Certent: Insightsoftware

Vytvářejte externí, interní, regulatorní i statutární reporting efektivně, řízeně a v souladu s ESEF. Navíc v dobře známém prostředí Microsoft Office.

Disclosure Management řídí proces zveřejňování finančních výkazů, reportů, prezentací i výročních zpráv. Pro management, vlastníky, stakeholdery společnosti i regulatorní orgány.

Mám zájem

Eliminujte manuální postupy a šetřete čas

2 dny

S řešením jsou business uživatelé schopni pracovat zcela samostatně po dvoudenním školení.

3 měsíce

Vlastní nasazení prvotního řešení do holdingu, skupiny či velké organizace obvykle trvá pár měsíců.

5+ let

Adastra implementuje řešení ve velkých korporacích v ČR i zahraničí.

Usnadněte si práci, zachovejte kvalitu

Zkraťte čas strávený vytvářením interních a externích narativních zpráv na polovinu

Zjednodušte a zautomatizujte výstupy z reporting procesu

Zajistěte, aby každý report stoprocentně vycházel z aktuálních dat a reprezentoval jedinou verzi pravdy

Získejte plnou a auditovatelnou kontrolu nad změnami a verzemi dokumentu

Naplňte nejnovější legislativní požadavky

5 klíčových výhod Certentu

Snadné použití díky integraci s Microsoft Office

Nemusíte se učit nic nového, využijte své stávající zkušenosti k vytváření složitých dokumentů obsahujících čísla, grafy a text pomocí standardních nástrojů Microsoft Office.

Rozšiřte funkčnost Microsoft Office o další bezpečnostní prvky, auditní stopy a automatizovanou integraci dat.

Konzistentnost v interním i externím reportingu

Reporty s nejnovějšími údaji přesuňte do následujícího období automaticky, nové dokumenty vytvářejte z již existujících sekcí.

Používejte dynamický text založený na proměnných ve Wordu, PowerPointu, PDF, Adobe InDesignu a High Definition HTML,iXBRL i XHTML. Zajistíte tak, že všechny reporty budou obsahovat stejná čísla a budou vždy odkazovat na správný datový set.

Pracuje výhradně s aktuálními a nejnovějšími daty

Propojte textovou část/komentáře i samotná data v reportech nebo výroční zprávě přímo se zdrojovými daty, nikde pak už nenajdete konfliktní nebo neaktuální čísla nebo popis.

Automaticky promítněte změny ve zdrojových číslech do všech reportů, pracujte s jedinou verzí pravdy a eliminujte lidskou chybu.

Vyhovuje potřebám reportingu nadnárodních organizací

Začněte v reálném čase tagovat v XBRL, při prvním i následujících podáních budete hned vědět o všech potenciálních chybách – podporuje globální XHTML mandáty, naplňuje IFRS a ESMA/ESEF standardy.

Natagujte data jen jednou a nastavené tagy opakovaně využívejte s aktualizovanými hodnotami – snižte riziko, odstraňte redundance.

Kontrolujte a schvalujte dokumenty iXBRL z hlediska přesnosti a kvality dat před podáním/odesláním regulatorní autoritě.

S dynamickým náhledem reportu si při nastavování tagů můžete srovnat původní dokument a XBRL značky/tagy.

Sníží chybovost a zvýší bezpečnost

Kontrola verzí, workflow a auditní stopa. Reporty s nejnovějšími údaji přesuňte do následujícího období automaticky, nové dokumenty vytvářejte z již existujících sekcí.

Používejte dynamický text založený na proměnných ve Wordu, PowerPointu, PDF, Adobe InDesignu a High Definition HTML,iXBRL i XHTML. Zajistíte tak, že všechny reporty budou obsahovat stejná čísla a budou vždy odkazovat na správný datový set.

Vneste rychlost, přesnost a konzistentnost do procesu monitoringu

Konec pracným, k chybám náchylným a obtížně kontrolovatelným procesům vytváření reportů.

self-service-bi-600-600-1

Výroční & čtvrtletní zprávy a reporty

Předběžné finanční / manažerské reporty

Statutory accounts reporting

Solvency II (EIOPA) Reporting

Tagování pomocí XBRL/iXBRL

COREP (Common Reporting) / FINREP (Financial Reporting) (EBA)

Tiskové zprávy, zprávy pro investory, regulatorní oznámení

Reporting podle ESMA ESEF

Prezentace výsledků hospodaření, materiály pro management, rozpočty

ACFR reporty (Association of Certified Fraud Examiners)

Naše případové studie

Poskytovatel internetu – platformu pro big data s kapacitou 3 PB jsme vybudovali za 3 měsíce

Významnému českému poskytovateli internetu jsme postavili big data platformu na ukládání provozních síťových dat. Cílem bylo dodat řešení, které není vázáno na konkrétního výrobce hardwaru či typ serveru a zároveň bylo vynikajícím základem pro návazné aktivity a rozvoj. Tzn. nad uloženými daty lze efektivně vybudovat kompletní reportingovou vrstvu a informace zpřístupnit a vizualizovat koncovým uživatelům.

Počáteční kapacita platformy 3 PB, 300 výpočetních vláken, 2,5 TB operační paměti

Za 3 měsíce jsme postavili a předali do provozu big data řešení, které umožňuje škálování výpočetního výkonu a snadné rozšiřování diskové kapacity dle budoucích potřeb zákazníka. Počáteční úložná kapacita platformy se blíží 1 PB, zpracovává 300 výpočetních vláken a disponuje 2,5 TB operační paměti. Reálné průtoky dat se pohybují v desítkách miliard denně.

měsíce nám trvalo postavit a zprovoznit big data řešení

výpočetních vláken

PB je počáteční kapacita platformy

Číst více

Generální ředitelství cel ČR reportuje pomocí řešení od Adastry

Vzhledem k rozsahu i objemu dat musí být Generální ředitelství cel (GŘC), které je součástí finanční a celní správy ČR, schopno analyzovat data a...

Číst více

Modernizace datového skladu: Česká televize zefektivnila svůj reporting

Činnost České televize (ČT) jako veřejnoprávního média musí být v souladu se Zákonem o České televizi č. 483/1991 Sb a s Kodexem České televize,...

Číst více

Globální maloobchodní řetězec ušetřil až 60 % času zaměstnanců

Globální maloobchodní společnost chtěla nahradit papírové řešení hlášení interních a externích krádeží, uklouznutí, pádů a dalších událostí, protože bylo náročné na čas a neumožňovalo...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Když firmy převedou data o udržitelnosti do digitálu, ušetří peníze i emise, říká Radim Petratur, ESG leader z Adastry

ESG reporting by neměl být jen jednorázová nutnost, data mohou společnosti posunout vpřed. Třeba i díky zapojení umělé inteligence.

Číst více

Jen s daty víte, že v cirkularitě jdete správným směrem 

Adastra je ambasadorem Českého cirkulárního hotspotu - platformy, jejímž posláním je sdílení cirkulárního know-how. V rozhovoru s Ivanou Karhanovou, marketingovou ředitelkou Adastry, se dozvíte,...

Číst více

České firmy nejsou na ESG report připraveny. Pětina z nich zatím ani nesleduje svou uhlíkovou stopu

Více než polovina českých firem, které budou mít povinnost publikovat ESG report, neměří uhlíkovou stopu od svých dodavatelů a odběratelů. Pětina firem dokonce nesleduje...

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme

David Klapal
Disclosure Management Expert