomika a digitalizace proběhla v sídle společnosti Adastra 21. června 2022. Následovala po promítání filmu Going Circular a vystoupili na ní Ondřej Vaněk z Blindspot Solutions a Cyril Klepek z Cyrklu, moderátorkou byla Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky, který byl zároveň organizátorem této akce.

Adastra je členem Českého cirkulárního hotspotu, který byl založen jako národní platforma pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do českých firem.

Digitalizace ESG dat je budoucnost. Firmy ušetří peníze i emise

Většina firem, kterých se brzy nově dotkne povinnost ESG reportování, neví, jak na to – firmám chybí know-how, jak data spojená s udržitelností digitalizovat a svým zákazníkům je zpřístupnit a vizualizovat v reálném čase. Konzultační firmy jim sice dokáží pomoci dohledat a sesbírat data a třeba z nich spočítat uhlíkovou stopu. Udělají to ale jednou ročně a dál s daty už nepracují.

 • Jaká je aktuální ESG gramotnost v českých firmách?
 • Kolik % jich ESG data zatím vůbec nesbírá?
 • Jak díky digitalizaci a zapojení technologií jako AI nebo IoT ušetřit desítky tun CO2 ročně?
 • A jak by mohla vypadat ideální budoucnost práce s ESG daty?

Na otázky odpovídá Radim Petratur, ESG leader v Adastře v článku.

Přečtěte si článek

Firmy nejvíc tápou v otázkách ESG reportingu, na které je kladen největší důraz

Samotná povinnost ESG reportingu sice společnosti nenutí k dekarbonizaci, ke konkrétním opatřením je zřejmě donutí trh.

„Už dnes je vyvíjen tlak na firmy k tomu, aby sbíraly data, reportovaly transparentně a věrohodně, ze všech stran, od investorů přes zákazníky až po vlastní zaměstnance,“ říká v Adastra podcastu David Janků, reporting konzultant z Frank Bold Advisory. 

 • Která data budou muset firmy sbírat, aby splnily povinnosti ESG reportingu?
 • Jaké obecné a sektorové standardy se připravují v rámci směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?
 • Podle jakých kritérií si budou firmy stanovovat plány na dekarbonizaci?
 • Ve který otázkách ESG reportingu firmy v současné době nejvíc tápou?

Poslechněte si celý rozhovor.

Partnerství

Naše případové studie

V prvním roce nasazení jsme ušetřili 400 kontejnerů

Logistické centrum ŠKODA AUTO dokáže díky systému OPTIKON vyvinutému společně s Blindspot Solutions, členem Adastra Group, vypravovat kontejnery ještě efektivněji, a šetřit tak náklady i životní prostředí. Investice do řešení, které využívá umělé inteligence, se automobilce vrátily už za půl roku používání.

Díky řešení OPTIKON nejpozději do minuty ví, jak optimalizovat náklad kontejneru, tak aby ušetřili zdroje a nevozili draze vzduch.

„V prvním roce jeho nasazení systém OPTIKON ušetřil celkem 300 kontejnerů, které jsme nemuseli expedovat. To představuje 7 plně naložených vlakových souprav a 160 tun CO2, které se nedostaly do vzduchu,“ upřesňuje Jakub Novák, Specialista systémové podpory logistiky, ŠKODA AUTO.

Náklady na meziskladovou přepravu se nám snížily o desítky procent

Continental Barum, výrobce pneumatik se sídlem v České republice, ročně vyrobí více než dvě desítky milionů pneumatik. Vzhledem k tam velkému množství chtěl výrobce minimalizovat meziskladovou přepravu. Ta byla často potřebná k vyzvednutí všech objednaných pneumatik pro odeslání konkrétních objednávek.

Analyzovali jsme historická data (objednávky, expedice, trasy) a vyvinuli jsme nový inteligentní algoritmus distribuce pneumatik a webovou aplikaci. Chytrá aplikace navrhuje, kam uložit vyrobené pneumatiky tak, aby se minimalizovala budoucí potřeba přepravy mezi sklady.

Díky tomu lze z jednoho skladu přímo expedovat více objednávek. Meziskladová přeprava se omezila na minimum a náklady na meziskladovou přepravu se výrazně snížily o desítky procent.

Jak ve ŠKODA AUTO maximalizují nakládkovou kapacitu přepravních kontejnerů a ušetřili 160 tun emisí CO2 ročně

ŠKODA AUTO neustále zlepšuje svoje produkty a služby zákazníkům. Pozadu nezůstává ani se zvyšováním efektivity a optimalizací procesů, včetně těch ve výrobních halách i mimo ně.

Týdně automobilka vypraví kolem dvou tisíc palet plných dílů a materiálu.

S efektivním využitím prostoru v lodním kontejneru, nakládáním a uspořádáním palet v prostoru pomáhají optimalizační algoritmy zabalené do aplikace OPTIKON, která vznikla ve spolupráci s Blindspot Solutions ze skupiny Adastra.

vteřin má na výpočet vhodné kombinace palet

trvala fáze testování a PoC

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Tržby skupiny Adastra poprvé překročily hranici 5 miliard Kč 

Tržby skupiny Adastra dosáhly v roce 2022 výše 5,6 miliard Kč. Poprvé v historii firmy tak překonaly pětimiliardovou hranici, což představuje meziroční růst o 29 %....

Číst více

Když firmy převedou data o udržitelnosti do digitálu, ušetří peníze i emise, říká Radim Petratur, ESG leader z Adastry

ESG reporting by neměl být jen jednorázová nutnost, data mohou společnosti posunout vpřed. Třeba i díky zapojení umělé inteligence.

Číst více

Do Adastry nastoupil Radim Petratur. Bude mít na starosti digitalizaci ESG dat ve firmách 

Digitalizaci udržitelnosti a ESG bude mít v Adastře na starosti zkušený manažer Radim Petratur. Jako nový Head of Digital Transformation driven by Sustainability and...

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Radim Petratur
Head of Digital Transformation driven by Sustainability and ESG