Power BI

„Lidé nechtějí data, chtějí odpovědi“. Máte to stejně?

Víme, jak integrovat, transformovat a vizualizovat vaše data tím nejvýkonnějším a nejefektivnějším způsobem. S Power BI kontrolujete dodávky zboží, snadno optimalizujete procesy a automatizujete reportování.

Mám zájem

Důvěřují nám ti nejlepší

Data, která od základů změní vaše podnikání

Víme, jak z dat získat smysluplné informace, které pak naši klienti využijí v praxi a při klíčových obchodních rozhodnutích.

Máme profesionální tým konzultantů s hlubokými znalostmi a rozsáhlými zkušenostmi s technologiemi Power BI a podnikovými procesy.

Flexibilní a rychlé vyhledávání dat, ověřování prototypů, zpracování analýz a sdílení informací – to je Self-service BI.

Co umí Self-service BI?

2014

jsme dodali první Power BI řešení

40+

Power BI profesionálů v Adastře CZ

60+

analytických řešení dodaných v Power BI

Proč si vybrat Power BI?

ikona_red_outline1-27

Sjednocuje data z interních i externích zdrojů do opakovaně použitelných datových sad.

ikona_red_outline1-97

Poskytuje intuitivní a uživatelsky příjemné prostředí pro samoobslužné ad hoc analýzy.

ikona_red_outline1-99

Jeho nasazení i použití je snadné a rychlé.

ikona_red_19

Je lídrem mezi ostatními BI platformami.

ikona_red_outline2-11

Data zpracovává za pomoci moderní umělé inteligence. 

ikona_red_outline1-20

Generuje přehledné a vizuálně kvalitní reporty na míru zákazníka.

Vyzkoušejte si funkce Power BI reportu!

Pohrajte si s analýzou dat výnosů u imaginárního obchodu s kancelářským vybavením.

Podívejte se, jaké produkty se vracejí nejčastěji, v jakém regionu a v jakém čase.

Jaké jsou hlavní klíčové ukazatele a trendy výkonnosti, rozdělte je podle roku nebo regionu.

Pomocí umělé inteligence budete mít přehled o klíčových faktorech ovlivňujících vracení objednávek.

Prozkoumejte různé úrovně dat každého grafu nebo přepínejte z grafů do tabulek.

V Power BI kombinujeme naši IT a obchodní expertizu

IT consulting

 • Přechod ze starší technologie BI na Power BI
 • Obchodní analýza potřeb zákazníků
 • Revize stávající architektury a procesů reportování
 • Návrh reportů a „storytelling“
 • Vývoj reportů
 • Implementace pokročilých řešení, včetně funkcí umělé inteligence

Vzdělávání koncových uživatelů

 • Zavedení samoobslužného a ad-hoc reportování
 • Analýza dat
 • Sdílení výstupů
 • Varianta 1: na základě standardních dat a předem definovaných scénářů
 • Varianta 2: na základě údajů vybraných zákazníkem a předem definovaných scénářů

Nasazení

 • Implementace PoC
 • Kompletní implementace sady reportů
 • Vývoj vlastních vizualizací
 • Implementace platformy
 • Správa platformy
 • Údržba platformy
 • Kompletní implementace projektu (E2E)

power BI dashboard
Power Bi dashboard

Metodika stavby Power BI řešení

1. Vstupní analýza

 • Průzkum obchodních potřeb
 • Kompletování požadavků
 • Projednání našich návrhů s vedením společnosti

2. Architektura řešení

 • Revize stávající architektury a její kapacity
 • Definice klíčových ukazatelů výkonnosti a kritérií pro reporting
 • Návrh nové architektury a report. procesů
 • Sestavení plánu implementace

3. Integrace a příprava dat

 • Získávání dat ze zdrojových systémů
 • Transformace dat
 • Čištění dat
 • Tvorba dalších tabulek

4. Tvorba souborů opakovaně použitelných a reálných dat

 • Výpočet metrik
 • Definice datového modelu a zabezpečení
 • Nastavení vztahů, tabulek
 • Kategorizace, popis a formátování dat, definice jejich smyslu

5. Vývoj reportů

 • Tvorba prvků sestavy: stránky, grafy, tlačítka
 • Implementace interaktivnívch prvků, funkčnost
 • Návrh sestav podle firemní značky a vizualizace dat
 • Testování a ladění řešen

6. Údržba a podpora

 • Dokumentace řešení
 • Vzdělávání firemních uživatelů a datových analytiků
 • Podpora uživatelů při samoobslužných analýzách a dalších aktivitách
 • Zajištění stálého provozu řešení

Naše případové studie

Nový datový sklad v Kooperativě a ČPP za 17 měsíců při zachování byznys kontinuity

V rekordním čase 17 měsíců vybudovaly Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna s Adastrou nový datový sklad.

Při zachování byznys kontinuity do něj převedly data ze stávajícího řešení (přes 5000 tabulek). Aktualizace dat se 6krát zkrátila.

se zkrátilo nahrávání dat ze zdrojových systémů

expertů ve společném týmu

Číst více

Business HUB, který zahrnuje všechny hlavní KPI společnosti a eliminuje manuální práci

Navrhli jsme několik variant vzhledu a rozvržení reportů, což zákazník velmi ocenil. Jednu z nich pak zvolil jako šablonu pro celofiremní reporty. Realizovali jsme byznysovou a...

Číst více

Reporty se místo 3 minut načítají jen 10 sekund (společnost z Big4)

Úspěšně jsme pomohli optimalizovat reportování po všech aspektech: servery, vytěžování dat, datové modelování, vytváření kalkulací, vizualizací a celkových reportů. Načítání stránek reportů se zrychlilo ze 3 minut...

Číst více

Administrace a zrychlení datového reportingu v Power BI pro více než 800 uživatelů

Poskytli jsme podporu více než 800 uživatelům platformy Power BI. Zorganizovali jsme školení pro zaměstnance vytvářející Power BI reporty, které zahrnovalo i užitečné tipy pro práci s...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Zaměřením na datové sklady a business intelligence to začalo, dnes naše kompetence pokrývají všechna témata digitalizace, říká Pavel Kysela, CEO Adastra ČR.

Zvyšování efektivity je jednou z nejdůležitějších cest, jak řešit mnoho současných problémů firem. Chtějí dodávat klientům lepší produkty za nižší náklady a zejména nyní,...

Číst více
Data management

Neřešte data, interpretujte finanční ukazatele

Existuje celá řada IT systémů zaměřených na oblast financí, které pracují s finančními daty. Přenést finální a aktuální data do pravidelného reportingu (měsíčního, kvartálního atd.),...

Číst více
Business planning

Na co si firmy při plánování nejvíc stěžují? Vadí jim malá uživatelská přívětivost nástrojů a absence grafické interpretace dat

Nezáleží na tom, jestli firmy plánují v Excelu nebo ve specializovaném nástroji od IBM, Oracle či SAP. Rozhoduje, jak dobře je technologie naimplementovaná. Podle průzkumu...

Číst více

Kontaktujte nás

Petr Sládek
Senior Consultant