Data Governance

Až polovině firem chybí pravidla pro práci s daty. Přitom průnik dat s firemní strategií je pro bezpečný a hladký provoz společnosti naprosto nezbytný. Pokud totiž neřídíte svá data, řídí data vás.

Mám zájem

Důvěřují nám ti nejlepší

Průnik dat s firemní strategií je pro hladký provoz společnosti nezbytný

…a nevyplácí se jej podceňovat.

Data Governance – tedy plánování, dohled a kontrola nad správou a využitím firemních dat – je dlouhodobý, opakující se proces. Zajistíme pro vás komplexní pohled na data a jejich správu.

 • spojujeme oblasti Data Governance a datové kvality do jednoho celku
 • umožňujeme rychlou implementaci osvědčených postupů, konceptů a podpůrných nástrojů
 • pravidelně revidujeme vaši stávající Data Governance s cílem najít kroky ke zlepšení

Poznáváte se v těchto důvodech našich klientů, proč se pustili do Data Governance?

 • Nevěříte číslům ve vašem reportingu, protože nevíte, odkud a jaká data do něj vstupují?
 • Chápe produkt jinak obchodní, marketingové i finanční oddělení?
 • Nedokážete jednoznačně identifikovat/ztotožnit vašeho zákazníka?
 • Nemáte sjednocené číselníky a nevíte, kdo je za jejich nastavení a aktuálnost odpovědný?
 • Máte tolik dat, na tolika různých místech, že ani nevíte, kde co máte?
 • Tušíte potenciál vašich dat, ale připadá vám, že jej ve firmě neumíte využít?

44 %

společností nemá žádné formální zásady pro řízení dat

1/2

polovina z nich neuvažuje o tom, že by se v příštích letech
oblastí Data Governance zabývala

Není-li jasné, kdo data ve firmě konzumuje a kdo zodpovídá za jejich kvalitu a správu, budou ležet ladem

 • Společně nastavíme odpovědnosti pro jejich správu, zodpovědnosti napříč organizací, přístupy pro oprávněné konzumenty dat a v neposlední míře i auditovatelnost celého procesu správy dat.

 

 • Získáme přesný pohled na to, kdo kvalitní data skutečně potřebuje a má tedy největší zájem na zlepšení jejich kvality. V průběhu procesu analýzy vzniknou i nové role, například data steward, který bude prosazovat zásady a procesy Data Governance.

 

 • Posledním klíčovým faktorem pro úspěšné a dlouhodobě fungující nastavení procesu je podpora managementu. Samotní uživatelé a pracovníci IT oddělení spolu s platformou pro tuto roli nestačí.

Data Quality Fabric od Ataccamy

Technologické návrhy Data Quality Fabric používají či znovu používají již existující integrace dat a kombinují různé styly integrace dat. Navíc umí využívat schopností, dovedností a technologií současných datových center, Data Lakes a datových skladů a zároveň zavádět nové přístupy a nástroje.

Při zavádění Data Governance se snažíme eliminovat zbytečnou byrokracii a místo toho naopak umožnit, aby definovaná a shromažďovaná metadata byla zároveň prakticky použitelná. Využíváme při tom osvědčené nástroje platformy Ataccama ONE, jejíž celostní přístup k této problematice je mimo jiné pravidelně oceňován i společností Gartner v rámci jimi sestavovaných Magických kvadrantů v oblastech Datové kvality a Master Data Managementu.

Komplexní otevřený přístup k datům používaný v rámci platformy Ataccama ONE jde ruku v ruce s nově pojmenovanými trendy. Platformu tak lze považovat za reprezentanta inovativního přístupu k datovému managementu – tzv. Data Quality Fabric.

Podle nejnovějšího průzkumu „Gartner Top 10 Data and Analytics Trends for 2021“ Data Quality Fabric

30 %

zkracuje dobu nasazení

70 %

zkracuje údržbu

30 %

zkracuje dobu potřebnou pro integraci dat

Zabýváme se kvalitou dat

Soustředíme se také na datovou kvalitu – číselníky, pravidla pro automatizované čištění dat, master a referenční data, datové katalogy, metadata a mnohem více. Už jen proto, že jsme stáli u zrodu datových skladů a data, jejich ukládání, zpracování, analýza, reporting a nejlepší využití pro růst byznysu našich zákazníků stále považujeme za klíčové.

ikona_red_13

Datová kvalita

 • Data profiling
 • Čištění dat a jejich transformace
 • Automatizovaná pravidla datové kvality
 • Měření a monitoring datové kvality
ikona_red_outline2-40

Master Data Management (MDM)

 • Zlatý nebo Master záznam
 • Referenční data
 • Číselníky
 • Datové katalogy
ikona_red_outline1-90

Metadata

 • Definice byznysových pojmů a vztahů mezi nimi
 • Vlastníci dat a data stewardi
 • Datové politiky

Začínáme s Data Governance Assessmentem

Pomocí metodologie 4P v kombinaci s metodologií DAMA DMBOK připravíme AS-IS assessment, na jehož základě nastavíme TO-BE procesy. Výsledkem je roadmapa, jak u konkrétního zákazníka Data Governance optimálně implementovat. Často takto pracujeme i u zákazníků, kteří Data Governance už nějakým způsobem nastavenou mají a používají i některý ze softwarových nástrojů pro Data Governance. Ale i přesto Data Governance nefunguje. Příčinou není samotný nástroj, ale procesy, lidi, postupy.

Ovládáme celou řadu softwarových nástrojů pro Data Governance

Řešení nejčastěji navrhujeme a dodáváme na osvědčených technologiích české společnosti Ataccama, která si již několik let udržuje vysoké hodnocení v Magických kvadrantech sestavovaných společností Gartner (v MDM i datové kvalitě). Ale známe i jiné významné hráče.

Ataccama

Máme za sebou úspěšné Data Governance projekty

Pomůžeme s přípravou metodiky, nastavením procesů, správou rizik, vlastním návrhem a zavedením Data Governance nástrojů. Vše s vysokou mírou automatizace. Provedeme vás celým procesem, navrhneme nejvhodnější postupy a pomůžeme vám promítnout nový přístup do stávajících procesů organizace.

Začněte řídit svá data, aby data neřídila vás

Pokud to neuděláte, můžete se dostat do situace, kdy vy nebudete řídit svá data, ale data budou řídit vás a vaši firmu. A pokud jsou data nekvalitní, firma bude snadno podléhat rizikovým faktorům.

Nastává čas na zavedení Data Governance

Data Governance je soubor zásad, politik a procesů zavedených organizací, které zajišťují dostupnost, kvalitu a bezpečnost dat pro své konzumenty v dané organizaci. To, že sbíráte data, ještě neznamená, že jsou tato data použitelná a dostupná. Navíc datová prostředí jsou v organizacích velmi často složitá, takže bez správně nastavených procesů, automatických kontrolních mechanismů a specializovaných nástrojů bývá složité a časově náročné porozumět stavu dat a efektivně s nimi dále pracovat.

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

ŠKODA AUTO: datové přenosy na analytické platformě komplexně řídí a monitoruje nástroj Adoki od Adastry

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala v letech 2018-19 on-premise Datovou analytickou platformu (DAP) pro vizualizaci dat a realizaci sofistikovaných úloh pokročilé analytiky a umělé inteligence,...

Číst více

Vodafone: migrace reportingu pro nový obchodní model

Konzultanti Adastry migrovali 24 reportů kritických pro byznys Vodafonu z původního datového skladu (Oracle) na nový Enterprise Data Warehouse (Teradata) bez jakéhokoli přerušení chodu...

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Tržby skupiny Adastra poprvé překročily hranici 5 miliard Kč 

Tržby skupiny Adastra dosáhly v roce 2022 výše 5,6 miliard Kč. Poprvé v historii firmy tak překonaly pětimiliardovou hranici, což představuje meziroční růst o 29 %....

Číst více

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Top 8 trendů v data managementu pro rok 2023 a do budoucna

Digitální prostředí se vyvíjí nebývalým tempem a s ním přichází i nové výzvy a příležitosti pro IT odborníky, vedoucí datových oddělení a finanční ředitele....

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Růžena Barešová
Business Development Manager