FinReCo

Zhmotnili jsme 20 let našich zkušeností napříč firmami v jediném unikátním produktu – datovém skladu pro jednotný manažerský reporting a controlling.

Poskytne vám podporu při řízení a analýzách, fúzích i akvizicích, zavede do controllingu a řízení vaší organizace standardy a zpřístupní klíčové ukazatele KPI kdykoliv a kdekoliv. Přejděte od Excelů k plně automatizovanému řešení.

Mám zájem

Důvěřují nám ti nejlepší

Kdy zvolit FinReCo?

FinReCo je předpřipravený datový sklad s reportingovou nadstavbou pro oblast financí, který je vhodný primárně pro středně velké a velké korporace, které manažersky a/nebo statutárně finančně konsolidují.

Firma roste rychle

Máte větší množství datových zdrojů (ERP systémy, rozpočtové nástroje, datové sklady aj.).

Blíží se fúze nebo akvizice

Čeká vás fúze nebo akvizice společností a řešíte intercompany transakce s rozdílnými zdrojovými systémy.

P&L a KPI pod kontrolou

Potřebujete mít jistotu v číslech v čase a konzistentní pohled na hlavní finanční a nefinanční ukazatele (P&L, KPI).

Měsíční závěrka

Je pro vás důležité mít proces měsíční závěrky pod kontrolou.

Důležitá obchodní rozhodnutí

Hledáte těžce odpovědi, které produkty nebo služby jsou pro vás profitabilní a které ztrátové.

Contolling

Controlling je „excelová firma ve firmě“. Jste zahlceni velkým počtem tabulek, ve kterých se ztrácíte.

Hotovo za 3 měsíce

Za 3 měsíce od zahájení projektu přejdete na automatizované a standardizované reportování.

Přednastavený framework

FinReCo obsahuje přednastavené scénáře pro efektivnější zpracování dat v reálném čase i bez jinak nutných technických znalostí.

Minuty místo dnů

FinReCo zrychlí pravidelný měsíční reporting z dnů na hodiny, někdy i minuty.

Manažerský reporting

… je maximálně napojen na strategii firmy a další řídící procesy společnosti, a tak poskytuje vedení důležité informace pro rozhodování.

Manažerský reporting může v každé firmě vypadat trochu odlišně s ohledem na obor, ve kterém působí, i priority, které má. V základu sleduje především:

 • vývoj ziskovosti firmy – vývoj hrubé marže a její pokrytí provozních náklady a dalších výdajů (daně, odpisy aj.),
 • predikci ziskovosti – očekávaný prodejní výkon, variabilní a fixní náklady, předpoklady pro budoucí ziskovost firmy,
 • predikci cash flow – sledování zásoby peněz pro budoucí investice a další výdaje,
 • plnění obchodní cílů – vytyčené měřitelné cíle.

FInReCo: nástroj pro automatizaci finančního reportingu a contollingu

FinReCo obsahuje finanční modul, který poskytuje nejen všechny funkcionality potřebné pro manažerský reporting včetně alokací, ale i podporu pro statutární reporting včetně finanční konsolidace.

Umožňuje transparentní a rychlý automatizovaný finanční reporting probíhající v pravidelných intervalech (měsíční, čtvrtletní, roční reporty) i ad hoc.

FinReCo také automaticky zajišťuje, že čísla v reportech se historicky nemění a změny se nepropisují do již uzavřených reportingových období. Jednou vyhodnocená KPIs zůstávají neměnná. Kromě manažerského reportingu získáte také nezávislou, plně automatizovanou manažerskou výsledovku.

 • 3 stejné výsledky obdrží 3 různí controlleři na 3 dotazy na výsledovku.
 • Online v jakýkoli den a denní dobu má váš management vždy k dispozici aktuální finanční čísla pro strategická rozhodování.
 • Ze 3 týdnů na 3 dny zkrátíte přípravu finální podoby manažerské výsledovky včetně sběru dat.
 • Logika vašeho byznysu se přesune do reportingu a nebude už jen v hlavách a Excelech vašich controllerů, jejichž absence nebo odchod tak neohrozí vaši firmu.
 • Vaši controlleři začnou podporovat a analyzovat byznys místo nepopulárního sbírání a propojování Excelů.

5 základních pilířů FinReCo

Datový modul pro finance

 • Připravený modul pro reporting
 • Out of the box YTD/CB values
 • Všechny scénáře (Act, Bgt, Fcst)
 • Komparativy
 • Finanční výkazy

Reporting & analýza

 • Rychlá agregace
 • Dimenze a hierarchie
 • Self-service reporting
 • Jediný zdroj pro reporting/analýzu
 • Bez nutnosti technologických znalostí

Business Workflow

 • Správa vykazovaných období
 • Submission workflow
 • Robustní nástroj pro příjem dat
 • Přehled o aktivitách uživatelů & audit
 • Přizpůsobení nástroje pro byznysové uživatele

Správa datových procesů

 • Reporting guidelines
 • Unifikovaný proces
 • Master data management (MDM)
 • Obchodní slovník
 • Business validation definition

Integrace & automatizace

 • Obchodní pravidla a validace
 • Předem definované integrační vzorce
 • Audit záznamů a logů
 • Robustní monitoring
 • Rychlé nasazení do provozu

Datová flexibilita a nezávislost

Auditovatelné výstupy

Výpočty z FinReCa můžete bez obav využít k nezávislému auditu nebo kontrolám ze strany státu.

Plná automatizace

Změny se automaticky promítnou do všech instancí bez nutnosti manuálních/ručních zásahů.

Nezávislost na IT

Controlleři a finanční manažeři pracují s FinReCem samostatně, IT oddělení se uvolní kapacita.

Transparentní procesy

Transparentní schvalovací procesy, a to včetně plně automatizovaného workflow a správy přístupových práv.

Konsolidovaná data

Data pro finanční reporting a controlling bez ručního upravování a přepisování. Čísla jsou v reportech fixně.

Jednotná terminologie

Pro mateřskou společnost a její lokální zastoupení, pro její dceřiné či jinak majetkově svázané firmy.

Flexibilita v pořízení

Řešení se přizpůsobí vám, ne vy jemu. Přesně podle potřeb vaší firmy a vašich preferencí si zvolíte řešení či službu.

Transparentní procesy

Transparentní schvalovací procesy, a to včetně plně automatizovaného workflow a správy přístupových práv.

S FinReCo pracují

Finanční ředitelé a management

CFO, CIO i další manažeři mají díky jediné a jednotné verzi pravdy ve FinReCu finanční reporting plně pod kontrolou. Každý manažer může mít svůj vlastní přehled nastavený na míru svým potřebám.

Controlleři

Získají s FinReCem jistotu v detailních analýzách reportovaných čísel, ať už na ně nahlížejí podle produktů, zákazníků, zemí, poboček či řady dalších instancí.

Naše případové studie

Poskytovatel internetu – platformu pro big data s kapacitou 3 PB jsme vybudovali za 3 měsíce

Významnému českému poskytovateli internetu jsme postavili big data platformu na ukládání provozních síťových dat. Cílem bylo dodat řešení, které není vázáno na konkrétního výrobce hardwaru či typ serveru a zároveň bylo vynikajícím základem pro návazné aktivity a rozvoj. Tzn. nad uloženými daty lze efektivně vybudovat kompletní reportingovou vrstvu a informace zpřístupnit a vizualizovat koncovým uživatelům.

Počáteční kapacita platformy 3 PB, 300 výpočetních vláken, 2,5 TB operační paměti

Za 3 měsíce jsme postavili a předali do provozu big data řešení, které umožňuje škálování výpočetního výkonu a snadné rozšiřování diskové kapacity dle budoucích potřeb zákazníka. Počáteční úložná kapacita platformy se blíží 1 PB, zpracovává 300 výpočetních vláken a disponuje 2,5 TB operační paměti. Reálné průtoky dat se pohybují v desítkách miliard denně.

měsíce nám trvalo postavit a zprovoznit big data řešení

výpočetních vláken

PB je počáteční kapacita platformy

Číst více

Generální ředitelství cel ČR reportuje pomocí řešení od Adastry

Vzhledem k rozsahu i objemu dat musí být Generální ředitelství cel (GŘC), které je součástí finanční a celní správy ČR, schopno analyzovat data a...

Číst více

Modernizace datového skladu: Česká televize zefektivnila svůj reporting

Činnost České televize (ČT) jako veřejnoprávního média musí být v souladu se Zákonem o České televizi č. 483/1991 Sb a s Kodexem České televize,...

Číst více

Globální maloobchodní řetězec ušetřil až 60 % času zaměstnanců

Globální maloobchodní společnost chtěla nahradit papírové řešení hlášení interních a externích krádeží, uklouznutí, pádů a dalších událostí, protože bylo náročné na čas a neumožňovalo...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Když firmy převedou data o udržitelnosti do digitálu, ušetří peníze i emise, říká Radim Petratur, ESG leader z Adastry

ESG reporting by neměl být jen jednorázová nutnost, data mohou společnosti posunout vpřed. Třeba i díky zapojení umělé inteligence.

Číst více

Jen s daty víte, že v cirkularitě jdete správným směrem 

Adastra je ambasadorem Českého cirkulárního hotspotu - platformy, jejímž posláním je sdílení cirkulárního know-how. V rozhovoru s Ivanou Karhanovou, marketingovou ředitelkou Adastry, se dozvíte,...

Číst více

České firmy nejsou na ESG report připraveny. Pětina z nich zatím ani nesleduje svou uhlíkovou stopu

Více než polovina českých firem, které budou mít povinnost publikovat ESG report, neměří uhlíkovou stopu od svých dodavatelů a odběratelů. Pětina firem dokonce nesleduje...

Číst více

Rádi se s vámi nezávazně potkáme