Operational Data Store

Vaše provozní procesy jsou komplikované a brzdí je roztříštěná datová základna? Dostáváte klíčové podklady pozdě? Pořiďte si datové úložiště, které vám skutečně zjednoduší život.

Mám zájem

Potřebujete zlepšit a zrychlit své provozní procesy?

Správný ODS může současně podporovat provozní i provozně-analytické aspekty vašich procesů, což vám umožní se soustředit na podnikání. Bude spolupracovat s vašimi stávajícími procesy a systémy, takže vás nebude omezovat v krátkodobém ani dlouhodobém horizontu.

Operational Data Store od Adastry

Operational Data Store snadno zajistí všechny vaše provozní informační potřeby, protože jeho hlavním úkolem je pomáhat provozním procesům a neřešit nic jiného, co by mohlo tyto činnosti narušit nebo ztížit.

V praxi osvědčené řešení provozního datového skladu – pro podporu provozních procesů i navazujících analytických úloh

 

Naše řešení ODS se skládá z osvědčených metodik, postupů, návrhových vzorů, datových modelů, technologických řešení a nástrojů, které zajišťují maximální efektivitu. Klade také velký důraz na metadata.

Tento přístup zajišťuje dlouhodobou udržitelnost řešení a umožňuje použití technik Model Driven Development, kdy je většina programového kódu generována.

To zajišťuje maximální produktivitu vývoje (a tím i nižší cenu), vysoký stupeň standardizace a využití všech našich zkušeností získaných při mnoha praktických implementacích ODS.

Z aplikačního hlediska lze ODS použít pro integraci dat o zákaznících nebo produktech. Nesmíme zapomenout na potenciál řešení ODS jako databáze pro řízení kampaní nebo pro správu hlavních údajů, které lze snadno propojit s ODS.

o 80 %

rychlejší kritické provozní procesy díky
správně zavedenému systému ODS

85 ms

(milisekund) je průměrná doba odezvy našeho
ODS na požadavky uživatelů

Stavte datové sklady podle jednotných pravidel a standardů

Operational Data Store (ODS) může plnit následující role:

 • úložiště dat pro provozní procesy,
 • úložiště pro master data,
 • sdílené mezipaměti více systémů (datově integrované nebo neintegrované),
 • podpůrná vrstva datového skladu (staging layer),
 • úložiště dat pro provozní reporting,
 • nahrazení starších aplikací (ODS poskytuje údaje o nefunkčních systémech).

Z hlediska četnosti vyplňování a aktualizace údajů lze ODS rozdělit do následujících skupin:

 • Ad-hoc nebo plnění na vyžádání.
 • Měsíční plnění.
 • Denní plnění.
 • Několikrát denně.
 • Výkon téměř v reálném čase.
 • Plnění v reálném čase.

Z hlediska integrace dat může být ODS postavena na více způsobech získávání dat:

 • replikace tabulek z primárních systémů,
 • replikace transakcí z primárních systémů,
 • integrace transakcí z primárních systémů,
 • odvození dat z datového skladu.

Z hlediska logické architektury se naše řešení skládá z několika komponent:

 • datový sklad,
 • transformační vrstva,
 • komunikační vrstva,
 • nástroje pro správu a vývoj datových skladů,
 • nástroje pro vývoj transformačních a komunikačních metadat,
 • nástroje pro správu dalších metadat a dokumentace.

Úložiště dat

Datový sklad je jádrem celého řešení. Ukládá data a některá vybraná metadata, která jsou nezbytná pro správné fungování řešení. Jako úložiště používá osvědčené a otestované relační databáze. Datový model lze navrhnout podle potřeb zákazníka nebo můžeme použít některý z našich předdefinovaných oborových modelů, např. modely pro bankovní a finanční instituce.

Nástroje

V našem řešení se výrazně zaměřujeme na nástroje. Nástroje společnosti Adastra umožňují snadnou centrální správu metadat řešení, správu datového modelu, správu datových transformací a souvisejících datových toků včetně jejich načasování, tvorbu dokumentace, monitorování řešení jako funkčního celku.

Transformační vrstva

Transformační vrstva je hlavním nositelem aplikační logiky řešení ODS. Vrstva zajišťuje transformaci mezi vnějším světem a datovým úložištěm. Primárně se jedná o API, které umožňuje zpracování jednotlivých datových vět nebo ETL/ELT, které dávkově zpracovává celé skupiny datových vět.

Tento princip filtrování vrstev odstiňuje vnější svět od vnitřního datového modelu a umožňuje upravovat model podle potřeby, aniž by bylo nutné vše předělávat. Transformační vrstva může provádět transformace dat v reálném čase, téměř v reálném čase nebo dávkově podle požadavků a potřeb zákazníka.

Komunikační vrstva

Komunikační vrstva spojuje ODS s okolním světem. Vrstva zajišťuje transformaci vstupní i výstupní komunikace. Tato vrstva především technologicky převádí komunikaci do formátu, se kterým již ODS může interně pracovat, a naopak.

Tento modulární přístup usnadňuje nasazení našeho řešení v prostředích, která vyžadují specifický způsob komunikace, například webové služby, specifické konektory nebo specifický formát komunikačních zpráv, případně lze způsob komunikace snadno měnit podle potřeby.

Naše případové studie

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master dat do core systémů banky.

místo 3 týdnů trvala ostrá migrace

migračních subjektů

osob přibylo po fúzi do klientské báze Raiffeisenbank

Číst více

Vodafone: migrace reportingu pro nový obchodní model

Konzultanti Adastry migrovali 24 reportů kritických pro byznys Vodafonu z původního datového skladu (Oracle) na nový Enterprise Data Warehouse (Teradata) bez jakéhokoli přerušení chodu...

Číst více

Equa bank zavedla ODS a bankovní datový model

V rámci integrace klíčových dat operativních systémů v reálném čase vzniklo v Equa bank flexibilní datové úložiště Operational Data Store (ODS), které vycházelo z...

Číst více

IKEA ČR, HU a SK využívá datový sklad jako službu

Víte, proč si jako členové IKEA FAMILY nemusíte schovávat účtenky, máte je elektronické a vždy k dispozici? Protože IKEA má nový datový sklad, ve...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

3 rady úspěšných českých manažerů pro zavedení data governance

Prosadit data governance u managementu organizací a stakeholderů bývá pro CIO, CDO nebo data strategistu nadlidský úkol. Vlastní implementace a dlouhodobé dodržování nastavených procesů...

Číst více

Bez funkční data governance to nepůjde. Více než pětina velkých českých firem však neví, jak začít   

Až 72 % velkých českých firem v tuto chvíli prochází počátečními fázemi data governance. Zhruba pětina firem si uvědomuje její důležitost, ale neumí si...

Číst více

Vlastní infrastrukturu nebude mít firmám kdo udržovat, cestou je cloud

Vlastní on-premise infrastruktura se pomalu stává historií jako stará dobrá disketa. Jak zvládnout přechod do cloudu, vysvětluje David Kaláb z Adastry.

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

David Kaláb
Ředitel divize Government, Utility & Insurance