.

Výroba

Výrobní sektor prochází už několik let velkou digitální transformací. Digitalizace je kriticky důležitá pro zvýšení efektivity firmy a udržení konkurenceschopnosti. Součástí tohoto procesu je nejen výroba, ale i všechny související ať už interní nebo externí procesy společnosti. Kromě tradičních výrobních témat, jako je předcházení poruchám strojů a výrobních linek a zaměření na efektivitu výroby a logistiky, se objevují i témata udržitelnosti a ekologie.

Výrobní podniky tím pádem mnohem více než kdy dříve investují do informačních a komunikačních technologií a začínají si uvědomovat, že jeden z nejdůležitějších aktivátorů digitalizace jsou data, neboli „ropa budoucnosti“. Ve velkých výrobních podnicích tak v souvislosti s inovacemi a digitalizací společnosti dochází ke vzniku nových procesů a změně přístupu k řízení a organizaci firmy.

Skvělí klienti nás posouvají kupředu

ŠKODA AUTO
Volkswagen Group

Výhody, které přinášíme našim klientům

_____

Zvýšení efektivity výroby a provozu

_____

Vyhodnocení více scénářů

_____

Rozhodování na základě dat

_____

Obchodní informace v reálném čase

Proč si vybrat Adastru pro oblast výroby

  • Nabízíme komplexní partnerství na vaší cestě k digitální transformaci od strategie po implementaci a podporu.
  • Naše kombinace obchodních a IT odborníků vám poskytne strategii, ve které jdou technická řešení ruku v ruce s obchodními cíli.
  • Máme více než 20 let praktických zkušeností s využíváním dat k podpoře obchodního růstu.

Potřebuji zvýšit efektivitu svých interních operací, abych mohl lépe řídit své podnikání a zvýšit příjmy.

Pomůžeme vám shromažďovat a prezentovat data intuitivním způsobem, abyste mohli činit rozhodnutí založená na datech v reálném čase ve všech částech vaší organizace. Data vám umožňují vytvářet předpovědi a vyhodnocovat více scénářů, a tak snižovat předsudky a obchodní neúspěchy.

Potřebuji odolnější dodavatelský řetězec a lepší výrobní procesy, abych posílil svou pozici na trhu.

Pomůžeme vám získat všechny vstupy ve správný čas, abyste se vyhnuli úzkým místům ve výrobě a poruchám strojů, což je klíčem k poskytování trvale vysoké hodnoty zákazníkovi za konkurenceschopnou cenu. Když jste informováni o potenciálních potížích dříve, než nastanou, učinili jste první krok pro snížení provozních výdajů a vytvoření finančně stabilního provozu.

Potřebuji mít přehled o svých zákaznících v reálném čase

Znát své zákazníky a rozumět jejich potřebám je klíčové pro poskytování produktů s vysokou hodnotou. Pomůžeme vám získat přehled o cestě zákazníků a čerpat z trendů v jejich chování a prodeji. Aktivním vyhledáváním nových příležitostí a potenciálních zákazníků můžete diverzifikovat poptávku a provozovat stabilnější podnikání.

Kontaktujte nás

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Zdeněk Hruška

Senior Consultant