Etická linka

Chceme budovat vzájemnou důvěru. Proto jsme zavedli program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisů.

Této možnosti mohou využít jak naši zaměstnanci, tak například naši obchodní partneři.

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381.

Po kliknutí na uvedený odkaz můžete anonymně podat oznámení nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení.

CHCI PODAT nebo SLEDOVAT OZNÁMENÍ
Oznámení můžete podat také v rámci zabezpečeného portálu Ministerstva spravedlnosti.
Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny vaše osobní údaje, naleznete zde.

Jak podat oznámení?

Aplikace BDO Ethics Hotline představuje pohodlný a jednoduchý způsob pro elektronické podání oznámení. Pro podání oznámení nejsou vyžadovány žádné zvláštní dokumenty. Doporučujeme však poskytnout všechny relevantní informace. Podpořit svá tvrzení můžete nahráním dokumentů (doc, xls, pdf, apod.).

Přestože je podání oznámení prostřednictvím aplikace pohodlné a praktické, je možné využít i jiné cesty. Oznámení je možné zaslat na email prosetrovatel@bdo.cz nebo telefonicky na čísle +420 241 046 199. V rámci oznamování po vás nikdo nebude vyžadovat žádné osobní údaje.

Jak je zajištěna ochrana mé totožnosti?

Oznamovací kanál je poskytován externím partnerem BDO Czech Republic s.r.o. s ohledem na citlivost obsahu oznámení. Prošetřovatelé dbají na zachování důvěrnosti identity oznamovatele. Samotný proces zpracování oznámení je šifrován.

Při podání oznámení prostřednictvím aplikace BDO Ethics Hotline nejsou ukládány žádné informace, jako například IP adresa, data o fyzickém umístění počítače nebo vybraná sledovací cookies, které by mohly vést ke zpětnému vypátrání uživatele.

Jak zjistím, že bylo oznámení řádně prošetřeno?

Každému podanému oznámení je přidělen bezpečnostní kód, který se zobrazí na obrazovce. Tento kód si opište a bezpečně uchovejte. Pod tímto kódem můžete sledovat průběh a výsledky šetření oznámení nebo komunikovat s prošetřovatelem. O průběhu šetření budete průběžně informováni prostřednictvím komentářů v detailu oznámení.

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a pokud to bude nezbytné budou přijata opatření ke sjednání nápravy nebo vyvození důsledků ze zjištěných skutečností.

Naše případové studie

Integrace dat a Power BI reporting ušetřil Philip Morris CZ&SK stovky man-days ročně

Na analýze dat, data engineeringu a Power BI reportování s Philip Morris CZ&SK pracujeme od roku 2019. A jaké jsou výsledky? Firma efektivněji pracuje s daty a šetří síly na veškerých implementacích spojených s daty a reportováním. Může se tak zaměřit na další rozvoj podnikání.

každý měsíc zaměstnanci třídili ručně

Power BI reportů prošlo redesignem

vzniklo nově

Číst více

Zákaznická zkušenost s aplikacemi se v DPD zvýšila o 22 %

DPD, evropská jednička v doručování balíků, si vybrala observability platformu Dynatrace, aby mohla byznysu ukazovat pravdivá data o tom, jak jejich aplikace a systémy běží....

Číst více

Plzeňský Prazdroj: Která paleta, stojan či lednice prodá nejvíce?

Docílit na českém pivním saturovaném trhu navýšení prodeje je extrémně těžká a nákladná úloha. Po třech letech měření prodejů z jednotlivých POS displejů v Plzeňském Prazdroji...

Číst více

Finální migrace klientů Equa banky do Raiffeisenbank proběhla za 12 hodin

Při fúzi Equa banky s Raiffeisenbankou jsme v listopadu 2022 zajišťovali migrace klientských dat Equa banky do CRM systému Raiffeisenbank a propagaci klientských master...

Číst více

Inspirujte se na našem blogu

Jsme na prahu energetické revoluce. Ze solárů se stává datový byznys, říká Petr Pěcha (Solek)

Jsme na prahu energetické revoluce. Vyhraje ten, kdo zvládne nejlépe optimalizovat výrobu i spotřebu – dokáže posílat energii právě tam, kde je potřeba a...

Číst více

Excel řadě firem nebude stačit, pak musí přijít digitalizace ESG, uvádí Radim Petratur z Adastry

Firmy by při plánování ESG strategie a reportingu s ním spojeného neměly zapomínat na automatizaci a digitalizaci dat v této oblasti. Ta hlavně velkým...

Číst více
Adastra - Forum, externí zóna

Firmy adastra.one a Acamar nově součástí Adastry Česká republika 

Technologická společnost Adastra Česká republika se v lednu rozrostla. Došlo totiž k fúzi sloučením firem adastra.one a Acamar.

Číst více