Datová migrace

Špatně naplánovaný nebo provedený přenos dat je kamenem úrazu řady IT projektů. Přitom to jde rychle, bez ztrát a s o třetinu nižšími náklady.

Mám zájem

Adastra Data Migration Framework

Adastra Data Migration Framework je mnoha projekty ověřený soubor metodik, postupů a technologických řešení. Ta zajišťují efektivní a spolehlivou transformaci, čištění a přenos dat a zajišťují kontrolu jejich přesnosti a úplnosti.

Celý proces datové migrace v 5 krocích

1. Analýza datových struktur

Základním předpokladem úspěšné migrace je podrobná analýza datových struktur zdrojového i cílového systému a pochopení rozdílů mezi nimi a jejich vzájemného mapování.

2. Analýza životního cyklu dat

Data ve zdrojovém a cílovém systému se často liší nejen svou strukturou, ale také způsobem, jakým se s nimi nakládá, životním cyklem a souvisejícími procesy. Proto je nezbytné mapovat stavy jednotlivých dat navzájem a zajistit konzistenci mezi novými daty a jejich stavem.

Migrace nesmí vést k tomu, že nový systém odmítne data, protože nesplňují definovaná obchodní pravidla.

3. Eliminace špatné kvality dat

Nový, tedy cílový systém má obvykle jiné požadavky na to, co data musejí splňovat a co musí být v datech uvedeno, aby systém správně fungoval. Tyto kontroly je třeba automatizovat a zajistit je v migračním nástroji.

Čištění dat je buď automatizované v rámci migračního nástroje, nebo jsou chyby identifikovány, kategorizovány a předány k ručnímu čištění. Ani v tomto případě nesmí dojít k situaci, kdy by data nebylo možné do nového systému načíst kvůli chybám.

4. Proces migrace

Migrační nástroj podporuje provedení vlastní ostré migrace i opakovaných testovacích běhů pro testování a doladění celého procesu.

Jednotlivé běhy zaznamenávají všechny chyby, které se vyskytly, nedostatky v kontrolních souborech nebo data, která musela být upravena, protože nesplňovala obchodní pravidla nebo požadavky na kvalitu.

5. Testování a odsouhlasení dat

Důležitou součástí rámce Adastra Data Migration Framework je odsouhlasení a podrobné ověření dat. Kontrola konzistence dat se provádí mezi vstupem a výstupem migrace a mezi jejími jednotlivými kroky.

Nástroj umožňuje definovat složitá rekonciliační pravidla, protože data ve vstupních systémech mají obvykle jinou strukturu než v cílovém systému a jejich vzájemné porovnávání a kontrola nejsou přímočaré.

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

ŠKODA AUTO: datové přenosy na analytické platformě komplexně řídí a monitoruje nástroj Adoki od Adastry

Adastra ve ŠKODA AUTO vybudovala v letech 2018-19 on-premise Datovou analytickou platformu (DAP) pro vizualizaci dat a realizaci sofistikovaných úloh pokročilé analytiky a umělé inteligence,...

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

Automatická kategorizace 98,5 % karetních bankovních transakcí

Banka s miliony klientů, kteří denně uskuteční několik milionů transakcí, potřebovala automaticky přiřadit každé bankovní transakci (karetní i nekaretní) unikátní kategorii. Proto jsme vyvinuli aplikaci,...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Tržby skupiny Adastra poprvé překročily hranici 5 miliard Kč 

Tržby skupiny Adastra dosáhly v roce 2022 výše 5,6 miliard Kč. Poprvé v historii firmy tak překonaly pětimiliardovou hranici, což představuje meziroční růst o 29 %....

Číst více

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Top 8 trendů v data managementu pro rok 2023 a do budoucna

Digitální prostředí se vyvíjí nebývalým tempem a s ním přichází i nové výzvy a příležitosti pro IT odborníky, vedoucí datových oddělení a finanční ředitele....

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Martin Bém
Consultant & DW Architect