Datová
analytika

Získejte konkurenční výhodu ukrytou ve vašich datech. Díky inovativní analýze snadno proměníte data na užitečné informace.

Mám zájem

Důvěřují nám ti nejlepší

Vodafone_logo_colour

Analýza dat pro chytřejší marketingové a prodejní strategie

Firmy napříč odvětvími získávají náskok proti konkurenci využitím datové analytiky a vizualizace. Adastra vám pomůže nejen se získáváním relevantních dat. Ale také s jejich bezpečným ukládáním a analýzou. Naše řešení z oblasti reportingu, data science a produkty pro datovou analýzu patří k absolutní špičce na trhu.

Přesná data

Včasné a nezkreslené informace, které umožňují snadno přeměnit data na efektivní opatření.

Variabilita a bezpečnost

Bezpečné využití dat pro základní, pokročilou/prediktivní analytiku a modelování.

Snadná kontrola a správa

Data přístupná z jednoho přívětivého uživatelského rozhraní, s různými úrovněmi řízení.

Řešení na míru

Vizualizace trendů, vztahů včetně možnosti tvorby vlastních řešení (Self Service BI).

Integrace dat

Komplexní pohled na problematiku díky integraci datových zdrojů.

Přehledný reporting

Operativní reporting na míru a na bázi vlastních kritérií pro notifikace.

Business Intelligence (BI)

Každý uživatel získá potřebné informace včas, v přehledném formátu a na jakémkoli zařízení.

Power BI

Náš zkušený tým analytiků vaše data efektivně integruje, transformuje a vizualizuje. Získáte tak odpovědi, ne jen data.

VÍCE

Self-service BI

Vlastní analytické, plánovací a reportingové aplikace s pestrou paletou grafického zobrazení dat. Ideální pro report o prodejích, výrobě návštěvnosti webu, využívání mobilního bankovnictví apod.

VÍCE

Další BI řešení

FinReCo: Datový sklad pro reporting

Předpřipravený datový sklad s reportingovou nadstavbou pro oblast financí, vhodný pro středně velké a velké korporace, které manažersky a/nebo statutárně finančně konsolidují.

VÍCE

Disclosure Management

Vytvářejte externí, interní, regulatorní i statutární reporting efektivně, řízeně a v souladu s taxonomií ESEF. Navíc ve známém prostředí Microsoft Office.

VÍCE

Dynatrace - aplikační monitoring

Dynatrace pomocí umělé inteligence v reálném čase vyhodnocuje problémy ve výkonu aplikací a zrychluje jejich řešení. Odhaluje problémy, o kterých ani nevíte.

VÍCE

Data Science, Planning & Budgeting

Data Science a pokročilá analytika

Díky integraci a zpracování různých zdrojů dat umíme připravit bohatší modely predikce či výstižnější segmentace. Zaměřujeme se na aktuální obchodní problémy, potřeby a výzvy.

VÍCE

CoDET: Obohaťte interní data z externích zdrojů

Propojíme vaše stávající data s externími a připravíme leady pro efektivní obchodní komunikaci s vašimi firemními (potenciálními) zákazníky.

VÍCE

Planning, budgeting, forecasting

Planning spočívá v pochopení procesů, technologie není zásadní.

VÍCE

Naše případové studie

Nový datový sklad v Kooperativě a ČPP za 17 měsíců při zachování byznys kontinuity

V rekordním čase 17 měsíců vybudovaly Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna s Adastrou nový datový sklad.

Při zachování byznys kontinuity do něj převedly data ze stávajícího řešení (přes 5000 tabulek). Aktualizace dat se 6krát zkrátila.

se zkrátilo nahrávání dat ze zdrojových systémů

expertů ve společném týmu

Číst více

ŠKODA AUTO: Efektivní prodejní strategie

Ve spolupráci se ŠKODA AUTO jsme vybudovali systém pro plánování odbytu, do kterého se sbírají informace z několika různých oddělení společnosti jako plánované produkty, objemy...

Číst více

Event driven marketing zefektivnil kampaně banky 12násobně

Analytici z Adastry v jedné z předních českých bank realizovali pokročilou analýzu velkých dat a event driven marketing. Díky této pilotní akci se navýšila...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Zaměřením na datové sklady a business intelligence to začalo, dnes naše kompetence pokrývají všechna témata digitalizace, říká Pavel Kysela, CEO Adastra ČR.

Zvyšování efektivity je jednou z nejdůležitějších cest, jak řešit mnoho současných problémů firem. Chtějí dodávat klientům lepší produkty za nižší náklady a zejména nyní,...

Číst více
Data management

Neřešte data, interpretujte finanční ukazatele

Existuje celá řada IT systémů zaměřených na oblast financí, které pracují s finančními daty. Přenést finální a aktuální data do pravidelného reportingu (měsíčního, kvartálního atd.),...

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

Michal Kratochvíl
Ředitel divize Banking