Integrace dat

Vše na jednom místě. Sjednocená data z různých datových zdrojů, včetně veřejných zdrojů a databází. Při dodržení Data Governance, bezpečnosti dat a GDPR.

Mám zájem

Benefity datových integrací

Integrace dat je klíčová pro optimalizaci procesů a zajištění jednotného a konsistentního pohledu na data. Umožňuje efektivní rozhodování a strategické plánování.
Díky integraci dat se minimalizuje redundance a nesoulad mezi různými systémy, což vede ke zvýšení produktivity, snížení chyb a zlepšení celkového výkonu organizace.

ikona_red_outline2-53

Pokročilá datová analytika

Datové integrace umožňují propojení relevantních dat, jejich transformaci a lepší náhled na data jako celek.

Poskytují neomezené možnosti pro pokročilou datovou analytiku.

ikona_red_13

Datová kvalita

Datové integrace přinášejí standardizaci, čistění, obohacování a validaci.

Zlepšujeme datovou kvalitu a dodáváme spolehlivé a přehledné reporty pro koncové uživatele.

ikona_red_outline1-39

Data Governance

V rámci datových integrací standardizujeme i metadata, centralizujeme je na jednom místě.

Zajišťujeme ucelenou Data Governance.

ikona_red_outline1-68

Bezpečnost

Dbáme na bezpečnost již při ukládání dat (aby nedošlo k přístupu k datům neautorizované osoby) i při jejich zprostředkování v rámci platformy.

Zajistíme bezpečnost ve všech prostředích, vrstvách, pro všechny uživatelské role dle firemní Data Governance.

ikona_red_outline2-11

Automatizovaná orchestrace dat

Pro pravidelný a plynulý provoz aplikujeme automatizovanou orchestraci.

Integrační workflows zůstávají stále stejná dle definovaných pravidel. Získáváme přehled nad všemi procesy a výkonem (performance) z administrátorského pohledu.

ikona_red_outline1-10

Anonymizace dat

Díky pokročilým nástrojům umíme integrovaná data maskovat.

Anonymizace podle potřeb organizace/oddělení. Anonymizaci dat umíme řešit již při samotném přenosu integrovaných dat a zároveň i v kterékoliv vrstvě cílového uložiště.

ikona_red_outline2-63

Klasifikace dat

U každého datového zdroje řešíme klasifikaci dat, již od nejnižší úrovně, což v praxi znamená, že různé datasety z jednoho datového zdroje mohou mít různou klasifikaci

Vytváříme různá prostředí, na která mají přístup pouze oprávnění uživatelé.

Technologie pro integrace dat

Tyto technologie zajišťují, že data se správně přenášejí, transformují a sdílí mezi různými platformami. Díky nim organizace dosahuje lepší spolupráce, efektivního rozhodování a zvýšení konkurenceschopnosti.

Nejčastěji zajišťujeme data z následujících zdrojů:

 • Veřejné zdroje
 • Databázové systémy
 • File-based
 • Cloud storage

Pořízení dat:

 • přenášíme data ze zdrojového do cílového uložiště např. prostřednictvím Adoki, Spark, Kafka…
 • data umíme pořizovat pomocí batch/micro batch/real-time přístupů

Zpracování dat:

 • zpracování dat obstarávají tzv. integrační workflows
 • ta automatizujeme pomocí orchestračních nástrojů, např. Airflow

Správa metadat:

 • Obecný popis dat
  • klasifikaci dat (interní, veřejná, důvěrná, tajná)
  • vlastníka a technické kontakty (vývojáře integrace, popř. datového analytika)
 • Popis datasetů
  • názvy a komentáře tabulek a sloupců, datové typy a další technické závislosti (názvy datových zdrojů a jejich propojení s cílovým uložištěm apod.)
 • Navazující CI/CD pipeliny
  • automatizovaně vytvářejí datová workflows. Po vytvoření workflow je celý proces automatizovaný a akvizice dat probíhá automaticky v definovaný čas, případně při indikaci nových dat

Průběh datových integrací

V rámci datových integrací analyzujeme zdrojová data a požadovaný výstup. Zároveň zpracováváme a doplňujeme metadata, s jejichž pomocí se následně provádí samotná datová integrace. Integrovaná data obvykle putují do několika vrstev, přičemž v každé vrstvě mohou plnit jiný účel a mít jinou podobu.

1. vrstva – Landing

 • data se zde uchovávají ve stejném formátu, ve kterém přišla
 • slouží pro kontrolu, zda při přenosu dat nedošlo k poškození
 • oprávnění: pouze administrátoři a vývojář integrace

2. vrstva – Optimized

 • probíhají zde úvodní transformace dat a jejich přetypování na cílové datové typy dle metadat
 • oprávnění: kromě administrátorů a vývojářů integrace také vybraní koncoví uživatelé, aby mohli ověřovat správnost dat již na druhé vrstvě

Finální vrstva – Data mart

 • data jsou připravena a očištěna k datovým analýzám, reportingu a strojovému učení
 • umožňuje propojení více data setů do jednoho data martu dle uživatelských potřeb
 • před touto vrstvou se může navíc nacházet jedna či několik vrstev, ve kterých probíhají například agregace a deduplikace dat, pokud to daná úloha vyžaduje
 • oprávnění: další uživatelé, kteří chtějí odebírat a reportovat finální data

Speciální prostředí – Group & Personal workspace

 • jedná se o testovací/osobní prostředí pro jednotlivce anebo pro konkrétní tým/projekt
 • kompletně oddělené od standardních prostředí vzhledem k oprávnění a vývojové podpoře

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

ŠKODA AUTO: datové přenosy na analytické platformě komplexně řídí a monitoruje nástroj Adoki od Adastry

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala v letech 2018-19 on-premise Datovou analytickou platformu (DAP) pro vizualizaci dat a realizaci sofistikovaných úloh pokročilé analytiky a umělé inteligence,...

Číst více

Poskytovatel internetu – platformu pro big data s kapacitou 3 PB jsme vybudovali za 3 měsíce

Významnému českému poskytovateli internetu jsme postavili big data platformu na ukládání provozních síťových dat. Cílem bylo dodat řešení, které není vázáno na konkrétního výrobce...

Číst více

Bankovnictví – data na jediném místě, přenášíme 4 TB dat denně

V bance jsme vytvořili big data platformu, která byznys uživatelům poskytuje streamovaná a batchová data z různých bankovních aplikací. Aby byla dávková data na...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Tržby skupiny Adastra poprvé překročily hranici 5 miliard Kč 

Tržby skupiny Adastra dosáhly v roce 2022 výše 5,6 miliard Kč. Poprvé v historii firmy tak překonaly pětimiliardovou hranici, což představuje meziroční růst o 29 %....

Číst více

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Top 8 trendů v data managementu pro rok 2023 a do budoucna

Digitální prostředí se vyvíjí nebývalým tempem a s ním přichází i nové výzvy a příležitosti pro IT odborníky, vedoucí datových oddělení a finanční ředitele....

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme