Power BI

„Lidé nechtějí data, chtějí odpovědi“. Máte to stejně?

Víme, jak integrovat, transformovat a vizualizovat vaše data tím nejvýkonnějším a nejefektivnějším způsobem. S Power BI kontrolujete dodávky zboží, snadno optimalizujete procesy a automatizujete reportování.

Mám zájem

Důvěřují nám ti nejlepší

Data, která od základů změní vaše podnikání

Víme, jak z dat získat smysluplné informace, které pak naši klienti využijí v praxi a při klíčových obchodních rozhodnutích.

Máme profesionální tým konzultantů s hlubokými znalostmi a rozsáhlými zkušenostmi s technologiemi Power BI a podnikovými procesy.

Flexibilní a rychlé vyhledávání dat, ověřování prototypů, zpracování analýz a sdílení informací – to je Self-service BI.

Co umí Self-service BI?

2014

jsme dodali první Power BI řešení

40+

Power BI profesionálů v Adastře CZ

60+

analytických řešení dodaných v Power BI

Proč si vybrat Power BI?

ikona_red_outline1-27

Sjednocuje data z interních i externích zdrojů do opakovaně použitelných datových sad.

ikona_red_outline1-97

Poskytuje intuitivní a uživatelsky příjemné prostředí pro samoobslužné ad hoc analýzy.

ikona_red_outline1-99

Jeho nasazení i použití je snadné a rychlé.

ikona_red_19

Je lídrem mezi ostatními BI platformami.

ikona_red_outline2-11

Data zpracovává za pomoci moderní umělé inteligence. 

ikona_red_outline1-20

Generuje přehledné a vizuálně kvalitní reporty na míru zákazníka.

Vyzkoušejte si funkce Power BI reportu!

Pohrajte si s analýzou dat výnosů u imaginárního obchodu s kancelářským vybavením.

Podívejte se, jaké produkty se vracejí nejčastěji, v jakém regionu a v jakém čase.

Jaké jsou hlavní klíčové ukazatele a trendy výkonnosti, rozdělte je podle roku nebo regionu.

Pomocí umělé inteligence budete mít přehled o klíčových faktorech ovlivňujících vracení objednávek.

Prozkoumejte různé úrovně dat každého grafu nebo přepínejte z grafů do tabulek.

V Power BI kombinujeme naši IT a obchodní expertizu

IT consulting

 • Přechod ze starší technologie BI na Power BI
 • Obchodní analýza potřeb zákazníků
 • Revize stávající architektury a procesů reportování
 • Návrh reportů a „storytelling“
 • Vývoj reportů
 • Implementace pokročilých řešení, včetně funkcí umělé inteligence

Vzdělávání koncových uživatelů

 • Zavedení samoobslužného a ad-hoc reportování
 • Analýza dat
 • Sdílení výstupů
 • Varianta 1: na základě standardních dat a předem definovaných scénářů
 • Varianta 2: na základě údajů vybraných zákazníkem a předem definovaných scénářů

Nasazení

 • Implementace PoC
 • Kompletní implementace sady reportů
 • Vývoj vlastních vizualizací
 • Implementace platformy
 • Správa platformy
 • Údržba platformy
 • Kompletní implementace projektu (E2E)

power BI dashboard
Power Bi dashboard

Metodika stavby Power BI řešení

1. Vstupní analýza

 • Průzkum obchodních potřeb
 • Kompletování požadavků
 • Projednání našich návrhů s vedením společnosti

2. Architektura řešení

 • Revize stávající architektury a její kapacity
 • Definice klíčových ukazatelů výkonnosti a kritérií pro reporting
 • Návrh nové architektury a report. procesů
 • Sestavení plánu implementace

3. Integrace a příprava dat

 • Získávání dat ze zdrojových systémů
 • Transformace dat
 • Čištění dat
 • Tvorba dalších tabulek

4. Tvorba souborů opakovaně použitelných a reálných dat

 • Výpočet metrik
 • Definice datového modelu a zabezpečení
 • Nastavení vztahů, tabulek
 • Kategorizace, popis a formátování dat, definice jejich smyslu

5. Vývoj reportů

 • Tvorba prvků sestavy: stránky, grafy, tlačítka
 • Implementace interaktivnívch prvků, funkčnost
 • Návrh sestav podle firemní značky a vizualizace dat
 • Testování a ladění řešen

6. Údržba a podpora

 • Dokumentace řešení
 • Vzdělávání firemních uživatelů a datových analytiků
 • Podpora uživatelů při samoobslužných analýzách a dalších aktivitách
 • Zajištění stálého provozu řešení

Naše případové studie

Integrace dat a Power BI reporting ušetřil Philip Morris CZ&SK stovky man-days ročně

Na analýze dat, data engineeringu a Power BI reportování s Philip Morris CZ&SK pracujeme od roku 2019. A jaké jsou výsledky? Firma efektivněji pracuje s daty a šetří síly na veškerých implementacích spojených s daty a reportováním. Může se tak zaměřit na další rozvoj podnikání.

každý měsíc zaměstnanci třídili ručně

Power BI reportů prošlo redesignem

vzniklo nově

Číst více

Nový datový sklad v Kooperativě a ČPP za 17 měsíců při zachování byznys kontinuity

V rekordním čase 17 měsíců vybudovaly Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna s Adastrou nový datový sklad. Při zachování byznys kontinuity do něj převedly data...

Číst více

Business HUB, který zahrnuje všechny hlavní KPI společnosti a eliminuje manuální práci

Navrhli jsme několik variant vzhledu a rozvržení reportů, což zákazník velmi ocenil. Jednu z nich pak zvolil jako šablonu pro celofiremní reporty. Realizovali jsme byznysovou a...

Číst více

Reporty se místo 3 minut načítají jen 10 sekund (společnost z Big4)

Úspěšně jsme pomohli optimalizovat reportování po všech aspektech: servery, vytěžování dat, datové modelování, vytváření kalkulací, vizualizací a celkových reportů. Načítání stránek reportů se zrychlilo ze 3 minut...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Zaměřením na datové sklady a business intelligence to začalo, dnes naše kompetence pokrývají všechna témata digitalizace, říká Pavel Kysela, CEO Adastra ČR.

Zvyšování efektivity je jednou z nejdůležitějších cest, jak řešit mnoho současných problémů firem. Chtějí dodávat klientům lepší produkty za nižší náklady a zejména nyní,...

Číst více
Data management

Neřešte data, interpretujte finanční ukazatele

Existuje celá řada IT systémů zaměřených na oblast financí, které pracují s finančními daty. Přenést finální a aktuální data do pravidelného reportingu (měsíčního, kvartálního atd.),...

Číst více
Business planning

Na co si firmy při plánování nejvíc stěžují? Vadí jim malá uživatelská přívětivost nástrojů a absence grafické interpretace dat

Nezáleží na tom, jestli firmy plánují v Excelu nebo ve specializovaném nástroji od IBM, Oracle či SAP. Rozhoduje, jak dobře je technologie naimplementovaná. Podle průzkumu...

Číst více

Kontaktujte nás

Petr Sládek
Senior Consultant