Dynatrace

Zajistěte bezproblémový chod vašich softwarových ekosystémů – od monitoringu aplikací a infrastruktury až po digitální prostředí a zabezpečení.

S jedničkou na trhu v oblasti observability, platformou Dynatrace, získáte menší chybovost, vyšší rychlost a detailní přehled o chování vašich aplikací.

Mám zájem

S observability platformou Dynatrace získá vaše IT oddělení a týmy DevOps a SRE přehled nejen o aplikacích, ale i další informace týkající se infrastruktury, platforem a zákaznické zkušenosti, které tyto aplikace podporují a na kterých závisí.

Dynatrace se opakovaně umísťuje v Magic Quadrantu společnosti Gartner pro APM a observabilitu.

Experti Adastry získali jako první v ČR certifikaci Dynatrace Professional

10

let zkušeností Adastry s úspěšnou implementací Dynatrace

20+

velkých enterprise firem, bank, pojišťoven, telco operátorů v ČR a SR má observabilitu od Adastry

o 90 %

klesá počet stížností a aplikačních incidentů po nasazení Dynatrace

Observabilita = nový trend
v prostředí multicloudu

Observabilita (eng. observability) je novým standardem v oblasti aplikačního monitoringu pro nativní cloudové architektury.

Staví na obrovském množství shromážděných telemetrických dat – zaměřuje se na monitoring logů, metrik, událostí a distribuované transakční záznamy (monitoring kontejnerů), které měří stav, výkon nebo chování aplikace.

Sběr dat ale není to nejpodstatnější, klíčové je jejich následné zpracování pomocí umělé inteligence (AI) a zaměření se na významné odchylky od běžného provozu. Algoritmy umožňují rychle zjistit příčinu incidentu (root-cause analýza) a jaké konkrétní chování nebo události k němu vedou. To pomáhá vývojářům pochopit nejen, co je v systému špatně – co je pomalé nebo poškozené – ale také proč došlo k problému, kde vznikl a jaký měl dopad.

 • Nalezne výpadky, softwarové chyby, neoprávněnou aktivitu a zhoršení úrovně poskytovaných služeb.
 • Informuje vás o „zdraví aplikace“ tedy o stavu systému měřením výkonu a zdrojů.
 • Pomůže vám porozumět, jak se mohou vzájemně ovlivňovat sousední nebo závislé služby.
 • Umožní vám najít zcela nové neznámé stavy/incidenty, které se v minulosti nikdy nevyskytly.
 • Pomůže vám identifikovat dlouhodobé trendy pro plánování kapacit vzhledem k byznys cílům a KPI.

Syntetický monitoring

Syntetický monitoring (proaktivní monitoring) využívá behaviorální skripty k simulaci cest, které by uživatel webu, aplikace či jiného SW (nebo HW) mohl podniknout. Tyto cesty jsou následně v intervalech sledovány z hlediska funkčnosti, výkonu, dostupnosti a dalších kritérií.

V kombinaci s tradičními APM nástroji získáte hlubší přehled o end-to-end výkonu aplikací bez ohledu na to, kde jsou spuštěny. Své uplatnění nejčastěji nalézá při sledování kritických obchodních procesů.

Syntetické monitorování poskytuje veškeré informace, které potřebujete k tomu, abyste zjistili, zda vaše aplikace fungují tak, jak mají, a v případě, že tomu tak není, pomůže vám rychle zjistit, co se děje a zajistit opatření.

Problémy v aplikaci řeší na úrovni kódu

Jen o vteřinu pomalejší webová aplikace a konverzní poměr se sníží o 7 % a vy můžete přijít o zisk nebo dobrou reputaci.

Dynatrace automatizuje analýzu příčin i v těch nejsložitějších cloudových architekturách. IT experti tak ušetří 80 až 90 % času, který by normálně věnovali troubleshootingu (hledání chyb v logách, metrikách). IT týmy specializované na vývoj a provoz aplikací tak mohou:

 • zvýšit efektivitu o 75 %
 • zrychlit zavádění inovací o 80 %

Dynatrace hladce funguje v jakémkoliv firemním ekosystému, ideální je i pro testování klíčových aplikací před jejich spuštěním do ostrého provozu.

Adastra platformu Dynatrace úspěšně implementuje více než 10 let, a to u více než 20 TOP firem v Česku a na Slovensku. Mezi naše zákazníky patří velké enterprise společnosti, banky, pojišťovny, telekomunikační operátoři.

Dohled nad IT ekosystémem

Dynatrace umožňuje monitorování celé IT infrastruktury včetně procesů a sítě. Můžete monitorovat protokoly a zobrazovat informace, jako je celkový provoz v síti, využití procesorů, dobu odezvy aj. Vaši IT specialisté budou inovovat a proaktivně řešit problémy, ne stále dokola analyzovat logy a tagy, nastavovat a procházet složité systémy a návaznosti.

 • Monitoring logů, metrik, událostí, aplikací
 • Monitoring Red Hat OpenShift
 • Monitoring Dockeru
 • Logování a dohled – Azure, AWS, Google Cloud, Kubernetes…

Složité enterprise systémy s tisíci propojených služeb, milióny řádků kódu a triliony návazností uhlídá Dynatrace díky observabilitě a umělé inteligenci.

Benefity Dynatrace

pracujete s jedním jediným řešením využívajícím umělou inteligenci a observabilitu

budete reagovat na rychle se měnící prostředí

budete pracovat plně automatizovaně (nebudou potřeba žádné manuální úpravy)

zvýšíte efektivitu týmu, protože nebudete trávit čas analýzou logů

lze ho rychle a automaticky instalovat

získáte security modul pro detekci zranitelnosti

Spokojenost s aplikacemi se v DPD zvýšila o 22 %

Společnost DPD si dle slov Vladimíra Püschnera, IT, Project & Innovation ředitele, vybrala observability platformu Dynatrace, aby mohla byznysu ukazovat pravdivá data o tom, jak jejich aplikace a systémy běží. Zároveň si pochvaluje přehledné dashboardy, které jsou pro byznys dobře srozumitelné.

Nejvíce společnosti řešení pomohlo v době, kdy s vlastním obchodním partnerem řešila zpomalení API a systémových odezev. Dynatrace ihned poukázal na konkrétní problém, který se podařilo rychle řešit.

Samotná implementace observability platformy Dynatrace zabrala v DPD zhruba měsíc. Před nasazením platformy byla naměřená uživatelská spokojenost s aplikacemi okolo 70 %, nyní po nasazení se hodnota pohybuje okolo 92 %.

Rychlá náprava incidentů

Odstranit problém může ve složitých enterprise systémech zabrat měsíce. Dynatrace to zvládne za několik dní.

Skvěle hodnocené aplikace

Nasazením Dynatrace klesá počet snížností, aplikačních incidentů a zvyšuje se rychlost aplikace o 50 %.

Ověřený produkt

Dynatrace je již 13 let světovým lídrem pro oblast observability.

Efektivní spolupráce

Napříč celou společností – od vývoje přes provoz až po obchod.

Lepší obchodní výsledky

Efektivní a funkční procesy snižují náklady a zvyšují výkon.

Full service

Zajistíme implementaci, integraci, školení uživatelů i lokální podporu. Nasazení Dynatrace je v řádu hodin.

Spravujeme na 200 klíčových aplikací. Monitoring nám dává náskok v řešení incidentů

IT oddělení pojišťoven čelí výzvám. Trh se mění. Tlak na rychlost a inovace stoupá. Na všechny hráče na trhu se valí potřeba cloudu. Počet systémů a celková komplexita stále roste. Jak se to daří zvládat Generali České pojišťovně, která patří na českém trhu dle předepsaného pojistného na absolutní špičku?

Poslechněte si podcast, jehož hostem byl Pavel Beránek, manažer IT Operations, Generali Česká pojišťovna.

Poslechněte si podcast

Dynatrace je dlouhodobě lídrem Gartner Magic Quadrantu

Platforma Dynatrace a její observabilita poskytují veškeré informace, které potřebujete k tomu, abyste zjistili, zda vaše aplikace fungují tak, jak mají, a v případě, že tomu tak není, vám pomohou rychle zjistit, co se děje.

AI modul Davis® automatizuje analýzu příčin (root-cause analysis) a objevuje nové neznámé i v nejsložitějších cloudových architekturách.

Nejen díky tomu Dynatrace patří mezi špičku v oblasti observability​​, což dokládá i fakt, že platforma Dynatrace byla v roce 2023 už potřinácté v řadě zvolena lídrem v aplikačním monitoringu a observabilitě v prestižním hodnocení Gartner Magic Quadrant.

Dynatrace získala nejvyšší skóre podle kritéria „Ability to Execute“ a umístil se nejdále v hodnocení komplexnosti vize platformy, která svědčí o schopnosti Dynatrace předvídat rychle se měnící potřeby klientů a inovovat pomocí inteligentní automatizace.

Klíčové pilíře observability platformy Dynatrace

AIOps

Řízení provozu IT pomocí umělé inteligence, které umožňuje efektivně spravovat infrastrukturu, sítě, odolnost, kapacitu, provoz bez výpadků i bezpečnost.

Automatizace DevSecOps

Zabezpečení vývoje a provozu s cílem optimalizovat náklady na dodržování předpisů a zrychlování vývoje software.

Integrace s cloudem

Se všemi hlavními cloudovými technologiemi a platformami, Dynatrace podporuje více než 600 technologií.

Kdy nasadit observabilitu?

Proč se bankám vyplatí před spuštěním nového internetového bankovnictví? Jak ve firmách snížit počet stížností adresovaných IT na fungování systémů? A proč mají někteří zákazníci technické problémy a jiných se nedotknou? V našem podcastu odpovídá Jiří Kurejko, expert na observabilitu.

eGovernment

Státní správa musí o problému v aplikaci vědět dříve, než občan přijde fyzicky na úřad

Systémy a aplikace ve státní správě jsou stále více propojené a automatizované. Vzájemně si vyměňují data, třeba i v rámci cloudových technologií. Právě proto je čím dál důležitější mít dedikovanou platformu pro monitoring aplikací a observabilitu, která nemonitoruje pouze infrastrukturu nebo dílčí aplikaci či databázi, ale zároveň sleduje uživatelskou zkušenost – občanů nebo zaměstnanců různých institucí a úřadů, kteří s aplikacemi pracují.

Dynatrace dává státní správě do rukou nástroj pro komplexní dohled nad IT ekosystémem, se kterým problémy (včetně potenciálních příčin) odhalí dříve, než na ně přijde sám uživatel.

FAQ: Nejčastější otázky k observability platformě Dynatrace

Je opravdu potřeba nasazovat nové verze každý den nebo každou hodinu? Nezáleží to na povaze aplikace?

Ano, záleží.

Umí Dynatrace koordinovat nasazování nových verzí v rámci pipeline?

Dynatrace se integruje s deployment automation nástroji a kontroluje performance/bezpečnost v rámci quality gates, ale o orchestraci pipeline se stará Jenkins, TeamCity, Azure DevOps atp.

Nezáleží performance i na počtu uživatelů/transakcí? Na testovacím prostředí nedosáhneme takového počtu jako v produkci.

To ani není cílem, quality gates se soustředí na odhalení anomálií v trendech.

Používáte SRE metriky podle Google observability metodologie?

Ano, používáme.

Jsou aplikační logy jediným zdrojem dat pro Dynatrace?

Určitě ne, logy jsou jen jeden z mnoha zdrojů, primární je OneAgent, který poskytuje metriky, logy i traces pro observability.

Jakou režii zavádí Dynatrace na monitorované aplikaci/serveru?

Závisí to na aplikaci, ale většinou je to do 1 % výkonu serveru. OneAgent má mechanismy, kterými svou režii sleduje a umí ji i regulovat, pokud například dramaticky naroste kvůli náhlému nárůstu počtu transakcí.

Kolik to stojí a jak se licencuje?

Záleží na aplikaci, licencování je subscription-based na 1 nebo na 3 roky, OneAgent se licencuje podle počtu serverů a jejich RAM. Nejlepší je se krátce pobavit o povaze a architektuře aplikace, můžeme pak zpracovat indikativní nacenění.

Naše případové studie

Zákaznická zkušenost s aplikacemi se v DPD zvýšila o 22 %

DPD, evropská jednička v doručování balíků, si vybrala observability platformu Dynatrace, aby mohla byznysu ukazovat pravdivá data o tom, jak jejich aplikace a systémy běží.

Nejvíce společnosti řešení pomohlo v době, kdy s vlastním obchodním partnerem řešila zpomalení API a systémových odezev. Platforma Dynatrace poukázala na konkrétní problém, který se podařilo rychle řešit.

je aktuální úroveň spokojenosti zákazníků s aplikacemi

měsíc trvalo nasazení Dynatrace

Číst více

Adastra pomáhá O2 se sledováním a správou služby MojeO2

Implementována byla technologie Dynatrace (Compuware APM – Dynatrace a Compuware APM – User Experience Management). Implementací technologie Dynatrace a na základě jejích metrik dochází k výrazně rychlejšímu nalezení a opravě chyb v aplikaci...

Číst více

Mobilní operátor: Dynatrace ukázal na přesný kus nefunkčního kódu

Zákazníci si svému poskytovateli stěžovali na komplikace spojené s přihlašováním do webové samoobsluhy, podle interního IT oddělení ale vše fungovalo v pořádku. Problém se však...

Číst více

Odhalením kritických míst před spuštěním nového systému banka ušetřila 90 % času pro troubleshooting

Banka už v rámci vývojové a testovací fáze nového internetového bankovnictví oslovila Adastru, která její systémy zná, aby jí ve spolupráci s dodavatelem aplikace pomohla zajistit...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Observability platforma vs. observability nástroje

Složité informační systémy selhávají neočekávanými způsoby. Proto IT týmy potřebují jak observability nástroje, tak observability platformu. Abychom pochopili rozdíl mezi nástroji a platformou, začněme...

Číst více

Co je to observabilita? Nejen logy, metriky a transakce

S rostoucí složitostí a škálovatelností dynamických systémových architektur roste tlak na IT týmy, které musí sledovat a vhodně reagovat na změny a problémy v...

Číst více

Spravujeme na 200 klíčových aplikací. Uživatel může problém zaznamenat, monitoring nám ale dává náskok v řešení (Pavel Beránek, Generali ČP)

Komplexita IT prostředí i počet systémů pojišťoven roste s postupující digitalizací. Pro IT oddělení je to velká výzva. "Incidentů vzniká během minut až hodin...

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme