Etická linka

Chceme budovat vzájemnou důvěru. Proto jsme zavedli program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisů.

Této možnosti mohou využít jak naši zaměstnanci, tak například naši obchodní partneři.

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381.

Po kliknutí na uvedený odkaz můžete anonymně podat oznámení nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení.

CHCI PODAT nebo SLEDOVAT OZNÁMENÍ
Oznámení můžete podat také v rámci zabezpečeného portálu Ministerstva spravedlnosti.
Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny vaše osobní údaje, naleznete zde.

Jak podat oznámení?

Aplikace BDO Ethics Hotline představuje pohodlný a jednoduchý způsob pro elektronické podání oznámení. Pro podání oznámení nejsou vyžadovány žádné zvláštní dokumenty. Doporučujeme však poskytnout všechny relevantní informace. Podpořit svá tvrzení můžete nahráním dokumentů (doc, xls, pdf, apod.).

Přestože je podání oznámení prostřednictvím aplikace pohodlné a praktické, je možné využít i jiné cesty. Oznámení je možné zaslat na email prosetrovatel@bdo.cz nebo telefonicky na čísle +420 241 046 199. V rámci oznamování po vás nikdo nebude vyžadovat žádné osobní údaje.

Jak je zajištěna ochrana mé totožnosti?

Oznamovací kanál je poskytován externím partnerem BDO Czech Republic s.r.o. s ohledem na citlivost obsahu oznámení. Prošetřovatelé dbají na zachování důvěrnosti identity oznamovatele. Samotný proces zpracování oznámení je šifrován.

Při podání oznámení prostřednictvím aplikace BDO Ethics Hotline nejsou ukládány žádné informace, jako například IP adresa, data o fyzickém umístění počítače nebo vybraná sledovací cookies, které by mohly vést ke zpětnému vypátrání uživatele.

Jak zjistím, že bylo oznámení řádně prošetřeno?

Každému podanému oznámení je přidělen bezpečnostní kód, který se zobrazí na obrazovce. Tento kód si opište a bezpečně uchovejte. Pod tímto kódem můžete sledovat průběh a výsledky šetření oznámení nebo komunikovat s prošetřovatelem. O průběhu šetření budete průběžně informováni prostřednictvím komentářů v detailu oznámení.

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a pokud to bude nezbytné budou přijata opatření ke sjednání nápravy nebo vyvození důsledků ze zjištěných skutečností.

Naše případové studie

Plzeňský Prazdroj: Která paleta, stojan či lednice prodá nejvíce?

  • Docílit na českém pivním saturovaném trhu navýšení prodeje je extrémně těžká a nákladná úloha.
  • Po třech letech měření prodejů z jednotlivých POS displejů v Plzeňském Prazdroji vyhlásili konec pocitologie a naučili celou firmu věřit datům.  
  • Plzeňský Prazdroj implementoval do 70 prodejen v Čechách i na Slovensku chytré police a chytré váhy od Adastry, které trackují, co vše ovlivňuje kupní chování zákazníků. 

měřících zařízení v 70 prodejnách ČR i SR

nárůst prodeje při optimálním rozmístění palet

mohou být efektivnější palety než stojany

Číst více

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master...

Číst více

Eurowag vybudoval během jednoho roku datovou platformu v cloudu

Prodeje, zákazníky a finanční výkazy dokončené akvizice ihned zařadit do reportů pro burzu. Spustit novou službu pro zákazníky a okamžitě být schopný analyzovat klíčové...

Číst více

Optimalizace výrobního procesu snížila emise CO2 a náklady na přepravu o 20 %

Velký výrobce potřeboval snížit celkové náklady spojené s dodávkou zboží od dodavatelů do výrobního závodu. Přizpůsobili jsme a integrovali naši optimalizační platformu Optimus 4.0, která pomáhá společnostem: optimalizovat...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Její specialisté budou vyučovat data management, data science i AI 

Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a artificial intelligence...

Číst více

Efektivní a bezpečná práce s interními daty pomocí generativní AI? Blindspot Solutions přichází s aplikací AskYourData 

Generativní umělá inteligence jako firemní virtuální asistent využívající ChatGPT a natrénovaný na interních datech. Blindspot Solutions, který je součástí Adastra Group, přichází s aplikací...

Číst více

Propracovanější a rozmanitější výstupy za kratší čas. ChatGPT rozvíjí kreativitu, říká Andrea Líbezná z T-Mobile 

Potřebujete inspiraci pro kampaň, která zaujme zákazníky, i když máte zrovna okurkovou sezónu. Už hodinu hledáte vhodná slova do mailu. Musíte připravit prezentaci pro...

Číst více