Datová migrace

Špatně naplánovaný nebo provedený přenos dat je kamenem úrazu řady IT projektů. Přitom to jde rychle, bez ztrát a s o třetinu nižšími náklady.

Mám zájem

Adastra Data Migration Framework

Adastra Data Migration Framework je mnoha projekty ověřený soubor metodik, postupů a technologických řešení. Ta zajišťují efektivní a spolehlivou transformaci, čištění a přenos dat a zajišťují kontrolu jejich přesnosti a úplnosti.

Celý proces datové migrace v 5 krocích

1. Analýza datových struktur

Základním předpokladem úspěšné migrace je podrobná analýza datových struktur zdrojového i cílového systému a pochopení rozdílů mezi nimi a jejich vzájemného mapování.

2. Analýza životního cyklu dat

Data ve zdrojovém a cílovém systému se často liší nejen svou strukturou, ale také způsobem, jakým se s nimi nakládá, životním cyklem a souvisejícími procesy. Proto je nezbytné mapovat stavy jednotlivých dat navzájem a zajistit konzistenci mezi novými daty a jejich stavem.

Migrace nesmí vést k tomu, že nový systém odmítne data, protože nesplňují definovaná obchodní pravidla.

3. Eliminace špatné kvality dat

Nový, tedy cílový systém má obvykle jiné požadavky na to, co data musejí splňovat a co musí být v datech uvedeno, aby systém správně fungoval. Tyto kontroly je třeba automatizovat a zajistit je v migračním nástroji.

Čištění dat je buď automatizované v rámci migračního nástroje, nebo jsou chyby identifikovány, kategorizovány a předány k ručnímu čištění. Ani v tomto případě nesmí dojít k situaci, kdy by data nebylo možné do nového systému načíst kvůli chybám.

4. Proces migrace

Migrační nástroj podporuje provedení vlastní ostré migrace i opakovaných testovacích běhů pro testování a doladění celého procesu.

Jednotlivé běhy zaznamenávají všechny chyby, které se vyskytly, nedostatky v kontrolních souborech nebo data, která musela být upravena, protože nesplňovala obchodní pravidla nebo požadavky na kvalitu.

5. Testování a odsouhlasení dat

Důležitou součástí rámce Adastra Data Migration Framework je odsouhlasení a podrobné ověření dat. Kontrola konzistence dat se provádí mezi vstupem a výstupem migrace a mezi jejími jednotlivými kroky.

Nástroj umožňuje definovat složitá rekonciliační pravidla, protože data ve vstupních systémech mají obvykle jinou strukturu než v cílovém systému a jejich vzájemné porovnávání a kontrola nejsou přímočaré.

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

Automatická kategorizace 98,5 % karetních bankovních transakcí

Banka s miliony klientů, kteří denně uskuteční několik milionů transakcí, potřebovala automaticky přiřadit každé bankovní transakci (karetní i nekaretní) unikátní kategorii. Proto jsme vyvinuli aplikaci,...

Číst více

Nárůst impresí u požadovaných cílových skupin: 10x větší cílové publikum

Zadavatelé on-line reklamy požadují přesné cílení svých kampaní a oslovení správných cílových skupin. Proto se provozovatelé online médií obrátili na Adastru, aby jim pomohla...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

3 rady úspěšných českých manažerů pro zavedení data governance

Prosadit data governance u managementu organizací a stakeholderů bývá pro CIO, CDO nebo data strategistu nadlidský úkol. Vlastní implementace a dlouhodobé dodržování nastavených procesů...

Číst více

Bez funkční data governance to nepůjde. Více než pětina velkých českých firem však neví, jak začít   

Až 72 % velkých českých firem v tuto chvíli prochází počátečními fázemi data governance. Zhruba pětina firem si uvědomuje její důležitost, ale neumí si...

Číst více

Vlastní infrastrukturu nebude mít firmám kdo udržovat, cestou je cloud

Vlastní on-premise infrastruktura se pomalu stává historií jako stará dobrá disketa. Jak zvládnout přechod do cloudu, vysvětluje David Kaláb z Adastry.

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Martin Bém
Consultant & DW Architect