Master Data Management

Jedna verze pravdy pro všechyn uživatele.

Master Data Management vaše data identifikuje, vyčistí, konsoliduje.

Mám zájem

Kdy využijete Master Data Management

ikona_red_outline3-20

Zmatek v datech

Musíte hledat kontaktní údaje klienta ve více systémech? Řešíte problémy způsobené rozdílným kódováním jednoho produktu? Stěžují si vaši klienti, že je opakovaně kontaktujete se stejnou nabídkou?

ikona_red_outline2-39

Indetifikace dat

Zkuste se zaměřit na svá klíčová data a zahajte iniciativu MDM, která vám pomůže identifikovat klíčová data, zmapovat jejich získávání, zpracování a používání v rámci organizace.

ikona_red_28

Úprava procesů a ICT architektury

Výsledkem bude soubor opatření na úrovni procesů a návrhy na úpravu ICT architektury. Tato opatření vám pomohou mít všechna klíčová data v požadované kvalitě na jednom místě a v požadovaném čase, takže budou připravená k použití ve vašich obchodních procesech.

Jak zavést Master Data Management

Mějte připravené konkrétní procesy a metodiky, které koncovému uživateli používání nového systému co nejvíce usnadní a naučí ho správně a efektivně používat klíčová data, která systém spravuje.

Identifikace a analýza klíčových dat

Základem úspěšného spuštění a následného průběhu a dodání řešení MDM je identifikace klíčových firemních dat, jejich posouzení z hlediska kvality a dostupnosti v obchodních procesech, které tato data aktivně využívají.

To vše v úzké spolupráci s uživateli na straně byznysu, kteří jsou obeznámeni se všemi procesy a jsou schopni aktivně pomáhat při odhalování nedostatků při získávání, zpracování a využívání dat.

Revize architektury

ICT architektura organizace vzniká a roste postupně s tím, jak rostou požadavky byznysu na automatizaci dat. Při jejím budování obvykle dochází k mnoha kompromisům a z tohoto pohledu je také nutné posoudit vhodnost konkrétní architektury pro implementaci řešení MDM.

Naším cílem není navrhnout ideální architekturu, jejíž implementace je nereálná, ale poskytnout soubor doporučení, jak postupně dospět k řešení, které splní všechny požadavky, které podnik na řešení MDM klade.

Návrh vhodného řešení

Na základě identifikace klíčových dat a zmapování stávající architektury zákazníka navrhneme způsob implementace řešení MDM.

Budou definována pravidla pravidla pro čištění dat, pravidla pro jejich konsolidaci a metriky, které sledují datovou kvalitu klíčových dat a umožňují její vyhodnocování v čase. Mělo jít o průběžnou iniciativu, která musí reagovat na aktuální potřeby uživatelů a stav spravovaných dat.

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

Automatická kategorizace 98,5 % karetních bankovních transakcí

Banka s miliony klientů, kteří denně uskuteční několik milionů transakcí, potřebovala automaticky přiřadit každé bankovní transakci (karetní i nekaretní) unikátní kategorii. Proto jsme vyvinuli aplikaci,...

Číst více

Nárůst impresí u požadovaných cílových skupin: 10x větší cílové publikum

Zadavatelé on-line reklamy požadují přesné cílení svých kampaní a oslovení správných cílových skupin. Proto se provozovatelé online médií obrátili na Adastru, aby jim pomohla...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Jsme na prahu energetické revoluce. Ze solárů se stává datový byznys, říká Petr Pěcha (Solek)

Jsme na prahu energetické revoluce. Vyhraje ten, kdo zvládne nejlépe optimalizovat výrobu i spotřebu – dokáže posílat energii právě tam, kde je potřeba a...

Číst více

Excel řadě firem nebude stačit, pak musí přijít digitalizace ESG, uvádí Radim Petratur z Adastry

Firmy by při plánování ESG strategie a reportingu s ním spojeného neměly zapomínat na automatizaci a digitalizaci dat v této oblasti. Ta hlavně velkým...

Číst více
Adastra - Forum, externí zóna

Firmy adastra.one a Acamar nově součástí Adastry Česká republika 

Technologická společnost Adastra Česká republika se v lednu rozrostla. Došlo totiž k fúzi sloučením firem adastra.one a Acamar.

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Růžena Barešová
Business Development Manager